Trang chủ Sản phẩm page 69

HPE DL360 Gen10 G5115

Trang chủ Sản phẩm page 69
 •  Hãng:  HPE
 • Model/ PN:   867959-B21-G5115-16GB
 • Số lượng bộ xử lý: 1 x Intel® Xeon-Gold 5115
 • Bộ xử lý hỗ trợ:  2
 • Số lõi trên mỗi bộ xử lý:  10 Core
 • Tốc độ CPU: 2.4 Ghz
 • Khe cắm mở rộng I/O: Up to 3 x PCIe 3.0 slots
 •  Bộ nhớ HPE: 16GB 1Rx4 PC4-2666V-R Smart Kit
 •  Bộ điều khiển lưu trữ :    HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Ctrlr
 •  Số lượng ổ cứng hỗ trợ:  8 SFF max. HDD/SSD
 •  Cổng mạng:  Embedded 4-port 1GbE
 •  Cổng VGA/Serial/USB/SD: “Front: 1 USB 3.0 + iLO service port / Rear: 2 USB 3.0 / Internal: 2 USB 3.0 /Optional: 1 USB 2.0 (lose iLO serv. Port)”
 •  Quản lý: Standard: HPE iLO Management with Intelligent Provisioning Optional: HPE iLO Advanced and HPE Insight Control
 •  Kiểu dáng: Rack
 • Bảo hành: 3 years

Xem thêm

 • Hãng: HPE
 • Model/ PN: 867959-B21-S4110-16GB
 • Số lượng bộ xử lý: 1 x Intel® Xeon-Silver 4114
 • Bộ xử lý hỗ trợ: 2
 • Số lõi trên mỗi bộ xử lý: 8 Core
 • Tốc độ CPU: 2.1 Ghz
 • Khe cắm mở rộng I/O:Up to 3 x PCIe 3.0 slots
 • Bộ nhớ: HPE 16GB 1Rx4 PC4-2666V-R Smart Kit
 • Bộ điều khiển lưu trữ : HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Ctrlr
 • Số lượng ổ cứng hỗ trợ: 8 SFF max. HDD/SSD
 • Cổng mạng:   Embedded 4-port 1GbE
 • Cổng VGA/Serial/USB/SD: Front: 1 USB 3.0 + iLO service port
  Rear: 2 USB 3.0
  Internal: 2 USB 3.0
  Optional: 1 USB 2.0 (lose iLO serv. Port)
 • Quản lý: Changes in HP iLO, HP SUM, Intelligent Provisioning and scripting tools; plus the new UEFI and HP RESTful Interface Tool
 • Kiểu dáng: Rack
 • Bảo hành: 3 years

Xem thêm

 • Hãng: HPE
 • Model/ PN: 867959-B21-S4108-16GB
 • Số lượng bộ xử lý: 1 x Intel® Xeon-Silver 4114
 • Bộ xử lý hỗ trợ: 2
 • Số lõi trên mỗi bộ xử lý: 8 Core
 • Tốc độ CPU: 1.8 Ghz
 • Khe cắm mở rộng I/O:Up to 3 x PCIe 3.0 slots
 • Bộ nhớ: HPE 16GB 1Rx4 PC4-2666V-R Smart Kit
 • Bộ điều khiển lưu trữ : HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Ctrlr
 • Số lượng ổ cứng hỗ trợ: 8 SFF max. HDD/SSD
 • Cổng mạng:   Embedded 4-port 1GbE
 • Cổng VGA/Serial/USB/SD: Front: 1 USB 3.0 + iLO service port
  Rear: 2 USB 3.0
  Internal: 2 USB 3.0
  Optional: 1 USB 2.0 (lose iLO serv. Port)
 • Quản lý: Changes in HP iLO, HP SUM, Intelligent Provisioning and scripting tools; plus the new UEFI and HP RESTful Interface Tool
 • Kiểu dáng: Rack
 • Bảo hành: 3 years

Xem thêm

 • Hãng: HPE
 • Model/ PN: 867959-B21-S4114-16GB
 • Số lượng bộ xử lý: 1 x Intel® Xeon-Silver 4114
 • Bộ xử lý hỗ trợ: 2
 • Số lõi trên mỗi bộ xử lý: 10 Core
 • Tốc độ CPU: 2.2 Ghz
 • Khe cắm mở rộng I/O: Up to 3 x PCIe 3.0 slots
 • Bộ nhớ: HPE 16GB 1Rx4 PC4-2666V-R Smart Kit
 • Bộ điều khiển lưu trữ : HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Ctrlr
 • Số lượng ổ cứng hỗ trợ: 8 SFF max. HDD/SSD
 • Cổng mạng: Embedded 4-port 1GbE  /  “Front: 1 USB 3.0 + iLO service port / Rear: 2 USB 3.0 /  Internal: 2 USB 3.0
 • Cổng VGA/Serial/USB/SD: Optional: 1 USB 2.0 (lose iLO serv. Port)”
 • Quản lý: Standard: HPE iLO Management with Intelligent Provisioning Optional: HPE iLO Advanced and HPE Insight Control
 • Kiểu dáng: Rack
 • Bảo hành: 3 years

Xem thêm

 • Hãng :   HPE
 • Model/ PN :  867959-B21-S4116-16GB
 • Số lượng bộ xử lý :  1 x Intel® Xeon-Silver 4116
 • Bộ xử lý hỗ trợ:   2
 • Số lõi trên mỗi bộ xử lý :  12 Core
 • Tốc độ CPU: 2.1 Ghz
 • Khe cắm mở rộng I/O: Up to 3 x PCIe 3.0 slots
 •  Bộ nhớ: HPE 16GB 1Rx4 PC4-2666V-R Smart Kit
 •  Bộ điều khiển lưu trữ: HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Ctrlr
 •  Số lượng ổ cứng hỗ trợ:   8 SFF max. HDD/SSD
 •  Cổng mạng: Embedded 4-port 1GbE
 •  Cổng VGA/Serial/USB/SD:   “Front: 1 USB 3.0 + iLO service port / Rear: 2 USB 3.0 /Internal: 2 USB 3.0/ Optional: 1 USB 2.0 (lose iLO serv. Port)”
 •  Quản lý:  Standard: HPE iLO Management with Intelligent Provisioning Optional: HPE iLO Advanced and HPE Insight Control
 •  Kiểu dáng:  Rack
 •  Bảo hành :3 years

Xem thêm