Oracle Server X7-2L

 • Hãng: Oracle
 • Model/ PN:  X7-2L
 • Số lượng bộ xử lý: 1/2
 • Bộ xử lý hỗ trợ:  Intel® Xeon®
 • Số lõi trên mỗi bộ xử lý:   6/24
 • Tốc độ CPU: N/A
 • Khe cắm mở rộng I/O: 6
 • Bộ nhớ:  Upto 1.5TB
 • Số khe cắm bộ nhớ: 24
 • Bộ điều khiển lưu trữ: Raid 0,1,5,6
 • Dung lượng ổ cứng: 600GB HDD/1.2TB HDD HDD/800GB SSD
 • Số lượng ổ cứng hỗ trợ : 24
 • Cổng mạng: 4
 • Cổng VGA/Serial/USB/SD: 1/1/2/0
 • Quản lý:  ILOM
 • Kiểu dáng: Rack
 • Bảo hành: 1