Trang chủ Sản phẩm Epson

Epson

Trang chủ Sản phẩm Epson
 • Hãng: Epson
 • Part: C11CG92501
 • Model:  M3170 STD
 • Chức năng: in, scan, copy, fax
 • Khổ giáy: A4
 • In hai mặt: có
 • Khay nạp tự động: có
 • Tốc độ in nháp: 39 ppm
 • Hiệu suất: 2,000 trang (005s)/6,000 trang (005)
 • Độ phân giải in: 1200×2400 dpi
 • Độ phân giải quét: 1200x1400dpi
 • Mã mực in: 005s/005
 • Cổng kết nối: USB
 • Kết nối mạng: Wifi Direct, Ethernet,
 • Kích thước: 375x347x346mm
 • Trọng lượng: 7.3kg
 • Bảo hành: 4 năm hoặc 50,000 trang

Xem thêm

 • Hãng: Epson
 • Part: C11CG27501
 • Model:  M2140 STD
 • Chức năng: in, scan, copy
 • Khổ giáy: A4
 • In hai mặt:có
 • Khay nạp tự động: Không
 • Tốc độ in nháp: 39ppm
 • Hiệu suất: 2,000 trang (005s)/6,000 trang (005)
 • Độ phân giải in: 1200×2400 dpi
 • Độ phân giải quét: 1200x1400dpi
 • Mã mực in: 005s/005
 • Cổng kết nối: USB
 • Kết nối mạng: Wifi Direct
 • Kích thước: 375x347x302mm
 • Trọng lượng: 6.2kg
 • Bảo hành: 4 năm hoặc 50,000 trang

Xem thêm

 • Hãng: Epson
 • Part: C11CG95501
 • Model:  M1100 STD
 • Chức năng: in
 • Khổ giáy: A4
 • In hai mặt: Không
 • Khay nạp tự động: Không
 • Tốc độ in nháp: 32ppm
 • Hiệu suất: 2,000 trang (005s)/6,000 trang (005)
 • Độ phân giải in: 1440×720 dpi
 • Mã mực in: 005s/005
 • Cổng kết nối: USB
 • Kích thước: 375x267x161mm
 • Trọng lượng: 3.5kg
 • Bảo hành: 4 năm hoặc 50,000 trang

Xem thêm

 • Hãng: Epson
 • Part: C11CJ88502
 • Model:  L6490 STD
 • Chức năng: in, scan, copy, fax
 • Khổ giáy: A4
 • In hai mặt: có
 • Khay nạp tự động: có
 • Tốc độ in nháp: 37/23ppm
 • Hiệu suất: 7500/6000 trang
 • Độ phân giải in: 4800×1200 dpi
 • Độ phân giải quét: 1200×2400 dpi
 • Kết nối: USB
 • Kết nối mạng: Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11b / g / n, Wi-Fi Direct
 • Kích thước: 375x347x346mm
 • Trọng lượng: 7.3kg
 • Bảo hành: 2 năm hoặc 50,000 trang

Xem thêm

 • Hãng: Epson
 • Part: C11CJ89502
 • Model:  L6460 STD
 • Chức năng: in, scan, copy
 • Khổ giáy: A4
 • In hai mặt: có
 • Khay nạp tự động: có
 • Tốc độ in nháp: 37/23ppm
 • Hiệu suất: 7500/6000 trang
 • Độ phân giải in: 4800×1200 dpi
 • Độ phân giải quét: 1200×2400 dpi
 • Kết nối: USB
 • Kết nối mạng: Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11b / g / n, Wi-Fi Direct
 • Kích thước: 375x347x346mm
 • Trọng lượng: 7.3kg
 • Bảo hành: 2 năm hoặc 50,000 trang

Xem thêm

 • Hãng: Epson
 • Part: C11CJ62502
 • Model:  L6260 STD
 • Chức năng: in, scan, copy
 • Khổ giáy: A4
 • In hai mặt: có
 • Khay nạp tự động: không
 • Tốc độ in nháp: 33/20ppm
 • Hiệu suất: 7500/6000 trang
 • Độ phân giải in: 4800×1200 dpi
 • Độ phân giải quét: 1200×2400 dpi
 • Cổng giao tiếp: Wifi, USB
 • Kích thước: 357x347x187mm
 • Trọng lượng: 5.7kg
 • Bảo hành: 2 năm hoặc 50,000 trang

Xem thêm

 • Hãng: Epson
 • Part: C11CJ61501
 • Model:  L6270 STD
 • Chức năng: in, scan, copy
 • Khổ giáy: A4
 • In hai mặt: có
 • Khay nạp tự động: có
 • Tốc độ in nháp: 33/20ppm
 • Hiệu suất: 7500/6000 trang
 • Độ phân giải in: 4800×1200 dpi
 • Độ phân giải quét: 1200×2400 dpi
 • Kết nối: USB
 • Kết nối mạng: Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11b / g / n, Wi-Fi Direct
 • Kích thước: 357x347x231mm
 • Trọng lượng: 6.7kg
 • Bảo hành: 2 năm hoặc 50,000 trang

Xem thêm

 • Hãng: Epson
 • Part: C11CJ67503
 • Model:  L3250 STD
 • Chức năng: in, scan, copy
 • Khổ giáy: A4
 • Tốc độ in nháp: 33/15ppm
 • Hiệu suất: 4500/7500 trang
 • Độ phân giải in: 5760 x 1440 dpi
 • Độ phân giải quét: 1200×2400 dpi
 • Cổng giao tiếp: Wifi, USB
 • Kích thước: 357x347x179mm
 • Trọng lượng: 3.9kg
 • Bảo hành: 2 năm hoặc 30,000 trang

Xem thêm

 • Hãng: Epson
 • Part: C11CJ68501
 • Model:  L3210 STD
 • Chức năng: in, scan, copy
 • Khổ giáy: A4
 • Tốc độ in nháp: 33/15ppm
 • Hiệu suất: 4500/7500 trang
 • Độ phân giải in: 5760 x 1440 dpi
 • Độ phân giải quét: 600×1200 dpi
 • Cổng giao tiếp: USB
 • Kích thước: 357x347x179mm
 • Trọng lượng: 3.9kg
 • Bảo hành: 2 năm hoặc 30,000 trang

Xem thêm

 • Hãng: Epson
 • Part: C11CJ71503
 • Model:  L1250 STD
 • Chức năng: in
 • Khổ giấy: A4
 • Tốc độ in nháp: 33/15ppm
 • Hiệu suất: 4500/7500 trang
 • Độ phân giải: 5760 x 1440 dpi
 • Cổng giao tiếp: Wiffi/ USB
 • Kích thước: 357x347x169mm
 • Trọng lượng: 2.9kg

Xem thêm