Trang chủ Sản phẩm Oracle

Oracle

Trang chủ Sản phẩm Oracle
 • Hãng:  Oracle
 •  Product Family:  Engineered SW
 •  Hệ Đều hành:  OLE
 •  Ngôn ngữ:  English
 •  Version:   12
 •  Product Type:  Enterprise
 •  Thời hạn license:  Perpetual/1/2/3/4/5 years
 •  Đơn vị tính:  Disk/flash drive
 •  Hình thức cấp license:  elicense

Xem thêm

 • Hãng: Oracle
 • Product Family: Database options
 • Hệ Đều hành: OLE/Solaris/Windows/Linux/AIX
 • Ngôn ngữ: English
 • Version:  12
 • Product Type: Enterprise
 • Thời hạn license: Perpetual/1/2/3/4/5 years
 • Đơn vị tính: Processor
 • Hình thức cấp license: elicense

Xem thêm

 • Hãng:  Oracle
 • Product Family:  Database options
 • Hệ Đều hành:  OLE/Solaris/Windows/Linux/AIX
 • Ngôn ngữ:  English
 • Version:   12
 • Product Type:  Enterprise
 • Thời hạn license:  Perpetual/1/2/3/4/5 years
 • Đơn vị tính:  Processor/NUP
 • Hình thức cấp license:  elicense

Xem thêm

 • Hãng: Oracle
 • Product Family: Database options
 • Hệ Đều hành: OLE/Solaris/Windows/Linux/AIX
 • Ngôn ngữ: English
 • Version:  12
 • Product Type: Enterprise
 • Thời hạn license: Perpetual/1/2/3/4/5 years
 • Đơn vị tính: Processor/NUP
 • Hình thức cấp license: elicense

Xem thêm

 • Hãng:  Oracle
 • Product Family:  Database options
 • Hệ Đều hành:  OLE/Solaris/Windows/Linux/AIX
 • Ngôn ngữ:  English
 • Version:   12
 • Product Type:  Enterprise
 • Thời hạn license:  Perpetual/1/2/3/4/5 years
 • Đơn vị tính:   Processor/NUP
 • Hình thức cấp license:  elicense

Xem thêm

 • Hãng:   Oracle
 • Product Family:  Database
 • Hệ Đều hành:  OLE/Solaris/Windows/Linux/AIX
 • Ngôn ngữ:  English
 • Version:   12
 • Product Type:   Enterprise/Standard
 • Thời hạn license:  Perpetual/1/2/3/4/5 years
 • Đơn vị tính:  Processor/NUP
 • Hình thức cấp license:  elicense

Xem thêm