Trang chủ Sản phẩm HPE Proliant Server Gen10 - Giải pháp cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ

HPE Proliant Server Gen10 - Giải pháp cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trang chủ Sản phẩm HPE Proliant Server Gen10 - Giải pháp cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ
  • Hãng : HPE
  • Giải pháp: 

+  Giải pháp lưu trữ.

+  Hỗ trợ ảo hóa.

+  Máy chủ database cho các doanh nghiệp vừa (nhỏ hơn 50 người).

Xem thêm

  • Hãng : HPE
  • Giải pháp : 

+  Giải pháp lưu trữ.

+  Máy chủ chi nhánh.

+  Máy chủ đa dụng: phần mềm kế toán, quản lý kho, quản lý cửa hàng, Internet gateway…cho doanh nghiệp nhỏ, startup (dưới 20 người).

 

Xem thêm

  • Hãng : HPE
  • Giải pháp: 

+  Máy chủ lưu trữ, sao lưu dữ liệu tầm trung.

+  Hỗ trợ ảo hóa với nhiều VM.

+  Máy chủ database cho các doanh nghiệp vừa hoặc lớn (quy mô hơn 100 người).

Xem thêm

  • Hãng : HPE
  • Giải pháp: 

+  Máy chủ lưu trữ, sao lưu dữ liệu.

+  Hỗ trợ ảo hóa.

+  Máy chủ database cho các doanh nghiệp vừa (nhỏ hơn 50 người).

Xem thêm

  • Hãng : HPE
  • Giải pháp: 

+  Máy chủ lưu trữ, sao lưu dữ liệu tầm trung.

+  Hỗ trợ ảo hóa với nhiều VM

+  Máy chủ database cho các doanh nghiệp vừa hoặc lớn (quy mô hơn 100 người).

Xem thêm