Trang chủ Sản phẩm Mini GPON/miniFTTO

Mini GPON/miniFTTO

Trang chủ Sản phẩm Mini GPON/miniFTTO
 • P/N: F1001-AC
 • Network interface: 1*XG-PON/4*GE (WAN/LAN multiplexing)
  User interface: 4*GE (WAN/LAN multiplexing) +8*GPON (XC/UPC, PoF)+16*GPON (SC/UPC)
 • Bảo hành: 24T
 • Giá: Liên hệ

Xem thêm chi tiết sản phẩm: F1001-AC Quick Start 02 – Huawei

Xem thêm

 • P/N: F600C-30-1GH
 • Network Interface: 1*GPON
 • User interface: 1*GE+2.4G&5GHz Wi-Fi6
 • Bảo hành: 24T
 • Giá: Liên hệ

Xem thêm chi tiết sản phẩm: OptiXstar F600P-30-1GH-Wi-Fi ONU设备-华为星光-华为企业业务 (huawei.com)

Xem thêm

 • P/N: F600D-30-4G1V
 • Network Interface: 1*GPON
 • User interface: 4*GE+1*POTS+1*USB+2.4G&5GHz Wi-Fi6
 • Bảo hành: 24T
 • Giá: Liên hệ

Xem thêm chi tiết sản phẩm: F600D-30-4G1V Quick Start 01 – Huawei

Xem thêm

 • P/N: F200D-8P
 • Network Interface: 1*GPON
  User interface: 8*GE, PoE/PoE+
 • Bảo hành: 24T
 • Giá: Liên hệ

Xem thêm chi tiết sản phẩm: F200D-8P Quick Start 01 – Huawei

Xem thêm

 • P/N: F200D-8G
 • Network Interface: 1*GPON
 • User interface: 8*GE
 • Bảo hành: 24T
 • Giá: Liên hệ

Xem thêm chi tiết sản phẩm: F200D-8G Quick Start 01 – Huawei

Xem thêm

 • P/N: F100P-2G
 • Network Interface: 1*GPON
 • User interface: 2*GE
 • Bảo hành: 24T
 • Giá: Liên hệ

Xem thêm chi tiết sản phẩm: F100P-2G Quick Start 01 – Huawei

Xem thêm

 • P/N: F100D-4G
 • Network Interface: 1*GPON
 • User interface: 4*GE
 • Bảo hành: 24T
 • Giá: Liên hệ

 

Xem thêm chi tiết sản phẩm: AR730 – SOHO AR Router Hardware Description – Huawei

Xem thêm