OptiXstar F1001-AC

  • P/N: F1001-AC
  • Network interface: 1*XG-PON/4*GE (WAN/LAN multiplexing)
    User interface: 4*GE (WAN/LAN multiplexing) +8*GPON (XC/UPC, PoF)+16*GPON (SC/UPC)
  • Bảo hành: 24T
  • Giá: Liên hệ
  • Reference link: HUAWEI eKit
Category: