Trang chủ Works Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Trang chủ Tuyển dụng

18

09/20

IT Infrastruture Field/Support Engineer

General Description We are looking for an IT Infrastructure Field/Support

18

09/20

Network Engineer

Vai trò/trách nhiệm   Nghiên cứu sản phẩm và giải

29

06/20

VMware Presale – Hà Nội, Hồ Chí Minh

Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận thông

01

03/19

Chuyên viên/Nhân viên kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE 289/1 Ung Văn

01

03/19

Call center-Hà Nội

Kinh nghiệm: 1 năm Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng Số lượng

01

03/19

Nhân viên Marketing – Hà Nội, Hồ Chí Minh

Mô tả công việc: Tổ chức sự kiện Làm việc

01

03/19

Nhân viên Supply Chain – Hồ Chí Minh

Mô tả công việc: Đặt hàng với hãng phần mềm/