Trang chủ Works Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Trang chủ Tuyển dụng

04

11/22

Kỹ Sư Mạng Bảo Mật- Senior Network| Security Consultant

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE Tuyển vị trí:

11

01/22

Presales Specialist

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Elite Technology JSC

05

01/22

Kỹ sư cao cấp triển khai tích hợp giải pháp Red Hat – Hồ Chí Minh

Mô tả công việc:  Triển khai, tích hợp giải pháp,

05

01/22

Oracle System Engineer – Hồ Chí Minh

Mô tả công việc:  Triển khai, tích hợp giải pháp,

05

01/22

Oracle Database Administrator-Hà Nội

Mô tả công việc:  Triển khai, tích hợp giải pháp,

04

01/22

Chuyên viên/Nhân viên kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE 289/1 Ung Văn

04

01/22

Channel Sales – Hà Nội

Mô tả công việc - Chịu trách nhiệm Doanh số

18

09/20

IT Infrastruture Field/Support Engineer

General Description We are looking for an IT Infrastructure Field/Support

18

09/20

Network Engineer

Vai trò/trách nhiệm   Nghiên cứu sản phẩm và giải

29

06/20

VMware Presale – Hà Nội, Hồ Chí Minh

Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận thông