Trang chủ Works Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Trang chủ Tuyển dụng

02

11/18

Chuyên viên/Nhân viên Sales (Toàn quốc)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE 289/1 Ung Văn

02

11/18

Call center-Hà Nội

Kinh nghiệm: 1 năm Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng Số lượng

02

11/18

Kế toán trưởng – Hồ Chí Minh

Mô tả công việc: Quản lý, điều hành hoạt động

02

11/18

Nhân viên kinh doanh – HN, HCM, TH, ĐN, NT, CT

Mô tả công việc: Tìm kiếm, thiết lập, duy trì

02

11/18

Nhân viên IT – Hà Nội, Hồ Chí Minh

Mô tả công việc: Quản lý hệ thống mạng &

02

11/18

Nhân viên Marketing – Hà Nội, Hồ Chí Minh

Mô tả công việc: Tổ chức sự kiện Làm việc

02

11/18

Nhân viên IT – Pre post sale Network Engineer

Mô tả công việc: Nghiên cứu sản phẩm và giải

02

11/18

Nhân viên Sales Admin

Mô tả công việc: Xây dựng các kênh thông tin,

02

11/18

Nhân viên Supply Chain – Hồ Chí Minh

Mô tả công việc: Đặt hàng với hãng phần mềm/

02

11/18

Nhân viên Thủ kho

Mô tả công việc: Sắp xếp hàng hóa trong kho