Home Works Careers

Careers

Careers

Home Careers

01

03/19

Sales Executive

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE 289/1 Ung Văn

02

03/19

Call Center – Ha Noi

Kinh nghiệm: 1 năm Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng Số lượng

01

03/19

Supply Chain Executive

Mô tả công việc: Đặt hàng với hãng phần mềm/

01

03/19

Sales Admin Executive

Mô tả công việc: Xây dựng các kênh thông tin,

01

03/19

Marketing Executive

Mô tả công việc: Tổ chức sự kiện Làm việc