Home Works Careers

Careers

Careers

Home Careers

02

10/18

Sales Executive (National)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE 289/1 Ung Văn

02

10/18

Call Center – Ha Noi

Kinh nghiệm: 1 năm Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng Số lượng

02

10/18

IT Executive- Ha Noi, Ho Chi Minh

Mô tả công việc: Quản lý hệ thống mạng &

02

10/18

Sales Executive – Hà Nội, Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ

Mô tả công việc: Tìm kiếm, thiết lập, duy trì

02

10/18

Warehouse Executive

Mô tả công việc: Sắp xếp hàng hóa trong kho

02

10/18

Supply Chain Executive

Mô tả công việc: Đặt hàng với hãng phần mềm/

02

10/18

Sales Admin Executive

Mô tả công việc: Xây dựng các kênh thông tin,

02

10/18

IT Executive – Pre post sale Network Engineer

Mô tả công việc: Tổ chức sự kiện Nghiên cứu

02

10/18

Marketing Executive

Mô tả công việc: Tổ chức sự kiện Làm việc

02

10/18

Chief accountant – Ho Chi Minh

Mô tả công việc: Quản lý, điều hành hoạt động