Home Works Careers

Careers

Careers

Home Careers

18

09/20

IT Infrastruture Field/Support Engineer

General Description We are looking for an IT Infrastructure Field/Support

29

06/20

VMware Presale – HaNoi, Ho Chi Minh

Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận thông

01

03/19

Sales Executive

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE 289/1 Ung Văn

02

03/19

Call Center – Ha Noi

Kinh nghiệm: 1 năm Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng Số lượng

01

03/19

Supply Chain Executive

Mô tả công việc: Đặt hàng với hãng phần mềm/

01

03/19

Marketing Executive

Mô tả công việc: Tổ chức sự kiện Làm việc