Trang chủ Sản phẩm Máy in HP dành cho doanh nghiệp

Máy in HP dành cho doanh nghiệp

Trang chủ Sản phẩm Máy in HP dành cho doanh nghiệp
 • Công nghệ in: Laser
 • Chuẩn độ phân giải: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi
 • Số hộp mực:1 (black)
 • Bộ nhớ:  256MB DRAM
 • Tốc độ bộ xử lý: 1200 MHz / Hard disk: None
 • Công suất in: Monthly, letter: Up to 80,000 pages; 750 to 4000
 • Kích thước sản phẩm: 381 x 357 x 216 mm
 • Trọng lượng: 8.2kg
 • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm

 • Công nghệ in: Laser
 • Chuẩn độ phân giải:  Black (best): HP FastRes 1200; Black (Fine Lines): Up to 1200 x 1200 dpi
 • Số hộp mực:1 (black)
 • Bộ nhớ: Standard/Maximum: 256 MB
 • Tốc độ bộ xử lý: 1200 MHz
 • Công suất inUp to 80,000 pages; Recommended monthly page volume: 750 to 4,000 pages
 • Kích thước sản phẩm: 420 x 390 x 323 mm (16.54 x 15.35 x 12.72 in)

Xem thêm

 • Chức năng: Print, Copy, Fax, Scan
 • Công nghệ in: Laser
 • Kích cỡ giấy đầu vào: 100-sheet tray 1, 250-sheet input tray 2; Optional: third 550-sheet tray
 • Tốc độ in: Black (normal, A4): Up to 38 ppm; Black (normal, letter): Up to 40 ppm; Black Duplex (A4): Up to 30 ipm; Black Duplex (letter): Up to 32 ipm
 • Công suất tối đa hàng tháng A4: Up to 80,000 pages; Recommended monthly page volume:8 750 to 4,000 pages
 • Bộ nhớ: Standard/Maximum: 256 MB
 • Chuẩn kết nối: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Host USB; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T network; Easy-access USB
 • Bảo hành: One-year warranty, return to HP Authorized Service Provider

Xem thêm

 • Chức năng: Print, Copy và Scan
 • Công nghệ in: Laser
 • Kích cỡ giấy: Tray 1: Minimum: 125 x 102 mm, Maximum: 297 x 914 mm; Tray 2: Minimum: 148 x 182 mm, Maximum: 297 x 432 mm
 • Tốc độ in: Black (A4, normal) Up to 20 ppm; Black (letter, normal) Up to 20 ppm; Black (A3, normal) Up to 12 ppm
 • Công suất tối đa hàng tháng A4: 40,000 pages
 • Bộ nhớ: Standard 128 MB; Maximum Memory (Onboard) Standard/Maximum: 128 MB
 • Chuẩn kết nối: 1 Hi-Speed USB 2.0
 • Bảo hành: 1 năm

Xem thêm

 • Chức năng: Print, Scan, Copy
 • Công nghệ in: HP Thermal Inkjet
 • Kích cỡ giấy: A4; B5; A6; DL envelope
 • Tốc độ in: Black: Up to 19 ppm (draft, A4); Up to 8 ppm (ISO); Colour: Up to 15 ppm (draft, A4); Up to 5 ppm (ISO)
 • Công suất tối đa hàng tháng A4: 1,000 pages
 • Bộ nhớ: Integrated
 • Tốc độ bộ xử lý: 360 MHz
 • Chuẩn kết nối: 1 Hi-Speed USB 2.0
 • Bảo hành: 1 năm

Xem thêm

 • Chức năng: Print, Scan và Copy, Wireless
 • Công nghệ in: HP Thermal Inkjet
 • Kích cỡ giấy: A4; B5; A6; DL envelope
 • Tốc độ in: Black: Up to 19 ppm (draft, A4); Up to 8 ppm (ISO); Colour: Up to 15 ppm (draft, A4); Up to 5 ppm (ISO)
 • Công suất tối đa hàng tháng A4: 1,000 pages
 • Bộ nhớ: Integrated
 • Tốc độ bộ xử lý: 360 MHz
 • Chuẩn kết nối: Wireless, USB, Wi-Fi Direct
 • Bảo hành: 1 năm

Xem thêm

 • Chức năng: Print, Scan và Copy, Wireless
 • Công nghệ in: HP Thermal Inkjet
 • Kích cỡ giấy: A4; B5; A6; DL envelope
 • Tốc độ in: Black: Up to 20 ppm (draft, A4); Up to 7.5 ppm (ISO, laser-comparable); Colour: Up to 16 ppm (draft, A4); Up to 5.5 ppm (ISO, laser-comparable)
 • Công suất tối đa hàng tháng A4: 1,000 pages
 • Bộ nhớ: 512 M bit DDR3; 256 M bit flash
 • Chuẩn kết nối: Wireless, 1 Hi-Speed USB 2.0
 • Bảo hành: 1 năm

Xem thêm

 • Chức năng: Print, Scan và Copy, Wireless
 • Công nghệ in: HP Thermal Inkjet
 • Kích cỡ giấy: A4; B5; A6; DL envelope
 • Tốc độ in: Black: Up to 20 ppm (draft, A4); Up to 7.5 ppm (ISO, laser-comparable); Colour: Up to 16 ppm (draft, A4); Up to 5.5 ppm (ISO, laser-comparable)
 • Công suất tối đa hàng tháng A4: 1,000 pages
 • Bộ nhớ: 512 M bit DDR3; 256 M bit flash
 • Chuẩn kết nối: Wireless, 1 Hi-Speed USB 2.0
 • Bảo hành: 1 năm

Xem thêm

 • Chức năng: Print, Scan và Copy, Wireless
 • Công nghệ in: HP Thermal Inkjet
 • Kích cỡ giấy: A4; B5; A6; DL envelope
 • Tốc độ in: Up to 8 ppm ISO black (A4); Up to 5.5 ppm ISO colour (A4)
 • Công suất tối đa hàng tháng A4: 1,000 pages
 • Bộ nhớ: Standard 64 MB Integrated DDR1; Maximum 64 MB Integrated DDR1
 • Tốc độ bộ xử lý: 360 MHz
 • Chuẩn kết nối: Wireless, Standard 1 Hi-Speed USB 2.0
 • Bảo hành: 1 năm

Xem thêm

 • Chức năng: Print, Scan, Copy và Fax, hỗ trợ Wireless
 • Công nghệ in: HP Thermal Inkjet
 • Kích cỡ giấy: A4; B5; A6; DL envelope
 • Tốc độ in:Up to 8.5 ppm ISO black (A4); Up to 6 ppm ISO colour (A4)
 • Công suất tối đa hàng tháng A4: 1,000 pages
 • Bộ nhớ: Standard 512 MB DDR1, 128 MB Flash; Maximum 512 MB DDR1, 128 MB Flash
 • Chuẩn kết nối: Wireless, 1 Hi-Speed USB 2.0
 • Bảo hành: 1 năm

Xem thêm

 • PN:  J8H61A
 • Chức năng: Print only
 • Công nghệ in: Laser
 • Tốc độ in: Black (normal, A4): Up to 43 ppm; Black (normal, letter): Up to 45 ppm; Black (Landscape, A5): Up to 66 ppm; Duplex (A4): Up to 34 ipm
 • Công suất in: Up to 100,000 pages; Recommended monthly page volume:4  1,500 to 6,000 pages
 • Bộ nhớ: Standard/Maximum: 256 MB
 • Chuẩn kết nối: Hi-Speed USB 2.0 Host/Device Ports; Fast Ethernet 10Base-T/100Base-Tx, Gigabit Ethernet 1000Base-T
 • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm

 • PN: J8H60A
 • Chức năng: Print only
 • Công nghệ in: Laser
 • Tốc độ in: Black (normal, A4): Up to 43 ppm; Black (normal, letter): Up to 45 ppm; Black (Landscape, A5): Up to 66 ppm; Duplex (A4): Up to 34 ipm
 • Công suất in: Up to 100,000 pages; Recommended monthly page volume: 1,500 to 6,000 pages
 • Bộ nhớ: Standard/Maximum: 256 MB
 • Chuẩn kết nối: Hi-Speed USB 2.0 Host/Device Ports; Fast Ethernet 10Base-T/100Base-Tx, Gigabit Ethernet 1000Base-T
 • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm

 • PN: F2A70A
 • Chức năng: Print only
 • Công nghệ in: Laser; Print Resolution Technologies: 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200
 • Tốc độ in: Letter: Up to 45 ppm black; First Page Out Black: As fast as 5.9 sec; As fast as 11.3 sec (100 V);
 • Công suất in:  Monthly, letter: Up to 150,000 pages; Recommended Monthly Page Volume: 2000 to 7500
 • Bộ nhớ: Standard: 512 MB; Maximum: 1.5 GB
 • Chuẩn kết nối: Hi-Speed USB 2.0 port; built-in Fast Ethernet 10Base-T/100Base-Tx, Gigabit Ethernet 1000Base-T
 • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm

 • PN: F2A68A
 • Chức năng: Print only
 • Công nghệ in: Laser; Print Resolution Technologies: 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200
 • Tốc độ in: Letter: Up to 45 ppm black; First Page Out Black: As fast as 5.9 sec; As fast as 11.3 sec (100 V);
 • Công suất in: Monthly, letter: Up to 150,000 pages; Recommended Monthly Page Volume: 2000 to 7500
 • Bộ nhớ: Standard: 512 MB; Maximum: 1.5 GB
 • Chuẩn kết nối: Hi-Speed USB 2.0 port; built-in Fast Ethernet 10Base-T/100Base-Tx, Gigabit Ethernet 1000Base-T
 • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm

 • PN: F2A71A
 • Chức năng: Print only
 • Công nghệ in: Laser; Print Resolution Technologies: 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200
 • Tốc độ in:Letter: Up to 45 ppm black; First Page Out Black: As fast as 5.9 sec; As fast as 11.3 sec (100 V);
 • Công suất in: Monthly, letter: Up to 150,000 pages; Recommended Monthly Page Volume: 2000 to 7500
 • Bộ nhớ: Standard: 512 MB; Maximum: 1.5 GB
 • Chuẩn kết nối: Hi-Speed USB 2.0 port; built-in Fast Ethernet 10Base-T/100Base-Tx, Gigabit Ethernet 1000Base-T
 • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm