Trang chủ Sản phẩm Máy in HP khổ lớn

Máy in HP khổ lớn

Trang chủ Sản phẩm Máy in HP khổ lớn
 • Hãng: Hp
 • P/N: 1VD84A
 • Tốc độ in:  Bản vẽ đường thẳng: 26giây/trang khổ A1

116 pages per hour1 on A1/D

 • Độ phân giải: 2400 x 1200 dpi
 • Công nghệ: In phun nhiệt HP
 • Xử lý giấy: nạp giấy tờ, giấy cuộn, cắt giấy tự động
 • Ngôn ngữ in: Basic printer: HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF, CALS G4; PostScript printer: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 ext 3, HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF, CALS G4
 • Giao diện kết nối: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10/100/1000Base-T Ethernet (802.3, 802.3u, 802.3ab); USB Type-A host port
 • Bộ nhớ: 128 GB (virtual)4; 500 GB self-encrypting hard disk
 • Kích thước (W x D x H): 1802 x 695 x 998 mm & Kiện hàng: 1955 x 770 x 710 mm
 • Bào hành: 12 tháng chính hãng

Xem thêm

 • Hãng: Hp
 • P/N: 5ZY58A
 • Chức năng: In
 • Tốc độ in:  Bản vẽ đường thẳng: 35giây/trang A1/D, 70 trang A1/D/giờ trên giấy thường (Plain paper)
 • Độ phân giải: 1200 x 1200 dpi.
 • Công nghệ: In phun nhiệt HP.
 • Xử lý giấy: nạp giấy tờ, giấy cuộn, tích hợp khay đựng giấy, cắt giấy tự động.
 • Ngôn ngữ in: JPEG.
 • Giao diện kết nối: Fast Ethernet (100Base-T), Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi
 • Bộ nhớ: 256 MB
 • Kích thước (W x D x H): Máy in: 987 x 530 x 285 mm
 • Kiện hàng: 1130 x 610 x 405 mm.
 • Không có chân máy đi kèm.

Xem thêm

 • In đường nét: 26 sec/page on A1/D, 81 A1/D prints per hour
 • Độ phân giải: Up to 2400 x 1200 optimized dpi
 • Công nghệ in: HP Thermal Inkjet
 • Kích cỡ: Rolls: 279 to 610 mm (11 to 24 in)
  Sheets: 210 x 279 to 610 x 1897 mm (8.3 x 11 to 24 x 74.7 in) Standard sheets: A4, A3, A2, A1 (A, B, C, D)
 • Bộ nhớ: 1GB
 • Chuẩn kết nối: Gigabit Ethernet (1000Base-T); Wi-Fi 802.11b/g/n; Wi-Fi Direct
 • Bảo hành: One-year limited hardware warranty

Xem thêm

 • In đường nét: 15.5 sec/page on A1/D, 165 A1/D prints per hour; 17.5 sec/page on A1/D or up to 117.5 m²/hr (1265 ft²/hr) on coated media
 • Độ phân giải: Up to 2400 x 1200 optimized dpi
 • Công nghệ in: HP Thermal Inkjet
 • Kích cỡ: 280 to 1067-mm (11 to 42-in) rolls, up to 18 kg (26.5 lb)
 • Bộ nhớ: 64 GB (virtual),9 320 GB hard disk
 • Chuẩn kết nối: Gigabit Ethernet (1000Base-T), EIO Jetdirect accessory slot
 • Bảo hành: One-year limited hardware warranty

Xem thêm

 • In đường nét: 21 sec/page on A1/D, 120 A1/D prints per
 • Độ phân giải: Up to 2400 x 1200 optimized dpi
 • Công nghệ in: HP Thermal Inkjet
 • Kích cỡ: Rolls: 279 to 914 mm (11 to 36 in)
  Sheets: 210 x 279 to 914 x 1219 mm (8.3 x 11 to 36 x 48 in) Standard sheets: A4, A3, A2, A1, A0 (A, B, C, D, E)
 • Bộ nhớ: 96 GB (file processing)8 500 GB hard disk
 • Chuẩn kết nối: Gigabit Ethernet (1000 Base-T)
 • Bảo hành: One-year limited hardware warranty

Xem thêm

 • In đường nét: Best: 3.2 min/page on A1/D or up to 13.1 m²/hr (141 ft²/hr) on glossy media
  Normal: 2.1 min/page on A1/D or up to 19.7 m²/hr (212 ft²/hr) on glossy media
 • Độ phân giải: Up to 2400 x 1200 optimized
 • Công nghệ in: HP Thermal Inkjet
 • Kích cỡ: 279 to 1524-mm (11 to 60 -in) rolls
 • Bộ nhớ: 64 GB (virtual)16, 320 GB hard disk
 • Chuẩn kết nối: Gigabit Ethernet (1000Base-T), EIO Jetdirect
 • Bảo hành: One-year limited hardware warranty

Xem thêm

 • In đường nét: 21 sec/page on A1/D, 120 A1/D prints per
 • Độ phân giải: Up to 2400 x 1200 optimized dpi
 • Công nghệ in: HP Thermal Inkjet
 • Kích cỡ: Rolls: 279 to 914 mm (11 to 36 in)
  Output: integrated output stacking tray (from A4/A to AO/E, with up to 50 A1/D-size capacity), media bin, automatic cutter
 • Bộ nhớ: 64 GB (file processing)8 320 GB hard disk
 • Chuẩn kết nối: Gigabit Ethernet (1000Base-T)
 • Bảo hành: One-year limited hardware warranty

Xem thêm

 • In đường nét: 28 sec/page on A1/D, 103 A1/D prints per hour
  Fast: 41 m2/hr (445 ft2/hr) on coated media Best: 3.1 m2/hr (33.3 ft2/hr)
 • Độ phân giải: Up to 2400 x 1200 optimized dpi from 1200 x 1200
 • Công nghệ in: HP Thermal Inkjet
 • Kích cỡ: 210 to 1118-mm (8.3 to 44-in) wide sheets; 279 to 1118-
  mm (11 to 44-in) rolls
 • Bộ nhớ: 32 GB (virtual)7, 160 GB hard disk
 • Chuẩn kết nối: Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0 certified, (standard) EIO Jetdirect accessory slot
 • Bảo hành: One-year limited hardware warranty

Xem thêm

 • In đường nét: 25 sec/page on A1/D, 82 A1/D prints per hour
 • Độ phân giải: Up to 2400 x 1200 optimized dpi
 • Công nghệ in: HP Thermal Inkjet
 • Kích cỡ: Rolls: 279 to 914 mm (11 to 36 in)
  Sheets: 210 x 279 to 914 x 1897 mm (8.3 x 11 to 36 x 74.7 in)
  Standard sheets: A4, A3, A2, A1, A0 (A, B, C, D, E)
 • Bộ nhớ: 1GB
 • Chuẩn kết nối: Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi, Hi-Speed USB 2.0 certified
 • Bảo hành: One-year limited hardware warranty

Xem thêm