Trang chủ Sản phẩm Switch layer 2+

Switch layer 2+

Trang chủ Sản phẩm Switch layer 2+
 • P/N: S310-48P4X
 • 48*GE Copper, 4*10GE SFP+
 • Switching Capacity: 176Gbps
 • Forwarding Performance: 78Mpps
 • Bảo hành: 36T

Xem thêm chi tiết sản phẩm: S310-48P4X – S110, S220, and S310 Hardware Description – Huawei

Xem thêm

 • P/N: S310-48T4X
 • 48*GE Copper, 4*10GE SFP+
 • PoE power: 380W
 • Switching Capacity: 176Gbps
 • Forwarding Performance: 78Mpps
 • Bảo hành: 36T

Xem thêm chi tiết sản phẩm: S310-48T4X – S110, S220, and S310 Hardware Description – Huawei

Xem thêm

 • P/N: S310-48T4S
 • 48*GE Copper, 4*GE SFP
 • Switching Capacity: 260Gbps
 • Forwarding Performance: 78Mpps
 • Bảo hành: 36T

Xem thêm chi tiết sản phẩm: S310-48T4S – S110, S220, and S310 Hardware Description – Huawei

Xem thêm

 • P/N: S310-24P4X
 • 24*GE Copper, 4*10GE SFP+
 • PoE power: 400W
 • Switching Capacity: 128Gbps
 • Forwarding Performance: 95Mpps
 • Bảo hành: 36T

Xem thêm chi tiết sản phẩm: S310-24P4X – S110, S220, and S310 Hardware Description – Huawei

Xem thêm

 • P/N: S310-24T4X
 • 24*GE Copper, 4*10GE SFP+
 • 2Switching Capacity: 128Gbps
 • Forwarding Performance: 95Mpps
 • Bảo hành: 36T

Xem thêm chi tiết sản phẩm: S310-24T4X – S110, S220, and S310 Hardware Description – Huawei

Xem thêm

 • P/N: S310-24T4S
 • 24*GE Copper, 4*GE SFP
 • Switching Capacity: 260Gbps
 • Forwarding Performance: 42Mpps
 • Bảo hành: 36T

Xem thêm chi tiết sản phẩm: S310-24T4S – S110, S220, and S310 Hardware Description – Huawei

Xem thêm

 • P/N: S310-24P4S
 • 24*GE Copper, 4*GE SFP
 • PoE power: 400W
 • Switching Capacity: 260Gbps
 • Forwarding Performance: 42Mpps
 • Bảo hành: 36T

Xem thêm chi tiết sản phẩm: S310-24P4S – S110, S220, and S310 Hardware Description – Huawei

Xem thêm