Trang chủ Sản phẩm Bộ lưu trữ Oracle

Bộ lưu trữ Oracle

Trang chủ Sản phẩm Bộ lưu trữ Oracle
 • Sản phẩm: Storage
 • Hãng: Oracle
 • Model/ PN: ZS5-4
 • SAN/NAS: SAN/NAS
 • Mức độ : Midrange
 • All flash : Yes
 • Số lượng bộ điều khiển:   2
 • Cache:  3TB
 • Số cổng kết nối tối đa/FC/ISCSI/FCOE/Eth: 24/16/16/32
 • Số lượng ổ đĩa tối đa: 1152
 • Dung lượng tối đa: 9PB

Xem thêm

 • Sản phẩm: Storage
 • Hãng:  Oracle
 • Model/ PN: ZS5-2
 • SAN/NAS: SAN/NAS
 •  Mức độ:  Entry/Midrange
 • All flash:  Yes
 • Số lượng bộ điều khiển:   2
 • Cache: 768 GB
 • Số cổng kết nối tối đa/FC/ISCSI/FCOE/Eth:  16/16/16/24
 • Số lượng ổ đĩa tối đa:  384
 • Dung lượng tối đa: 3PB

Xem thêm