Trang chủ Sản phẩm Phần mềm bản quyền

Phần mềm bản quyền

Trang chủ Sản phẩm Phần mềm bản quyền
 • Hãng: Adobe
 • Model/ PN: 65280424AD01A00
 • Product Family: Adobe
 • Hệ điều hành: Windows
 • Ngôn ngữ: International English
 • Version: 2017
 • Product Type: Comercial
 • Thời hạn license: Perpetual
 • Đơn vị tính: PC/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Adobe
 • Model/ PN: 65280330AD01A00
 • Product Family: Adobe
 • Hệ điều hành: Multiple Platforms
 • Ngôn ngữ: International English
 • Version: 2017
 • Product Type: Comercial
 • Thời hạn license: Perpetual
 • Đơn vị tính: PC/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Adobe
 • Model/ PN: 65237534AD01A00
 • Product Family: Adobe
 • Hệ điều hành: Multiple Platforms
 • Ngôn ngữ: International English
 • Version: 6
 • Product Type: Comercial
 • Thời hạn license: Perpetual
 • Đơn vị tính: PC/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Adobe
 • Model/ PN: 65278901BA01A12
 • Product Family: Adobe
 • Hệ điều hành: Multiple Platforms
 • Ngôn ngữ: Multilanguage
 • Version: All
 • Product Type: Comercial
 • Thời hạn license: 12 months
 • Đơn vị tính: PC/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Adobe
 • Model/ PN: 65270772BA01A12
 • Product Family: Adobe
 • Hệ điều hành: Multiple Platforms
 • Ngôn ngữ: Multilanguage
 • Version: All
 • Product Type: Comercial
 • Thời hạn license: 12 months
 • Đơn vị tính: PC/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Adobe
 • Model/ PN: 65272675BA01A12
 • Product Family: Adobe
 • Hệ điều hành: Multiple Platforms
 • Ngôn ngữ: Multilanguage
 • Version: All
 • Product Type: Comercial
 • Thời hạn license: 12 months
 • Đơn vị tính: PC/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Adobe
 • Model/ PN: 65270423BA01A12
 • Product Family: Adobe
 • Hệ điều hành: Multiple Platforms
 • Ngôn ngữ: Multilanguage
 • Version: All
 • Product Type: Comercial
 • Thời hạn license: 12 months
 • Đơn vị tính: PC/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Adobe
 • Model/ PN: 65277351BA01A12
 • Product Family: Adobe
 • Hệ điều hành: Multiple Platforms
 • Ngôn ngữ: Multilanguage
 • Version: All
 • Product Type: Comercial
 • Thời hạn license: 12 months
 • Đơn vị tính: PC/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Adobe
 • Model/ PN: 65270356BA01A12
 • Product Family: Adobe
 • Hệ điều hành: Multiple Platforms
 • Ngôn ngữ: Multilanguage
 • Version: All
 • Product Type: Comercial
 • Thời hạn license: 12 months
 • Đơn vị tính: PC/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: 5S2-00003
 • Product Family: Azure Subscription Services Open
 • Product Type: Monthly Subscriptions-VolumeLicense
 • Version: 2016
 • Thời hạn license: Vĩnh viễn
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: H21-03453
 • Product Family: Project Server CAL
 • Product Type: Standard
 • Version: 2016
 • Thời hạn license: Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: 01 Người dùng/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: 076-05674
 • Product Family: Project
 • Product Type: Standard
 • Version: 2016
 • Thời hạn license: Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: 01 PC/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: H21-03451
 • Product Family: Project Server CAL
 • Product Type: Standard
 • Version: 2016
 • Thời hạn license: Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: 01 Thiết bị/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: H22-02689
 • Product Family: Project Server
 • Product Type: Standard
 • Version: 2016
 • Thời hạn license: Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: 01 Server/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: R2Z-00003
 • Product Family: SharePoint Online Plan 2 Open
 • Product Type: Monthly Subscriptions-VolumeLicense
 • Thời hạn license: 01 năm
 • Đơn vị tính: 01 Người dùng/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm