Trang chủ Sản phẩm ONU AP

ONU AP

Trang chủ Sản phẩm ONU AP
  • P/N: F600C-30-1GH
  • Network Interface: 1*GPON
  • User interface: 1*GE+2.4G&5GHz Wi-Fi6
  • Bảo hành: 24T
  • Giá: Liên hệ

Xem thêm chi tiết sản phẩm: OptiXstar F600P-30-1GH-Wi-Fi ONU设备-华为星光-华为企业业务 (huawei.com)

Xem thêm

  • P/N: F600D-30-4G1V
  • Network Interface: 1*GPON
  • User interface: 4*GE+1*POTS+1*USB+2.4G&5GHz Wi-Fi6
  • Bảo hành: 24T
  • Giá: Liên hệ

Xem thêm chi tiết sản phẩm: F600D-30-4G1V Quick Start 01 – Huawei

Xem thêm