Adobe XD CC for Teams

  • Hãng: Adobe
  • Model/ PN: 65278901BA01A12
  • Product Family: Adobe
  • Hệ điều hành: Multiple Platforms
  • Ngôn ngữ: Multilanguage
  • Version: All
  • Product Type: Comercial
  • Thời hạn license: 12 months
  • Đơn vị tính: PC/License
  • Hình thức cấp license: E-License