Oracle Storage ZS5-4

 • Sản phẩm: Storage
 • Hãng: Oracle
 • Model/ PN: ZS5-4
 • SAN/NAS: SAN/NAS
 • Mức độ : Midrange
 • All flash : Yes
 • Số lượng bộ điều khiển:   2
 • Cache:  3TB
 • Số cổng kết nối tối đa/FC/ISCSI/FCOE/Eth: 24/16/16/32
 • Số lượng ổ đĩa tối đa: 1152
 • Dung lượng tối đa: 9PB