Oracle Fujitsu M12-2

 • Hãng :  Oracle
 • Model/ PN : Fujitsu M12-2
 • Số lượng bộ xử lý : 2
 • Bộ xử lý hỗ trợ  : SPARC64 XII
 • Số lõi trên mỗi bộ xử lý :   12
 • Tốc độ CPU :  3.9
 • Khe cắm mở rộng I/O : 11
 • Bộ nhớ :  Upto 2TB
 • Số khe cắm bộ nhớ : 32
 • Bộ điều khiển lưu trữ :  Raid 0,1
 • Dung lượng ổ cứng : 600GB HDD/900GB HDD/400GB SSD
 • Số lượng ổ cứng hỗ trợ  : 8
 • Cổng mạng :  4
 • Cổng VGA/Serial/USB/SD :  2/1/3/0
 • Quản lý XSCF
 • Kiểu dáng : Rack
 • Bảo hành : 1