Trang chủ Sản phẩm Sản phẩm Oracle

Sản phẩm Oracle

Trang chủ Sản phẩm Sản phẩm Oracle
 • Vendor: Oracle
 • Model/PN: SPARC S7-2L
 • Processor: 1/2
 • Support processors: SPARC S7
 • Cache per processor:  8
 • CPU speed: 4.27
 • I/O: 6
 • Memory: Upto 1TB
 • Memory slots:  16
 • Storage controller: Raid 0,1
 • Hard drive capacity: 600GB HDD/400GB SSD/3.2 TB SSD
 • Expansion hard drives: 24
 • Network port: 4
 • VGA/Serial/USB/SD port:  1/1/2/0
 • Manage: ILOM
 • Design: Rack
 • Warranty: 1 Years

Xem thêm

 • Hãng:  Oracle
 •  Product Family:  Engineered SW
 •  Hệ Đều hành:  OLE
 •  Ngôn ngữ:  English
 •  Version:   12
 •  Product Type:  Enterprise
 •  Thời hạn license:  Perpetual/1/2/3/4/5 years
 •  Đơn vị tính:  Disk/flash drive
 •  Hình thức cấp license:  elicense

Xem thêm

 • Hãng: Oracle
 • Product Family: Database options
 • Hệ Đều hành: OLE/Solaris/Windows/Linux/AIX
 • Ngôn ngữ: English
 • Version:  12
 • Product Type: Enterprise
 • Thời hạn license: Perpetual/1/2/3/4/5 years
 • Đơn vị tính: Processor
 • Hình thức cấp license: elicense

Xem thêm

 • Hãng:  Oracle
 • Product Family:  Database options
 • Hệ Đều hành:  OLE/Solaris/Windows/Linux/AIX
 • Ngôn ngữ:  English
 • Version:   12
 • Product Type:  Enterprise
 • Thời hạn license:  Perpetual/1/2/3/4/5 years
 • Đơn vị tính:  Processor/NUP
 • Hình thức cấp license:  elicense

Xem thêm

 • Hãng: Oracle
 • Product Family: Database options
 • Hệ Đều hành: OLE/Solaris/Windows/Linux/AIX
 • Ngôn ngữ: English
 • Version:  12
 • Product Type: Enterprise
 • Thời hạn license: Perpetual/1/2/3/4/5 years
 • Đơn vị tính: Processor/NUP
 • Hình thức cấp license: elicense

Xem thêm

 • Hãng:  Oracle
 • Product Family:  Database options
 • Hệ Đều hành:  OLE/Solaris/Windows/Linux/AIX
 • Ngôn ngữ:  English
 • Version:   12
 • Product Type:  Enterprise
 • Thời hạn license:  Perpetual/1/2/3/4/5 years
 • Đơn vị tính:   Processor/NUP
 • Hình thức cấp license:  elicense

Xem thêm

 • Hãng:   Oracle
 • Product Family:  Database
 • Hệ Đều hành:  OLE/Solaris/Windows/Linux/AIX
 • Ngôn ngữ:  English
 • Version:   12
 • Product Type:   Enterprise/Standard
 • Thời hạn license:  Perpetual/1/2/3/4/5 years
 • Đơn vị tính:  Processor/NUP
 • Hình thức cấp license:  elicense

Xem thêm

 • Sản phẩm: Storage
 • Hãng: Oracle
 • Model/ PN: ZS5-4
 • SAN/NAS: SAN/NAS
 • Mức độ : Midrange
 • All flash : Yes
 • Số lượng bộ điều khiển:   2
 • Cache:  3TB
 • Số cổng kết nối tối đa/FC/ISCSI/FCOE/Eth: 24/16/16/32
 • Số lượng ổ đĩa tối đa: 1152
 • Dung lượng tối đa: 9PB

Xem thêm

 • Hãng: Oracle
 • Model/ PN: X5-4
 • Số lượng bộ xử lý : 2/4
 • Bộ xử lý hỗ trợ:  Intel® Xeon®
 • Số lõi trên mỗi bộ xử lý: 18
 • Tốc độ CPU: N/A
 • Khe cắm mở rộng I/O: 11
 • Bộ nhớ:  Upto 3TB
 • Số khe cắm bộ nhớ: 48
 • Bộ điều khiển lưu trữ: Raid 0,1,5,6
 • Dung lượng ổ cứng: 600GB HDD/1.2TB HDD HDD/800GB SSD
 • Số lượng ổ cứng hỗ trợ: 6
 • Cổng mạng: 4
 • Cổng VGA/Serial/USB/SD:  1/1/2/0
 • Quản lý:  ILOM
 • Kiểu dáng: Rack
 • Bảo hành: 1

Xem thêm

 • Sản phẩm: Storage
 • Hãng:  Oracle
 • Model/ PN: ZS5-2
 • SAN/NAS: SAN/NAS
 •  Mức độ:  Entry/Midrange
 • All flash:  Yes
 • Số lượng bộ điều khiển:   2
 • Cache: 768 GB
 • Số cổng kết nối tối đa/FC/ISCSI/FCOE/Eth:  16/16/16/24
 • Số lượng ổ đĩa tối đa:  384
 • Dung lượng tối đa: 3PB

Xem thêm

 • Hãng : Oracle
 • Model/ PN: X7-8
 • Số lượng bộ xử lý:  4/8
 • Bộ xử lý hỗ trợ: Intel® Xeon®
 • Số lõi trên mỗi bộ xử lý  18
 • Tốc độ CPU: N/A
 • Khe cắm mở rộng I/O: 11
 • Bộ nhớ Upto 6TB
 • Số khe cắm bộ nhớ : 96
 • Bộ điều khiển lưu trữ: Raid 0,1,5,6
 • Dung lượng ổ cứng: 600GB HDD/1.2TB HDD HDD/800GB SSD
 • Số lượng ổ cứng hỗ trợ:   8
 • Cổng mạng: 4
 • Cổng VGA/Serial/USB/SD: 1/1/2/0
 • Quản lý:  ILOM
 • Kiểu dáng : Rack
 • Bảo hành: 1

Xem thêm

 • Hãng: Oracle
 • Model/ PN:  X7-2L
 • Số lượng bộ xử lý: 1/2
 • Bộ xử lý hỗ trợ:  Intel® Xeon®
 • Số lõi trên mỗi bộ xử lý:   6/24
 • Tốc độ CPU: N/A
 • Khe cắm mở rộng I/O: 6
 • Bộ nhớ:  Upto 1.5TB
 • Số khe cắm bộ nhớ: 24
 • Bộ điều khiển lưu trữ: Raid 0,1,5,6
 • Dung lượng ổ cứng: 600GB HDD/1.2TB HDD HDD/800GB SSD
 • Số lượng ổ cứng hỗ trợ : 24
 • Cổng mạng: 4
 • Cổng VGA/Serial/USB/SD: 1/1/2/0
 • Quản lý:  ILOM
 • Kiểu dáng: Rack
 • Bảo hành: 1

Xem thêm

 • Hãng: Oracle
 • Model/ PN : X7-2
 • Số lượng bộ xử lý: 1/2
 • Bộ xử lý hỗ trợ:   Intel® Xeon®
 • Số lõi trên mỗi bộ xử lý:   6/24
 • Tốc độ CPU: N/A
 • Khe cắm mở rộng I/O: 3
 • Bộ nhớ : Upto 1.5TB
 • Số khe cắm bộ nhớ : 24
 • Bộ điều khiển lưu trữ: Raid 0,1,5,6
 • Dung lượng ổ cứng: 600GB HDD/1.2TB HDD HDD/800GB SSD
 • Số lượng ổ cứng hỗ trợ: 8
 • Cổng mạng: 4
 • Cổng VGA/Serial/USB/SD:  1/1/2/0
 • Quản lý : ILOM
 • Kiểu dáng: Rack
 • Bảo hành: 1

Xem thêm

 • Hãng :  Oracle
 • Model/ PN : Fujitsu M12-2
 • Số lượng bộ xử lý : 2
 • Bộ xử lý hỗ trợ  : SPARC64 XII
 • Số lõi trên mỗi bộ xử lý :   12
 • Tốc độ CPU :  3.9
 • Khe cắm mở rộng I/O : 11
 • Bộ nhớ :  Upto 2TB
 • Số khe cắm bộ nhớ : 32
 • Bộ điều khiển lưu trữ :  Raid 0,1
 • Dung lượng ổ cứng : 600GB HDD/900GB HDD/400GB SSD
 • Số lượng ổ cứng hỗ trợ  : 8
 • Cổng mạng :  4
 • Cổng VGA/Serial/USB/SD :  2/1/3/0
 • Quản lý XSCF
 • Kiểu dáng : Rack
 • Bảo hành : 1

Xem thêm

 • Hãng : Oracle
 • Model/ PN : Fujitsu M12-2S
 •  Số lượng bộ xử lý :  32
 •  Bộ xử lý hỗ trợ :   SPARC64 XII
 •  Số lõi trên mỗi bộ xử lý  : 12
 •  Tốc độ CPU : 4.25
 •  Khe cắm mở rộng I/O : 928
 •  Bộ nhớ : Upto 32TB
 •  Số khe cắm bộ nhớ : N/A
 •  Bộ điều khiển lưu trữ : Raid 0,1
 •  Dung lượng ổ cứng :  600GB HDD/900GB HDD/400GB SSD
 •  Số lượng ổ cứng hỗ trợ  : 8
 •  Cổng mạng : 4
 •  Cổng VGA/Serial/USB/SD : 2/1/3/0
 •  Quản lý :  XSCF
 • Kiểu dáng :  Rack
 • Bảo hành : 1

Xem thêm