Trang chủ Sản phẩm page 67

Fujitsu – Scanner SP1120 / PA03708-B001

Trang chủ Sản phẩm page 67
 • Hãng: Fujitsu
 • Model/ PN: Fujitsu Scanner SP1120 / PA03708-B001Máy quét 2 mặt
 • Flabed/ sheet feed:  Khay nạp giấy tự động
 • Hỗ trợ mạng: Không
 • Chất lượng file scan :  CIS x 2 , 600dpi
 • Tốc độ: 20ppm/40ipm
 • Định dạng file scan:  PaperStream IP (TWAIN / TWAIN x64 / ISIS) for SP Series (7), PaperStream Capture Lite(9), Software Operation Panel, Error Recovery Guide, Presto!™ PageManager™, ABBYY™ FineReader™ Sprint, Scanner Central Admin Agent
 • Kết nối:   USB 2.0
 • Khay nạp giấy: 50 trang A4
 • Tương thích: Windows® 10 (32-bit / 64-bit), Windows® 8 / 8.1 (32-bit / 64-bit), Windows® 7 (32-bit / 64-bit), Windows Vista® (32-bit / 64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (32-bit / 64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit / 64-bit)
 • Trọng lượng: 2.5kg
 • Bảo hành:  12 tháng

Xem thêm

 • Hãng: Fujitsu
 • Model/ PN: Fujitsu Scanner SP1425 / PA03753-B001Máy quét 2 mặt + flatbed
 • Flabed/ sheet feed: Máy quét 2 mặt + flatbed
 • Hỗ trợ mạng: Không
 • Chất lượng file scan:  Single line CMOS-CIS x 2 (Front / Flatbed x 1, Back x 1) . 600dpi
 • Tốc độ: 25ppm/50ipm
 • Định dạng file scan: PaperStream IP (TWAIN /TWAIN x64/ISIS) for SP Series, PaperStream Capture Lite, Presto!™ PageManager™, ABBYY™ FineReader™ Sprint, Scanner Central Admin Agent, Software Operation Panel, Error Recovery Guide
 • Kết nối:  USB2.0 / USB 1.1
 • Khay nạp giấy: 50 trang A4
 • Tương thích: Windows® 10 (32-bit / 64-bit), Windows® 8 / 8.1 (32-bit / 64-bit), Windows® 7 (32-bit / 64-bit), Windows Vista® (32-bit / 64-bit), Windows Server® 2016 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (32-bit / 64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit / 64-bit)
 • Trọng lượng:  4.3 kg
 • Bảo hành : 12 tháng

Xem thêm

 • Hãng: Fujitsu
 • Model/ PN: Fujitsu Scanner fi-5950 / PA03450-B561Máy quét công nghiệp 2 mặt A3 + flatbed
 • Flabed/ sheet feed: Máy quét công nghiệp 2 mặt A3 + flatbed
 • Hỗ trợ mạng: Không
 • Chất lượng file scan: Dual Color Charge Coupled Device (CCD) image sensor . 50 đến 600 dpi , 1200 dpi
 • Tốc độ:  Chiều dọc (A4): 105ppm/210ipm . Chiều ngang (A4): 135ppm/270ipm
 • Định dạng file scan: PaperStream IP (TWAIN/ISIS) Driver, 2D Barcode for PaperStream, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, Scanner Central Admin Agent
 • Kết nối:   Ultra Wide SCSI / USB 2.0 / and Third Party Slot
 • Khay nạp giấy:   500 trang A4
 •  Tương thích: Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows® 8 / 8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista® (32-bit/64-bit), Windows XP® (32-bit/64-bit), Windows Server® 2016 (64-bit),  Windows Server® 2012 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit)
 • Trọng lượng: 50 kg
 •  Bảo hành:  12 tháng

Xem thêm

 • Hãng: Fujitsu
 • Model/ PN:  Fujitsu Scanner fi-6800 / PA03575-B061Máy quét công nghiệp 2 mặt A3 + flatbed
 • Flabed/ sheet feed:  Máy quét công nghiệp 2 mặt A3 + flatbed
 • Hỗ trợ mạng: Không
 • Chất lượng file scan:  Color CCD (Charge-coupled device) x 2 . 50 đến 600 dpi , 1200 dpi
 • Tốc độ:  Chiều dọc (A4): 100ppm/200ipm . Chiều ngang (A4): 130ppm/260ipm
 • Định dạng file scan: PaperStream IP (TWAIN/ISIS) Driver, 2D Barcode for PaperStream, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, Scanner Central Admin Agent
 • Kết nối :  Ultra Wide SCSI, USB2.0/USB1.1(Selectable)
 • Khay nạp giấy: 500 trang A4
 • Tương thích:  Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows® 8 / 8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista® (32-bit/64-bit), Windows XP® (32-bit/64-bit), Windows Server® 2016 (64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit),
 • Trọng lượng: 32 kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Xem thêm

 • Hãng: Fujitsu
 • Model/ PN:  Fujitsu Scanner fi-6400 / PA03575-B401Máy quét công nghiệp 2 mặt A3 + flatbed
 • Flabed/ sheet feed: Máy quét công nghiệp 2 mặt A3 + flatbed
 • Hỗ trợ mạng:  Không
 • Chất lượng file scan: Color CCD (Charge-coupled device) x 2 . 600dpi
 •  Tốc độ: Chiều dọc (A4) : 100pmm/200ipm . Chiều ngang (A4) : 85ppm/170ipm
 •  Định dạng file scan: PaperStream IP (TWAIN) driver, PaperStream IP (ISIS) driver, 2D Barcode for PaperStream, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, Scanner Central Admin Agent
 • Kết nối:   USB2.0
 • Khay nạp giấy: 500 trang A4
 • Tương thích: Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows® 8/8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista® (32-bit/64-bit), Windows Server® 2016 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit)
 • Trọng lượng:  32 kg
 • Bảo hành:  12 tháng

Xem thêm

 • Hãng: Fujitsu
 • Model/ PN: Fujitsu Scanner fi-7700S / PA03575-B401Máy quét 1 mặt A3 + flatbed
 •  Flabed/ sheet feed:  Máy quét 1 mặt A3 + flatbed
 • Hỗ trợ mạng: Không
 • Chất lượng file scan: Color CCD (Charge-coupled device) x 2 (front x 1, Flatbed x 1) . 600dpi
 • Tốc độ: Chiều dọc : 75 ppm , Flatbed : 0.6s . Chiều ngang : 58 ppm . Flatbed : 0.9s
 • Định dạng file scan:  PaperStream IP (TWAIN/ISIS), Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series(11), Scan to Microsoft SharePoint(11), ABBYY FineReader for ScanSnap(11), Scanner Central Admin
 • Kết nối:  USB 3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1
 • Khay nạp giấy:  300 trang A4
 • Tương thích:  Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows® 8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Server® 2016 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit)
 • Trọng lượng: 35 kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Xem thêm

 • Hãng: Fujitsu
 • Model/ PN: Fujitsu Scanner fi-7700 / PA03740-B001Máy quét 2 mặt A3 + flatbed
 • Flabed/ sheet feed: Máy quét 2 mặt A3 + flatbed
 • Hỗ trợ mạng: Không
 • Chất lượng file scan: Color CCD (Charge-coupled device) x 3 (front x 1, back x 1, Flatbed x 1) . 600dpi
 • Tốc độ:  Chiều dọc : 100 ppm/200 ipm , Flatbed : 0.6s . Chiều ngang : 80 ppm/160 ipm , Flatbed : 0.9s
 • Định dạng file scan: PaperStream IP (TWAIN/ISIS) ,2D Barcode for PaperStream(11), Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series(11), Scan to Microsoft SharePoint(11), ABBYY FineReader for ScanSnap(11), Scanner Central Admin
 • Kết nối:   USB 3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1
 • Khay nạp giấy: 300 trang A4
 • Tương thích: Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows® 8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Server® 2016 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit)
 • Trọng lượng: 35 kg
 • Bảo hành:  12 tháng

Xem thêm

 • Hãng:  Fujitsu
 • Model/ PN: Fujitsu Scanner fi-7600 / PA03740-B501Máy quét 2 mặt A3
 • Flabed/ sheet fee:  Máy quét 2 mặt A3
 • Hỗ trợ mạng: Không
 • Chất lượng file scan:  Color CCD (Charge-coupled device) x 2 . 600dpi
 • Tốc độ:    Chiều dọc :100ppm /200ipm . Chiều ngang : 80 ppm/160 ipm
 • Định dạng file scan: PaperStream IP (TWAIN/ISIS) ,2D Barcode for PaperStream(10), Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series(10), Scan to Microsoft SharePoint(10), ABBYY FineReader for ScanSnap(10), Scanner Central Admin
 • Kết nối:   USB 3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1
 • Khay nạp giấy: 300 trang A4
 • Tương thích: Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows® 8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Server® 2016 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit)
 • Trọng lượng: 11 kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Xem thêm

 • Hãng: Fujitsu
 • Model/ PN: Fujitsu Scanner fi-7480/ PA03710-B001Máy quét 2 mặt A3
 • Flabed/ sheet feed: Máy quét 2 mặt A3
 • Hỗ trợ mạng: Không
 • Chất lượng file scan:  Color CCD (Charge Coupled Device) x 2 . 600dpi
 • Tốc độ:  80ppm /160ipm
 • Định dạng file scan : PaperStream IP (TWAIN/ISIS) , Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series(12), 2D Barcode for PaperStream(12), Scan to Microsoft SharePoint(12), ABBYY FineReader for ScanSnap(12), Scanner Central Admin Agent
 • Kết nối :  USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1
 • Khay nạp giấy: 100 trang A4
 • Tương thích:  Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows® 8 / 8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista® (32-bit/64-bit), Windows Server® 2016 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit)
 • Trọng lượng:  7.6 kg
 •  Bảo hành: 12 tháng

Xem thêm

 • Hãng: Fujitsu
 • Model/ PN: Fujitsu Scanner fi-7460 / PA03710-B051Máy quét 2 mặt A3
 • Flabed/ sheet feed:  Khay nạp giấy tự động
 • Hỗ trợ mạng:  Không
 • Chất lượng file scan:  Color CCD (Charge Coupled Device) x 2 . 600dpi
 • Tốc độ:  60ppm /120ipm
 • Định dạng file scan: PaperStream IP (TWAIN/ISIS), Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series(12), 2D Barcode for PaperStream(12), Scan to Microsoft SharePoint(12), ABBYY FineReader for ScanSnap(12), Scanner Central Admin Agen
 • Kết nối:   USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1
 • Khay nạp giấy: 100 trang A4
 • Tương thích: Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows® 8 / 8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista® (32-bit/64-bit), Windows Server® 2016 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit)
 • Trọng lượng:  7.6 kg
 • Bảo hành : 12 tháng

Xem thêm

 • Hãng: Fujitsu
 • Model/ PN: Fujitsu Scanner fi-7180 / PA03670-B001Máy quét 2 mặt
 • Flabed/ sheet feed:  Khay nạp giấy tự động
 • Hỗ trợ mạng: Không
 • Chất lượng file scan: Color CCDs (Color Charge Coupled Device) . 600dpi
 • Tốc độ:  80 ppm/160 ipm
 • Định dạng file scan: PaperStream IP (TWAIN/ISIS) Driver, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series, 2D Barcode for PaperStream , ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin Agent
 • Kết nối :  USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1
 • Khay nạp giấy: 80 trang A4
 •  Tương thích:  Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows® 8 / 8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista® (32-bit/64-bit), Windows XP® (32-bit/64-bit), Windows Server® 2016 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit), Linux(Ubuntu 16.04 / 14.04 LTS)
 • Trọng lượng : 4.2 kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Xem thêm

 • Hãng: Fujitsu
 • Model/ PN:  Fujitsu Scanner fi-7260 / PA03670-B551Máy quét 2 mặt + flatbed
 • Flabed/ sheet feed:  Máy quét 2 mặt + flatbed
 • Hỗ trợ mạng: Không
 • Chất lượng file scan: Color CCDs (Color Charge Coupled Device) . 600dpi
 • Tốc độ: 60 ppm/120 ipm
 • Định dạng file scan:  PaperStream IP (TWAIN/ISIS) Driver, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series, ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin Agent
 • Kết nối :  USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1
 • Khay nạp giấy:  80 trang A4
 • Tương thích:  Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows® 8 / 8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista® (32-bit/64-bit), Windows XP® (32-bit/64-bit), Windows Server® 2016 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit), Linux (Ubuntu 16.04 / 14.04 LTS)
 • Trọng lượng: 8.8 kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Xem thêm

 • Hãng: Fujitsu
 • Model/ PN: Fujitsu Scanner fi-7240 / PA03670-B601Máy quét 2 mặt + flatbed
 • Flabed/ sheet feed:  Máy quét 2 mặt + flatbed
 • Hỗ trợ mạng:  Không
 • Chất lượng file scan:  Color CCD (Charge-coupled device) x 3 (front x 1, back x 1, flatbed x 1) . 600dpi
 • Tốc độ:  40 ppm, 80 ipm
 • Định dạng file scan: PaperStream IP (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series(12), Scan to Microsoft SharePoint(12), ABBYY FineReader for ScanSnap™(12), Scanner Central Admin Agent
 •  Kết nối:  USB 2.0
 • Khay nạp giấy:  80 trang A4
 • Tương thích: Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows® 8/8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista® (32-bit/64-bit), Windows Server® 2016 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit), Linux (Ubuntu 16.04 / 14.04 LTS)
 •  Trọng lượng: 8.8 kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Xem thêm

 • Hãng : Fujitsu
 • Model/ PN:  Fujitsu Network Scanner N7100 / PA03706-B001Máy quét mạng 2 mặt , Màn hình cảm ứng 8,4″ , Đồng bộ Active Directory/ LDAP. Quét vào thư mục mạng/FTP server, Quét vào E-mail, Quét vào máy in (Gửi tới printer server), Quét vào FAX server, Quét vào SharePoint portal server
 • Flabed/ sheet feed:  Khay nạp giấy tự động
 •  Hỗ trợ mạng: Có , Ethernet
 • Chất lượng file scan:  Color CIS x 2 . 600dpi
 • Tốc độ: 25ppm/50ipm
 •  Định dạng file scan: PDF(Searchable / Password-protected / compressed / Marker Index processed), JPEG, TIFF(single / multi-page), page output in reverse order
 • Kết nối:   10BASE-T, 100BASE-TX, 1000 BASE-T
 • Khay nạp giấy: 50 trang A4
 • Tương thích:  Windows Server , Linux , Solaris
 • Trọng lượng: 6kg
 • Bảo hành:  12 tháng

Xem thêm

 • Hãng: Fujitsu
 • Model/ PN: Fujitsu Scanner fi-7030 / PA03750-B001Máy quét 2 mặt
 • Flabed/ sheet feed: Khay nạp giấy tự động
 • Hỗ trợ mạng: Không
 • Chất lượng file scan:  Color CIS (Contact Image Sensor) x 2 . 600dpi
 • Tốc độ: Simplex: 27 ppm, Duplex: 54 ipm
 • Định dạng file scan:  PaperStream IP (TWAIN/ISIS) Driver, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series(9), Scan to Microsoft SharePoint(9), ABBYY FineReader for ScanSnap(9), Scanner Central Admin Agent
 • Kết nối:   USB2.0 / USB1.1
 • Khay nạp giấy:  50 trang A4
 • Tương thích: Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows® 8 / 8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista® (32-bit/64-bit), Windows Server® 2016 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit), Linux (Ubuntu 16.04 / 14.04 LTS)
 • Trọng lượng:  2.9 kg
 • Bảo hành:  12 tháng

Xem thêm