Fujitsu Storage ETERNUS DX100 S4

 • Hãng: Fujitsu
 • Model/ PN: 
 • Số lượng bộ điều khiển:   1/2
 • Cache:  64GB
 • Số cổng kết nối tối đa/FC/ISCSI/FCOE/Eth:  “Fiber Channel (16Gbit/s, 8Gbit/s)iSCSI (10 Gbit/s [10GBase-SR, 10GBase-CR, 10GBase-T], 1 Gbit/s)Ethernet (10 Gbit/s, 1 Gbit/s)SAS (12Gbit/s)”
 • Số lượng ổ đĩa tối đa: 264
 • Dung lượng tối đa:  4,055 TB
 • Loại thiết bị lưu trữ:   “2.5-inch, SAS, 15,000 rpm (900 GB / 600 GB / 300 GB)2.5-inch, SAS, 10,000 rpm (1.8 TB / 1.2 TB / 900 GB / 600 GB / 300 GB)2.5-inch, SAS (self-encrypting), 10,000rpm (1.2TB)2.5-inch, Nearline SAS, 7,200 rpm (2 TB / 1 TB)2.5-inch, SSD (15.36TB / 7.68TB / 3.84 TB / 1.92 TB / 960GB / 400 GB)2.5-inch, SSD (self-encrypting) (1.92 TB)

  3.5-inch, Nearline SAS, 7,200 rpm (10 TB / 8 TB / 6 TB / 4 TB / 2 TB)

  3.5-inch, Nearline SAS (self-encrypting), 7,200 rpm (4 TB)

  3.5-inch, SSD (3.84TB / 1.92TB / 960GB / 400GB)

  3.5-inch, SSD (self-encrypting) (1.92TB)

  HDDE, SAS, 10,000 rpm (1.2 TB)

  HDDE, Nearline SAS, 7,200 rpm (10 TB / 8 TB / 6 TB / 4 TB / 2 TB)

  HDDE, SSD (3.84TB / 1.92TB)

  HDDE, Nearline SAS(self-encrypting), 7,200 rpm (4TB)”

 • Phân hạng thiết bị :  
 • Công nghệ:     
 • Bảo hành: 3 Year