Trang chủ Sản phẩm page 71

Fujitsu PY TX2560M2 SFF E5-2609v4

Trang chủ Sản phẩm page 71
 • Hãng: Fujitsu
 • Model/ PN:  S26361-K1583-V101- E5-2609v4
 •  Số lượng bộ xử lý : 1
 •  Bộ xử lý hỗ trợ : Intel Xeon Processor E5-2609 v4 (1.7GHz/8Core/8Threat/20MB/85W)
 •  Số lõi trên mỗi bộ xử lý : 8 Core
 •  Tốc độ CPU : 1.7 Ghz
 •  Khe cắm mở rộng I/O :  “PCI-Express 3.0 x4: 4 x Full height optional; slot 5+6 (CPU1, riser card); slot 11+12 (CPU2, riser card), 252mm lengthPCI-Express 3.0 x8: 5 x Full height ; slot 1 (CPU1, modular RAID, 167mm), slot 2 (CPU1, 167mm), opt. slot 4 (CPU1, opt. riser card,252mm); opt. slot 8 (CPU2, 167mm), opt. slot 10 (CPU2, opt. riser card, 252mm)PCI-Express 3.0 x16: 3 x Full height ; slot 3 (CPU1), slot 8+9 (CPU2), 167mm lenght; please be aware, optional riser cards occupies slot 3 / 9
 •  Bộ nhớ : 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2400 R ECC
 •  Số khe cắm bộ nhớ  :  24 Slots
 • Bộ điều khiển lưu trữ :  “PRAID EP420i (0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 )
 •  Dung lượng ổ cứng : None
 •  Số lượng ổ cứng hỗ trợ :Basic 2.5′ kit (8x)
 •  Cổng mạng : PLAN EM 4x1Gb T OCl14000-LOM interface
 •  Cổng VGA/Serial/USB/SD:  “2 x VGA (thereof 1x front optional)1 x serial RS-232-C optional, usable for iRMC S4 or system or shared1 x dedicated management LAN port for iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s)USB 2.0 ports: 4 x USB 2.0 (2x rear, 1x internal, 1x UFM internal boot device)

  USB 3.0 ports: 5 x USB 3.0 (2x rear, 1x internal for RDX drives, 2x front)”

 • Quản lý: ServerView Suite
 •  Kiểu dáng: Tower
 •  Bảo hành : 3 Year

Xem thêm

 •  Hãng: Fujitsu
 •  Model/ PN :  S26361-K1583-V101-E5-2620v4
 •  Số lượng bộ xử lý : 1
 •  Bộ xử lý hỗ trợ:  Intel Xeon Processor E5-2620 v4  (2.1GHz/8Core/16Threat/20MB/85W)
 •  Số lõi trên mỗi bộ xử lý : 8 Core
 •  Tốc độ CPU : 2.1 Ghz
 •  Khe cắm mở rộng I/O: “PCI-Express 3.0 x4: 4 x Full height optional; slot 5+6 (CPU1, riser card); slot 11+12 (CPU2, riser card), 252mm lengthPCI-Express 3.0 x8: 5 x Full height ; slot 1 (CPU1, modular RAID, 167mm), slot 2 (CPU1, 167mm), opt. slot 4 (CPU1, opt. riser card,252mm); opt. slot 8 (CPU2, 167mm), opt. slot 10 (CPU2, opt. riser card, 252mm)PCI-Express 3.0 x16: 3 x Full height ; slot 3 (CPU1), slot 8+9 (CPU2), 167mm lenght; please be aware, optional riser cards occupies slot 3 / 9
 •  Bộ nhớ: 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2400 R ECC
 •  Số khe cắm bộ nhớ  :  24 Slots
 •  Bộ điều khiển lưu trữ:  “PRAID EP420i (0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 )
 •  Dung lượng ổ cứng :  None
 • Số lượng ổ cứng hỗ trợ:  Basic 2.5′ kit (8x)
 •  Cổng mạng   : PLAN EM 4x1Gb T OCl14000-LOM interface
 •  Cổng VGA/Serial/USB/SD :  “2 x VGA (thereof 1x front optional)1 x serial RS-232-C optional, usable for iRMC S4 or system or shared1 x dedicated management LAN port for iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s)USB 2.0 ports: 4 x USB 2.0 (2x rear, 1x internal, 1x UFM internal boot device)

  USB 3.0 ports: 5 x USB 3.0 (2x rear, 1x internal for RDX drives, 2x front)

 • Quản lý:  ServerView Suite
 •  Kiểu dáng:  Tower
 •  Bảo hành : 3 Year

Xem thêm

 • Hãng: Fujitsu
 •  Model/ PN:  S26361-K1583-V101-E5-2630v4
 •  Số lượng bộ xử lý : 1
 •  Bộ xử lý hỗ trợ  :  Intel Xeon Processor E5-2630 v4  (2.2GHz/10Core/20Threat/25MB/85W)
 •  Số lõi trên mỗi bộ xử lý:  10 Core
 •  Tốc độ CPU:  2.2 Ghz
 • Khe cắm mở rộng I/O:  “PCI-Express 3.0 x4: 4 x Full height optional; slot 5+6 (CPU1, riser card); slot 11+12 (CPU2, riser card), 252mm lengthPCI-Express 3.0 x8: 5 x Full height ; slot 1 (CPU1, modular RAID, 167mm), slot 2 (CPU1, 167mm), opt. slot 4 (CPU1, opt. riser card,252mm); opt. slot 8 (CPU2, 167mm), opt. slot 10 (CPU2, opt. riser card, 252mm)

  PCI-Express 3.0 x16: 3 x Full height ; slot 3 (CPU1), slot 8+9 (CPU2), 167mm lenght; please be aware, optional riser cards occupies slot 3 /9

 •  Bộ nhớ :  16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2400 R ECC
 •  Số khe cắm bộ nhớ :  24 Slots
 •  Bộ điều khiển lưu trữ :  PRAID CP400i ( 0, 1, 10, 5, 50 )
 •  Dung lượng ổ cứng :  None
 •  Số lượng ổ cứng hỗ trợ  :  Basic 3.5′ kit (4x)
 •  Cổng mạng : PLAN EM 4x1Gb T OCl14000-LOM interface
 •  Cổng VGA/Serial/USB/SD:  “2 x VGA (thereof 1x front optional)1 x serial RS-232-C optional, usable for iRMC S4 or system or shared1 x dedicated management LAN port for iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s)

  USB 2.0 ports: 4 x USB 2.0 (2x rear, 1x internal, 1x UFM internal boot device)

  USB 3.0 ports: 5 x USB 3.0 (2x rear, 1x internal for RDX drives, 2x front)”

 •  Quản lý  : ServerView Suite
 •  Kiểu dáng:  Tower
 •  Bảo hành :   3 Year

Xem thêm

 • Hãng: Fujitsu
 • Model/ PN:  S26361-K1583-V101-E5-2609v4
 •  Số lượng bộ xử lý :  1
 •  Bộ xử lý hỗ trợ:  Intel Xeon Processor E5-2609 v4 (1.7GHz/8Core/8Threat/20MB/85W)
 •  Số lõi trên mỗi bộ xử lý:  8 Core
 •  Tốc độ CPU: 1.7 Ghz
 •  Khe cắm mở rộng I/O: “PCI-Express 3.0 x4: 4 x Full height optional; slot 5+6 (CPU1, riser card); slot 11+12 (CPU2, riser card), 252mm lengthPCI-Express 3.0 x8: 5 x Full height ; slot 1 (CPU1, modular RAID, 167mm), slot 2 (CPU1, 167mm), opt. slot 4 (CPU1, opt. riser card,252mm); opt. slot 8 (CPU2, 167mm), opt. slot 10 (CPU2, opt. riser card, 252mm)PCI-Express 3.0 x16: 3 x Full height ; slot 3 (CPU1), slot 8+9 (CPU2), 167mm lenght; please be aware, optional riser cards occupies slot 3 /9
 •  Bộ nhớ : 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2400 R ECC
 •  Số khe cắm bộ nhớ :  24 Slots
 •  Bộ điều khiển lưu trữ:  PRAID CP400i ( 0, 1, 10, 5, 50 )
 •  Dung lượng ổ cứng : None
 •  Số lượng ổ cứng hỗ trợ: Basic 3.5′ kit (4x)
 •  Cổng mạng:  PLAN EM 4x1Gb T OCl14000-LOM interface
 • Cổng VGA/Serial/USB/SD: “2 x VGA (thereof 1x front optional)1 x serial RS-232-C optional, usable for iRMC S4 or system or shared1 x dedicated management LAN port for iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s)

  USB 2.0 ports: 4 x USB 2.0 (2x rear, 1x internal, 1x UFM internal boot device)

  USB 3.0 ports: 5 x USB 3.0 (2x rear, 1x internal for RDX drives, 2x front)”

 •  Quản lý:  ServerView Suite
 •  Kiểu dáng:  Tower
 •  Bảo hành: 3 Year

Xem thêm

 •  Hãng : Fujitsu
 •  Model/ PN :  S26361-K1583-V101-E5-2609v4
 •  Số lượng bộ xử lý:  1
 •  Bộ xử lý hỗ trợ : Intel Xeon Processor E5-2609 v4 (1.7GHz/8Core/8Threat/20MB/85W)
 •  Số lõi trên mỗi bộ xử lý : 8 Core
 •  Tốc độ CPU: 1.7 Ghz
 •  Khe cắm mở rộng I/O:“PCI-Express 3.0 x4: 4 x Full height optional; slot 5+6 (CPU1, riser card); slot 11+12 (CPU2, riser card), 252mm lengthPCI-Express 3.0 x8: 5 x Full height ; slot 1 (CPU1, modular RAID, 167mm), slot 2 (CPU1, 167mm), opt. slot 4 (CPU1, opt. riser card,252mm); opt. slot 8 (CPU2, 167mm), opt. slot 10 (CPU2, opt. riser card, 252mm)PCI-Express 3.0 x16: 3 x Full height ; slot 3 (CPU1), slot 8+9 (CPU2), 167mm lenght; please be aware, optional riser cards occupies slot 3 /9
 •  Bộ nhớ : 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2400 R ECC
 •  Số khe cắm bộ nhớ :  24 Slots
 •  Bộ điều khiển lưu trữ:  PRAID CP400i ( 0, 1, 10, 5, 50 )
 •  Dung lượng ổ cứng :  None
 •  Số lượng ổ cứng hỗ trợ : Basic 3.5′ kit (4x)
 •  Cổng mạng : PLAN EM 4x1Gb T OCl14000-LOM interface
 •  Cổng VGA/Serial/USB/SD:   “2 x VGA (thereof 1x front optional)1 x serial RS-232-C optional, usable for iRMC S4 or system or shared1 x dedicated management LAN port for iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s)USB 2.0 ports: 4 x USB 2.0 (2x rear, 1x internal, 1x UFM internal boot device)USB 3.0 ports: 5 x USB 3.0 (2x rear, 1x internal for RDX drives, 2x front)”
 •  Quản lý :  ServerView Suite
 •  Kiểu dáng: Tower
 •  Bảo hành : 3 Year

Xem thêm

 • Hãng : Fujitsu
 • Model/ PN: S26361-K1601-V201- E3-1225v6
 • Số lượng bộ xử lý :  1
 • Bộ xử lý hỗ trợ:   Intel Xeon Processor E3-1225 v6 (3.3GHz/4-core/8MB/73W) Processor
 • Số lõi trên mỗi bộ xử lý:   4 Core
 • Tốc độ CPU :  3.3 Ghz
 • Khe cắm mở rộng I/O:  “PCI-Express 3.0 x4: 1 x Full height, up to 168 mm lengthPCI-Express 3.0 x8: 2 x Full height, up to 240 mm length notched
 • Bộ nhớ  : 8GB (1x8GB) 1Rx8 DDR4-2400 U ECC
 • Số khe cắm bộ nhớ:  4 Slots
 • Bộ điều khiển lưu trữ : internal SATA HDDs with RAID 0, 1, 10 for Windows and Linux
 • Dung lượng ổ cứng : None
 • Số lượng ổ cứng hỗ trợ  : 8 x SFF 2.5″ Hot Plug
 • Cổng mạng:  2 x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet
 • Cổng VGA/Serial/USB/SD:   “1 analog graphics interface derived from iRMC (up to 1600×1200 or 1920×1080 at 16bpp)1 serial RS-232-CUSB 2.0 ports: 5 (4x external rear, 1x internal for UFM, no USB wakeup supported)USB 3.0 ports: 5 (2x external rear, 2x external front, 1x internal)”
 • Quản lý : ServerView Suite
 • Kiểu dáng:  Tower
 • Bảo hành :  3 Year

Xem thêm

 • Hãng : Fujitsu
 •  Model/ PN :   S26361-K1601-V201-E3-1225v6
 •  Số lượng bộ xử lý : 1
 •  Bộ xử lý hỗ trợ : Intel Xeon Processor E3-1225 v6 (3.3GHz/4-core/8MB/73W) Processor
 •  Số lõi trên mỗi bộ xử lý : 4 Core
 •  Tốc độ CPU: 3.3 Ghz
 •  Khe cắm mở rộng I/O:  “PCI-Express 3.0 x4: 1 x Full height, up to 168 mm lengthPCI-Express 3.0 x8: 2 x Full height, up to 240 mm length notched
 •  Bộ nhớ : 8GB (1x8GB) 1Rx8 DDR4-2400 U ECC
 •  Số khe cắm bộ nhớ:   4 Slots
 •  Bộ điều khiển lưu trữ:  internal SATA HDDs with RAID 0, 1, 10 for Windows and Linux
 •  Dung lượng ổ cứng:  None
 •  Số lượng ổ cứng hỗ trợ:  4 x LFF 3.5″ Hot Plug
 •  Cổng mạng:  2 x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet
 •  Cổng VGA/Serial/USB/SD :  “1 analog graphics interface derived from iRMC (up to 1600×1200 or 1920×1080 at 16bpp)1 serial RS-232-CUSB 2.0 ports: 5 (4x external rear, 1x internal for UFM, no USB wakeup supported)USB 3.0 ports: 5 (2x external rear, 2x external front, 1x internal)”
 •  Quản lý : ServerView Suite
 •  Kiểu dáng  :   Tower
 •  Bảo hành :  3 Year

Xem thêm

 • Hãng:  Fujitsu
 • Model/ PN:  S26361-K1601-V201-E3-1225v6
 • Số lượng bộ xử lý:   1
 • Bộ xử lý hỗ trợ:   Intel Xeon Processor E3-1225 v6 (3.3GHz/4-core/8MB/73W) Processor
 • Số lõi trên mỗi bộ xử lý:   4 Core
 • Tốc độ CPU :  3.3 Ghz
 •  Khe cắm mở rộng I/O:    “PCI-Express 3.0 x4: 1 x Full height, up to 168 mm lengthPCI-Express 3.0 x8: 2 x Full height, up to 240 mm length notched
 •  Bộ nhớ:  8GB (1x8GB) 1Rx8 DDR4-2400 U ECC
 •  Số khe cắm bộ nhớ :  4 Slots
 •  Bộ điều khiển lưu trữ:  internal SATA HDDs with RAID 0, 1, 10 for Windows and Linux
 •  Dung lượng ổ cứng :  None
 •  Số lượng ổ cứng hỗ trợ:   4 x LFF 3.5″ Hot Plug
 • Cổng mạng:  2 x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet
 • Cổng VGA/Serial/USB/SD:   “1 analog graphics interface derived from iRMC (up to 1600×1200 or 1920×1080 at 16bpp)1 serial RS-232-CUSB 2.0 ports: 5 (4x external rear, 1x internal for UFM, no USB wakeup supported)USB 3.0 ports: 5 (2x external rear, 2x external front, 1x internal)”
 •  Quản lý : ServerView Suite
 •  Kiểu dáng :  Tower
 • Bảo hành :  3 năm

Xem thêm

 • Hãng: Fujitsu
 • Model/ PN : S26361-K1591-V151- E3-1225v6
 • Số lượng bộ xử lý : 1
 • Bộ xử lý hỗ trợ : Intel Xeon Processor E3-1225 v6 (3.3GHz/4-core/8MB/73W) Processor
 • Số lõi trên mỗi bộ xử lý:  4 Core
 • Tốc độ CPU:  3.3 Ghz
 •  Khe cắm mở rộng I/O: “PCI-Express 3.0 x1 (mech. x4): 1 x Low profilePCI-Express 3.0 x4: 1 x Low profilePCI-Express 3.0 x8: 2 x Low profile notched”
 •  Bộ nhớ:  8GB (1x8GB) 1Rx8 DDR4-2400 U ECC
 •  Số khe cắm bộ nhớ : 4 Slots
 • Bộ điều khiển lưu trữ :   internal SATA HDDs with RAID 0, 1, 10 for Windows and Linux
 •  Dung lượng ổ cứng : None
 •  Số lượng ổ cứng hỗ trợ :  8x (4x + 4x) x 2.5-inch hot-plug
 •  Cổng mạng:  2 x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet
 •  Cổng VGA/Serial/USB/SD :   “1 analog graphics interface derived from iRMC (up to 1600×1200 or 1920×1080 at 16bpp)1 serial RS-232-CUSB 2.0 ports: 5 (4x external rear, 1x internal for UFM, no USB wakeup supported)USB 3.0 ports: 5 (2x external rear, 2x external front, 1x internal)”
 • Quản lý: ServerView Suite
 • Kiểu dáng: Tower
 •  Bảo hành : 3 năm

Xem thêm

 • Hãng : Fujitsu
 • Model/ PN:  S26361-K1591-V201-E3-1225v6
 • Số lượng bộ xử lý: 1
 • Bộ xử lý hỗ trợ :  Intel Xeon Processor E3-1225 v6 (3.3GHz/4-core/8MB/73W) Processor
 • Số lõi trên mỗi bộ xử lý:   4 Core
 • Tốc độ CP:  3.3 Ghz
 •  Khe cắm mở rộng I/O:  “PCI-Express 3.0 x1 (mech. x4): 1 x Low profilePCI-Express 3.0 x4: 1 x Low profilePCI-Express 3.0 x8: 2 x Low profile notched”
 •  Bộ nhớ:  8GB (1x8GB) 1Rx8 DDR4-2400 U ECC
 • Số khe cắm bộ nhớ: 4 Slots
 •  Bộ điều khiển lưu trữ :   internal SATA HDDs with RAID 0, 1, 10 for Windows and Linux
 •  Dung lượng ổ cứng:  1 x HD SATA 6G 1TB 7.2K NO HOT PL 3.5” ECO
 •  Số lượng ổ cứng hỗ trợ  : 2 x 3.5-inch non hot-plug SATA
 • Cổng mạng: 2 x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet
 •  Cổng VGA/Serial/USB/SD:   “1 analog graphics interface derived from iRMC (up to 1600×1200 or 1920×1080 at 16bpp)1 serial RS-232-CUSB 2.0 ports: 5 (4x external rear, 1x internal for UFM, no USB wakeup supported)USB 3.0 ports: 5 (2x external rear, 2x external front, 1x internal)”
 • Quản lý : ServerView Suite
 •  Kiểu dáng: Tower
 •  Bảo hành:  3 năm

Xem thêm

 • Hãng: Lenovo
 • Model/PN: 10NMA000VA
 • Intel Xeon processor : Intel Core i5-7400 3.0G 4C
 • Memory RDIMM# :  4GB DDR4 2400 UDIMM
 • Storage : 1TB HD 7200RPM 3.5″ SATA3 / No 2nd Hard Drive
 • Graphic  : INTEGRATED VIDEO
 •  Optical drive: Slim DVD Rambo 9mm/ No RDVD
 •  Port : No-Floor Stand / No-Parallel Port / Yes-Serial Port / Yes-HDMI Port / No-Display Port
 •  Operating System: No
 •  I/O :  USB Calliope KB BK ENG / USB Mouse
 •  Media Card Reader:  No
 •  Warranty :  1 years Onsite

Xem thêm

 • Hãng:  Lenovo
 • Model/PN: 10NMA00MVA
 • Intel Xeon processor:  Intel Core i3-7100 3.9G 2C
 • Memory RDIMM#:  4GB DDR4 2400 UDIMM
 • Storage:  500GB HD 7200RPM 3.5″ SATA3 / No 2nd Hard Drive
 • Graphic : INTEGRATED VIDEO
 •  Optical drive: Slim DVD Rambo 9mm /No RDVD
 •  Port : No-Floor Stand / No-Parallel Port / Yes-Serial Port / Yes-HDMI Port / No-Display Port
 •  Operating System: No
 •  I/O : USB Calliope KB BK ENG / USB Mouse
 •  Media Card Reader: No
 • Warranty :  1 years Onsite

Xem thêm

 • Hãng: Lenovo
 • Model/PN: 10NMA00DVA
 • Intel Xeon processor:  Intel Pentium G4560 3.5G 2C
 • Memory RDIMM# : 4GB DDR4 2400 UDIMM
 • Storage:  1TB HD 7200RPM 3.5″” SATA3″ / No 2nd Hard Drive
 • Graphic:  INTEGRATED VIDEO
 • Optical drive:  Slim DVD Rambo 9mm /No RDVD
 • Port: No-Floor Stand / No-Parallel Port / Yes-Serial Port / Yes-HDMI Port / No-Display Port
 • Operating System : DOS
 • I/O : USB Calliope KB BK ENG / USB Mouse
 • Media Card Reader : No
 • Warranty : 1years Onsite

Xem thêm

 • Hãng:  Lenovo
 • Model/PN: 10NMA002VA
 • Intel Xeon processor: Intel Core i3-7100 3.9G 2C
 • Memory RDIMM#: 4GB DDR4 2400 UDIMM
 • Storage:  1TB HD 7200RPM 3.5″ SATA3 / No 2nd Hard Drive
 • Graphic : INTEGRATED VIDEO
 •  Optical drive: Slim DVD Rambo 9mm /No RDVD
 •  Port: No-Floor Stand / No-Parallel Port / Yes-Serial Port / Yes-HDMI Port / No-Display Port
 •  Operating System :  No
 •  I/O: USB Calliope KB BK ENG / USB Mouse
 •  Media Card Reader :  No
 • Warranty  :   1 years Onsite

Xem thêm

 • Hãng: Lenovo
 • Model/PN: 10NMA00CVA
 • Intel Xeon processor: Intel Pentium G4560 3.5G 2C
 • Memory RDIMM#: 4GB DDR4 2400 UDIMM
 • Storage:  500GB HD 7200RPM 3.5″” SATA3″ / No 2nd Hard Drive
 • Graphic:  INTEGRATED VIDEO
 • Optical drive: Slim DVD Rambo 9mm /NO RDVD
 • Port:  No-Floor Stand / No-Parallel Port / Yes-Serial Port / Yes-HDMI Port / No-Display Port
 • Operating System:  DOS
 • I/O: USB Calliope KB BK ENG / USB Mouse
 • Media Card Reader :  No
 • Warranty:  1 years Onsite

Xem thêm