Fujitsu Storage ETERNUS DX60 S4

 • Hãng:  Fujitsu
 • Model/ PN :
 • Số lượng bộ điều khiển :  1/2
 • Cache: 8GB
 • Số cổng kết nối tối đa/FC/ISCSI/FCOE/Eth:  “Fiber Channel (16Gbit/s, 8Gbit/s)iSCSI (10 Gbit/s [10GBase-T], 1 Gbit/s)SAS (6 Gbit/s)”
 • Số lượng ổ đĩa tối đa :96
 • Dung lượng tối đa :   480 TB
 • Loại thiết bị lưu trữ :  “2.5-inch, SAS, 15,000 rpm (900 GB / 600 GB / 300 GB)2.5-inch, SAS, 10,000 rpm (1.8 TB / 1.2 TB / 900 GB / 600 GB / 300 GB)2.5-inch, Nearline SAS, 7,200 rpm (2 TB / 1 TB)3.5-inch, SAS, 10,000 rpm (1.8 TB / 1.2 TB / 900 GB)3.5-inch, Nearline SAS, 7,200 rpm (10 TB / 8 TB / 6 TB / 4 TB / 2 TB)2.5-inch, SSD (3.84 TB / 1.92 TB / 960GB / 400 GB)

  3.5-inch, SSD (400GB)”

 • Phân hạng thiết bị  :   
 • Công nghệ : 
 • Bảo hành : 3 Year