Trang chủ Sản phẩm page 2

AMD Ryzen™ 7 5700G

Trang chủ Sản phẩm page 2
 • Hãng: AMD
 • Part: 100-100000263BOX
 • Model: AMD Ryzen™ 7 5700G
 • Số nhân: 8
 • Số luồng: 16
 • Xung nhịp tối đa: 4.6 GHz
 • Xung nhịp cơ bản: 3.8 GHz
 • Giải pháp tản nhiệt đi kèm: Wraith Stealth
 • TDP / TDP mặc định: 65 W
 • CMOS: TSMC 7nm FinFET
 • Phiên bản PCIe: PCIe® 4.0
 • Kiến trúc Zen 3
 • Socket: AM4
 • Bảo hành: 3 năm

[icon name="angle-double-right" class="" unprefixed_class=""]   Xêm thêm

Xem thêm

 • Hãng: AMD
 • Part: 100-100000926WOF
 • Model: AMD Ryzen™ 7 5700X
 • Số nhân: 8
 • Số luồng: 16
 • Xung nhịp tối đa: 4.6 GHz
 • Xung nhịp cơ bản: 3.4 GHz
 • Giải pháp tản nhiệt đi kèm: Không bao gồm
 • TDP / TDP mặc định: 65 W
 • CMOS: TSMC 7nm FinFET
 • Phiên bản PCIe: PCIe® 4.0
 • Kiến trúc Zen 3
 • Socket: AM4
 • Bảo hành: 3 năm

[icon name="angle-double-right" class="" unprefixed_class=""]  Xêm thêm

Xem thêm

 • Hãng: AMD
 • Part: 100-100000651WOF
 • Model: AMD Ryzen™ 7 5800X3D
 • Số nhân: 8
 • Số luồng: 16
 • Xung nhịp tối đa: 4.5 GHz
 • Xung nhịp cơ bản: 3.4 GHz
 • Giải pháp tản nhiệt đi kèm: không bao gồm
 • TDP / TDP mặc định: 105 W
 • CMOS: TSMC 7nm FinFET
 • Phiên bản PCIe: PCIe® 4.0
 • Kiến trúc Zen 3
 • Socket: AM4
 • Bảo hành: 3 năm

[icon name="angle-double-right" class="" unprefixed_class=""]  Xêm thêm

Xem thêm

 • Hãng: AMD
 • Part: 100-100000063WOF
 • Model: AMD Ryzen™ 7 5800X
 • Số nhân: 8
 • Số luồng: 16
 • Xung nhịp tối đa: 4.7 GHz
 • Xung nhịp cơ bản: 3.8 GHz
 • Giải pháp tản nhiệt đi kèm: không bao gồm
 • TDP / TDP mặc định: 105 W
 • CMOS: TSMC 7nm FinFET
 • Phiên bản PCIe: PCIe® 4.0
 • Kiến trúc Zen 3
 • Socket: AM4
 • Bảo hành: 3 năm

[icon name="angle-double-right" class="" unprefixed_class=""]  Xêm thêm

Xem thêm

 • Hãng: AMD
 • Part: 100-100000061WOF
 • Model: AMD Ryzen™ 9 5900X
 • Số nhân: 12
 • Số luồng: 24
 • Socket: AM4
 • Kiến trúc Zen 3
 • Xung nhịp tối đa: 4.8 GHz
 • Tổng cache L2: 6 MB
 • Tổng cache L3: 64 MB
 • TDP / TDP mặc định: 105 W
 • CMOS: TSMC 7nm FinFET
 • Phiên bản PCIe: PCIe® 4.0
 • Giải pháp tản nhiệt: Không bao gồm
 • Bảo hành: 3 năm

[icon name="angle-double-right" class="" unprefixed_class=""]   Xem thêm

Xem thêm

 • Hãng: AMD
 • Part: 100-100000059WOF
 • Model: AMD Ryzen™ 9 5950X
 • Số nhân: 16
 • Số luồng: 32
 • Socket: AM4
 • Kiến trúc Zen 3
 • Xung nhịp tối đa: 4.9 GHz
 • Tổng cache L2: 8 MB
 • Tổng cache L3: 64 MB
 • TDP / TDP mặc định: 105 W
 • CMOS: TSMC 7nm FinFET
 • Phiên bản PCIe: PCIe® 4.0
 • Giải pháp tản nhiệt: Không bao gồm
 • Bảo hành: 3 năm

[icon name="angle-double-right" class="" unprefixed_class=""]   Xêm thêm

Xem thêm

 • Hãng: AMD
 • Part: 100-100000446WOF
 • Model: AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5965WX
 • Số nhân: 24
 • Số luồng: 48
 • Socket: sWRX8
 • Kiến trúc Zen 3
 • Xung nhịp tối đa: 4.5 GHz
 • Tổng cache L1: 1.5 MB
 • Tổng cache L2: 12 MB
 • Tổng cache L3: 128 MB
 • TDP / TDP mặc định: 280 W
 • CMOS: TSMC 7nm FinFET
 • Phiên bản PCIe: PCIe® 4.0
 • Giải pháp tản nhiệt: Không bao gồm
 • Bảo hành: 3 năm

[icon name="angle-double-right" class="" unprefixed_class=""] Xem thêm

Xem thêm

 • Hãng: AMD
 • Part:100-100000445WOF
 • Model: AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5975WX
 • Số nhân: 32
 • Số luồng: 64
 • Socket: sWRX8
 • Kiến trúc Zen 3
 • Xung nhịp tối đa: 4.5 GHz
 • Tổng cache L1: 2 MB
 • Tổng cache L2: 16 MB
 • Tổng cache L3: 128 MB
 • TDP / TDP mặc định: 280 W
 • CMOS: TSMC 7nm FinFET
 • Phiên bản PCIe: PCIe® 4.0
 • Giải pháp tản nhiệt: Không bao gồm
 • Bảo hành: 3 năm

[icon name="angle-double-right" class="" unprefixed_class=""]  Xem thêm

Xem thêm

 • Hãng: AMD
 • Part:100-100000444WOF
 • Model: AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5995WX
 • Số nhân: 64
 • Số luồng: 128
 • Socket: sWRX8
 • Kiến trúc Zen 3
 • Xung nhịp tối đa: 4.5 GHz
 •  Tổng cache L1: 4 MB
 •  Tổng cache L2: 32 MB
 •  Tổng cache L3: 256 MB
 •  TDP / TDP mặc định: 280 W
 •  CMOS: TSMC 7nm FinFET
 •  Phiên bản PCIe: PCIe® 4.0
 •  Giải pháp tản nhiệt: Không bao gồm
 • Bảo hành: 3 năm

 [icon name="angle-double-right" class="" unprefixed_class=""]  Xem thêm 

Xem thêm

 • Wi-Fi Smart Remote IR Controller
 • Wireless Protocol: 802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi
 • Infrared Frequency: 38K
 • Infrared Direction: multi-directional infrared
 • Infrared Distance: 10m (no obstacle)
 • Charging Port: DC 5V/1A (no power adapter)
 • Working Temperature: -10 ~ 50°C
 • Dimensions (W*L*D): 70*70*20 mm

Xem thêm

 • Wi-Fi Smoke Detector
 • Detecting Range: 20 ㎡
 • Alarm Sound Level: 90dB / 1m
 • Installation Method: ceiling mounted
 • Wireless Protocol: 802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi
 • Battery Type: 2 * LR03
 • Working Temperature: -10 ~ 50°C
 • Dimensions (W*L*D): 90*90*40 mm

Xem thêm

 • Wi-Fi Temperature & Humidity Detector
 • Wireless Protocol: 802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi
 • Battery Type: 3 * LR03
 • Voice Control: Amazon Alexa / Google Assistant
 • Working Temperature: -10 ~ 55°C
 • Working Humidity: 10% ~ 90%RH
 • Dimensions (W*L*D): 60*63*25 mm

Xem thêm

 • Wi-Fi Water Leak Detector
 • Wireless Protocol: 802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi
 • Battery Type: 2 * LR03
 • Working Temperature: -10 ~ 50°C

Xem thêm

 • Wi-Fi Motion Detector (PIR)
 • Wireless Protocol: 802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi
 • Detection Distance: 10 m
 • Horizontal Viewing Angle: 110°
 • Battery Type: CR123A (Lithium Battery)
 • Working Temperature: -10 ~ 50°C

Xem thêm

 • Wi-Fi Door Sensor
 • Wireless Protocol: 802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi
 • Trigger Distance: 15mm
 • Battery Type: 2 * LR03
 • Voice Control: Amazon Alexa / Google Assistant
 • Working Temperature: -10 ~ 50°C

Xem thêm