Trang chủ Sản phẩm Switch Zyxel

Switch Zyxel

Trang chủ Sản phẩm Switch Zyxel
 • Brand: Zyxel (Taiwan)
 • Model:GS1900-8HPv2
 • Name product: GS1900-8HP, 8-port GbE Smart Managed PoE Switch

Xem thêm

 • Brand: Zyxel (Taiwan)
 • Model:GS1900-24EP
 • Name product: GS1900-24EP, 24-port GbE Smart Managed PoE Switch

Xem thêm

 • Brand: Zyxel (Taiwan)
 • Model:GS1900-24E
 • Name product: GS1900-24E, 24-port GbE Smart Managed Switch

Xem thêm

 • Brand: Zyxel (Taiwan)
 • Model:GS1900-10HP
 • Name product: GS1900-10HP,8-port GbE Smart Managed PoE Switch with GbE Uplink

Xem thêm

 • Brand: Zyxel (Taiwan)
 • Model:GS1900-8
 • Name product: GS1900-8, 8-port GbE Smart Managed Switch

Xem thêm

 • Brand: Zyxel (Taiwan)
 • Model:GS1008-HP
 • Name product: GS1008-HP, 8-Port GbE Unmanaged PoE Switch

Xem thêm

 • Brand: Zyxel (Taiwan)
 • Model:GS1005-HP
 • Name product: 5-Port GbE Unmanaged PoE Switch

Xem thêm

 • Brand: Zyxel (Taiwan)
 • Model: GS1100-10HP
 • Name product: 8-port GbE Unmanaged PoE Switch with GbE Uplink
 • Switch class : Unmanaged
 • Total port count : 10

Xem thêm

 • Brand: Zyxel (Taiwan)
 • Name product: GS1005HP/GS1008HP
  5-port/8-port GbE Unmanaged PoE Switch
 • Total port count : 5
 • 1000BASE-T: 1

 

Datasheet sản phẩm

Xem thêm

 • Brand: Zyxel (Taiwan)
 • Name product: Switch quản lý thông minh 24-port GbE với 4 SFP+ Uplink
 • Lớp Switch : Quản lý thông minh
 • Tổng số port : 28
 • 100/1000 Mbps: 24
 • 10 Gigabit SFP+: 4

 

Datasheet sản phẩm

Xem thêm

 • Brand: Zyxel (Taiwan)
 • Name product: 16-port GbE Smart Managed Switch
 • 100/1000 Mbps : 16
 • Total port count : 16

Xem thêm

 • Brand: Zyxel (Taiwan)
 • Name product: Switch PoE quản lý thông minh 24-port GbE
 • Switch class : Quản lý thông minh
 • Total port count : 28

Xem thêm

 • Brand: Zyxel (Taiwan)
 • Name product: Switch PoE quản lý thông minh 24-port GbE
 • Switch class : Quản lý thông minh
 • Total port count : 28

Xem thêm

 • Brand: Zyxel (Taiwan)
 • Name product: Switch PoE quản lý thông minh 8-port GbE
 • Switch class : Quản lý thông minh
 • Total port count : 10
 • Datasheet sản phẩm

Xem thêm

 • Brand: Zyxel (Taiwan)
 • Name product: 24-port GbE Unmanaged Switch
 • Switch class : Unmanaged
 • Total port count : 24

Xem thêm