Trang chủ Sản phẩm Sản phẩm HPE

Sản phẩm HPE

Trang chủ Sản phẩm Sản phẩm HPE
 • Hãng: Hewlett Packard Enterprise
 • Part Number :Q0J39A

Xem thêm

 • Hãng: Hewlett Packard Enterprise
 • Part Number : 871940-B21

Xem thêm

 • Vendor:  HPE
 • Special SKU: MS Gen 10
 • CPU Type: AMD Opte ronTMx3216(1.6-3.0GHz/2-core/1MB/12-15W) Processor
 • Installed (Max) CPU: 1
 • Installed HDD: 1TB 3.5” 7.2k
 • Memory: 8GB (1x8GB) P C4-2400T D DR4 UDIMM
 • HDD/ODD Disk slot type x max : 4xLFF 3.5” Non-Hot Plug
 • NIC(LOM):  Broadcom BCM5720 Dual Port 1Gbe LO
 • iLO Port: No
 • PCI Supported: 2
 • Power Supply: 200W Non-Hot Plug(no)
 • Service standard Warranty: 1yr Parts, 1yr Labor, 1yr Onsite support with NBD response

Xem thêm

 • Vendor: HPE
 • Model/ PN: Q1J00A
 • Number of controllers: 2 x MSA 2050 SAN Controller
 • Cache: 8 GB per controller
 • Maximum number of ports/FC/ISCSI/FCOE/Eth: 4 Port per Controller: 8 Gb/16 Gb Fibre Channel and/or 1GbE/10GbE iSCSI
 • Maximum number of disks: 96 LFF ( with expansion )
 • Maximum capacity: 1152 TB maximum including expansion ( LFF )
 • Type storage device: SAS, Midline SAS
 • Classification of equipment: SAN Storage
 • Technology: Disk
 • Warranty: 3 years

Xem thêm

 • Vendor: HPE
 • Model/ PN: Q1J01A
 • Number of controllers: 2 x MSA 2050 SAN Controller
 • Cache: 8 GB per controller
 • Maximum number of ports/FC/ISCSI/FCOE/Eth: 4 Port per Controller: 8 Gb/16 Gb Fibre Channel and/or 1GbE/10GbE iSCSI
 • Maximum number of disks: 192 SFF ( with expansion )
 • Maximum capacity: 614 TB maximum including expansion ( LFF )
 • Type storage device: SAS, Midline SAS
 • Classification of equipment: SAN Storage
 • Technology: Disk
 • Warranty: 3 years

Xem thêm

 • Vendor: HPE
 • Model/ PN: Q2R19A
 • Number of controllers: 2 x MSA 1040 2-port FC Controller
 • Cache: 6 GB per controller
 • Maximum number of ports/FC/ISCSI/FCOE/Eth: 2 x 8Gb Fibre Channel ports per controller
 • Maximum number of disks: 99 SFF ( with 3 expansion )
 • Maximum capacity: 316.8 TB maximum including expansion SFF
 • Type storage device: SAS, Midline SAS
 • Classification of equipment: SAN Storage
 • Technology: Disk
 • Warranty: 3 years

Xem thêm

 • Vendor: HPE
 • Model/ PN: Q2R18A
 • Number of controller: 2 x MSA 1050 2-port FC Controller
 • Cachet: 6 GB per controller
 • Maximum number of ports / FC / ISCSI / FCOE / Eth: 2 x 8Gb Fibre Channel ports per controller
 • Maximum number of disks: 48 LFF ( with 3 expansion )
 • Maximum capacity: 576 TB maximum including expansion LFF
 • Type of storage device: SAS, Midline SAS
 • Classification of equipment : SAN Storage
 • Technology: Disk
 • Warranty: 3 years

Xem thêm

 • Hãng: HPE
 • Model/ PN: E7V99A
 • Số lượng bộ điều khiển: 2 x MSA 1040 2-port FC Controller
 • Cache: 6 GB per controller
 • Số cổng kết nối tối đa/FC/ISCSI/FCOE/Eth: 2 x 8Gb Fibre Channel ports per controller
 • Số lượng ổ đĩa tối đa: 48 LFF (with 3 expansion)
 • Dung lượng tối đa: 480 TB (by adding 3 LFF Disk Enclosures behind LFF Array & using 10 TB LFF SAS MDL drives)
 • Loại thiết bị lưu trữ: SAS, Midline SAS
 • Phân hạng thiết bị: SAN Storage
 • Công nghệ: Disk
 • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm

 • Hãng: HPE
 • Model/ PN: K2R79A
 • Số lượng bộ điều khiển: 2 x MSA 2040 SAN Controller
 • Cache: 6 GB per controller
 • Số cổng kết nối tối đa/FC/ISCSI/FCOE/Eth: 4 Port per Controller: 8 Gb/16 Gb Fibre Channel and/or 1GbE/10GbE iSCSI
 • Số lượng ổ đĩa tối đa: 96 LFF (with expansion)
 • Dung lượng tối đa: 960 TB (7 LFF Disk Enclosures behind LFF Array & using 10TB LFF SAS MDL drives)
 • Loại thiết bị lưu trữ: SAS, Midline SAS
 • Phân hạng thiết bị: SAN Storage
 • Công nghệ: Disk
 • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm

 • Hãng: HPE
 • Model/ PN: E7W00A
 • Số lượng bộ điều khiển: 2 x MSA 1040 2-port FC Controller
 • Cache: 6 GB per controller
 • Số cổng kết nối tối đa/FC/ISCSI/FCOE/Eth: 2 x 8Gb Fibre Channel ports per controller
 • Số lượng ổ đĩa tối đa: 99 SFF (with 3 expansion)
 • Dung lượng tối đa: 178.2 TB (by adding 3 SFF Disk Enclosures behind SFF Array & using 1.8TB SFF SAS drives)
 • Loại thiết bị lưu trữ: SAS, Midline SAS
 • Phân hạng thiết bị: SAN Storage
 • Công nghệ: Disk
 • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm

 • Hãng : HPE
 • Model/ PN  : 868703-B21-G5115-16GB
 • Số lượng bộ xử lý :  1 x Intel® Xeon-Gold 5115
 • Bộ xử lý hỗ trợ :  2
 • Số lõi trên mỗi bộ xử lý :  10 Core
 • Tốc độ CPU  :  2.4 Ghz
 • Khe cắm mở rộng I/O : Up to 8 x PCIe 3.0 slots
 • Bộ nhớ : HPE 16GB 1Rx4 PC4-2666V-R Smart Kit
 • Bộ điều khiển lưu trữ : HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Ctrlr
 • Số lượng ổ cứng hỗ trợ : 8 SFF  HDD/SSD
 • Cổng mạng:  HPE 1Gb Ethernet 4-Port 331i Adapter
 • Cổng VGA/Serial/USB/SD  : USB 3.0: Up to 5 total: 1 front, 2 rear, 2 internal (secure), 2 optional USB 2.0 front via Universal Media Bay
 • Quản lý : HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download); HPE iLO Advanced, HPE iLO Advanced Premium Security Edition and HPE OneView Advanced (require licenses)
 • Kiểu dáng : Rack
 • Bảo hành : 3 Year

Xem thêm

 • Hãng:  HPE
 • Model/ PN : 868703-B21-S4114-16GB
 • Số lượng bộ xử lý :  1 x Intel® Xeon-Silver 4110
 • Bộ xử lý hỗ trợ:   2
 • Số lõi trên mỗi bộ xử lý :  10 Core
 • Tốc độ CPU : 2.2 Ghz
 •  Khe cắm mở rộng I/O :  Up to 8 x PCIe 3.0 slots
 •  Bộ nhớ : HPE 16GB 1Rx4 PC4-2666V-R Smart Kit
 •  Bộ điều khiển lưu trữ  : HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Ctrlr
 •  Số lượng ổ cứng hỗ trợ  : 8 SFF  HDD/SSD
 •  Cổng mạng: HPE 1Gb Ethernet 4-Port 331i Adapter
 •  Cổng VGA/Serial/USB/SD : USB 3.0: Up to 5 total: 1 front, 2 rear, 2 internal (secure), 2 optional USB 2.0 front via Universal Media Bay
 • Quản lý:  HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download); HPE iLO Advanced, HPE iLO Advanced Premium Security Edition and HPE OneView Advanced (require licenses)
 •  Kiểu dáng: Rack
 • Bảo hành : 3 years

Xem thêm

 • Hãng: HPE
 • Model/ PN: 868703-B21-S4110 -16GB
 • Số lượng bộ xử lý : 1 x Intel® Xeon-Silver 4110
 • Bộ xử lý hỗ trợ:   2
 • Số lõi trên mỗi bộ xử lý :  8 Core
 • Tốc độ CPU : 2.1 Ghz
 •  Khe cắm mở rộng I/O : Up to 8 x PCIe 3.0 slots
 •  Bộ nhớ : HPE 16GB 1Rx4 PC4-2666V-R Smart Kit
 •  Bộ điều khiển lưu trữ : HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Ctrlr
 •  Số lượng ổ cứng hỗ trợ:   8 SFF  HDD/SSD
 •  Cổng mạng: HPE 1Gb Ethernet 4-Port 331i Adapter
 •  Cổng VGA/Serial/USB/SD  : USB 3.0: Up to 5 total: 1 front, 2 rear, 2 internal (secure), 2 optional USB 2.0 front via Universal Media Bay
 •  Quản lý:  HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download); HPE iLO Advanced, HPE iLO Advanced Premium Security Edition and HPE OneView Advanced (require licenses)
 •  Kiểu dáng: Rack
 • Bảo hành : 3 years

Xem thêm

 • Hãng: HPE
 • Model/ PN: 868703-B21-S4108 -16GB
 • Số lượng bộ xử lý :  1 x Intel® Xeon-Silver 4108
 • Bộ xử lý hỗ trợ:   2
 • Số lõi trên mỗi bộ xử lý :  8 Core
 • Tốc độ CPU  :  1.8 Ghz
 • Khe cắm mở rộng I/O  : Up to 8 x PCIe 3.0 slots
 • Bộ nhớ : HPE 16GB 1Rx4 PC4-2666V-R Smart Kit
 • Bộ điều khiển lưu trữ   : HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Ctrlr
 • Số lượng ổ cứng hỗ trợ :  8 SFF  HDD/SSD
 • Cổng mạng: HPE 1Gb Ethernet 4-Port 331i Adapter
 • Cổng VGA/Serial/USB/SD:  USB 3.0: Up to 5 total: 1 front, 2 rear, 2 internal (secure), 2 optional USB 2.0 front via Universal Media Bay
 • Quản lý:  HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download); HPE iLO Advanced, HPE iLO Advanced Premium Security Edition and HPE OneView Advanced (require licenses)
 • Kiểu dáng : Rack
 • Bảo hành : 3 years

Xem thêm

 •  Hãng:  HPE
 • Model/ PN:   867959-B21-G5115-16GB
 • Số lượng bộ xử lý: 1 x Intel® Xeon-Gold 5115
 • Bộ xử lý hỗ trợ:  2
 • Số lõi trên mỗi bộ xử lý:  10 Core
 • Tốc độ CPU: 2.4 Ghz
 • Khe cắm mở rộng I/O: Up to 3 x PCIe 3.0 slots
 •  Bộ nhớ HPE: 16GB 1Rx4 PC4-2666V-R Smart Kit
 •  Bộ điều khiển lưu trữ :    HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Ctrlr
 •  Số lượng ổ cứng hỗ trợ:  8 SFF max. HDD/SSD
 •  Cổng mạng:  Embedded 4-port 1GbE
 •  Cổng VGA/Serial/USB/SD: “Front: 1 USB 3.0 + iLO service port / Rear: 2 USB 3.0 / Internal: 2 USB 3.0 /Optional: 1 USB 2.0 (lose iLO serv. Port)”
 •  Quản lý: Standard: HPE iLO Management with Intelligent Provisioning Optional: HPE iLO Advanced and HPE Insight Control
 •  Kiểu dáng: Rack
 • Bảo hành: 3 years

Xem thêm