HPE MSA 2040 ES SAN DC LFF Storage

 • Hãng: HPE
 • Model/ PN: K2R79A
 • Số lượng bộ điều khiển: 2 x MSA 2040 SAN Controller
 • Cache: 6 GB per controller
 • Số cổng kết nối tối đa/FC/ISCSI/FCOE/Eth: 4 Port per Controller: 8 Gb/16 Gb Fibre Channel and/or 1GbE/10GbE iSCSI
 • Số lượng ổ đĩa tối đa: 96 LFF (with expansion)
 • Dung lượng tối đa: 960 TB (7 LFF Disk Enclosures behind LFF Array & using 10TB LFF SAS MDL drives)
 • Loại thiết bị lưu trữ: SAS, Midline SAS
 • Phân hạng thiết bị: SAN Storage
 • Công nghệ: Disk
 • Bảo hành: 3 năm