Trang chủ Sản phẩm Thiết bị truyền thôngpage 8

Thiết bị truyền thông

Trang chủ Sản phẩm Thiết bị truyền thôngpage 8
 • Hãng:  Avaya
 • Model/ PN:  700476005
 • Max Extension:  384
 • Max Card:  4
 • Conference Party:  64
 • Thông tin khác:   IP500v2 được sử dụng như tổng đài chính, hoặc làm tổng đài nhánh đặt tại các chi nhánh
 • Bảo hành:   1 năm

Xem thêm

 • Sản phẩm:  SLR 5300 VHF HP 50W
 • Hãng:  Motorola
 • Model/ PN:  AZR10JCGANQ1AN
 • Công nghệ:  Kỹ thuật số
 • Số kênh liên lạc:   Có thể Lập trình trước 64 kênh
 • Dải Tần Số:  136-174 MHz
 • Chế độ hoạt động:  Chạy cả 2 chế độ Analog / Digital
 • Số kênh liên lạc trên 1 tần số:  2 Kênh kỹ thuật số trên 1 tần số;  1 Kênh Analog
 •  Khả năng hỗ trợ kết nối bộ đàm qua Ethernet – IP đa điểm:  Là thành phần của hệ thống kết nối Bộ đàm đa điểm qua Ethernet
 • Các tính năng nổi trội khác của sản phẩm: Hoạt động chế độ Trunking đơn điểm, Trunking đa điểm, Đáp ứng chuẩn DMR Tier 2, 3
 • Bảo hành:  2 năm với thân máy, 1 năm với phụ kiện

Xem thêm

 • Sản phẩm:  SLR 5300 UHF HP 50W
 • Hãng:  Motorola
 • Model/ PN:  AZR10QCGANQ1AN
 • Công nghệ:  Kỹ thuật số
 • Số kênh liên lạc:   Có thể Lập trình trước 64 kênh
 • Dải Tần Số:  403-470 MHz
 • Chế độ hoạt động:  Chạy cả 2 chế độ Analog / Digital
 • Số kênh liên lạc trên 1 tần số:  2 Kênh kỹ thuật số trên 1 tần số;  1 Kênh Analog
 •  Khả năng hỗ trợ kết nối bộ đàm qua Ethernet – IP đa điểm:  Là thành phần của hệ thống kết nối Bộ đàm đa điểm qua Ethernet
 • Các tính năng nổi trội khác của sản phẩm: Hoạt động chế độ Trunking đơn điểm, Trunking đa điểm, Đáp ứng chuẩn DMR Tier 2, 3
 • Bảo hành:  2 năm với thân máy, 1 năm với phụ kiện

Xem thêm

 • Sản phẩm:   (XiR M6660-V-45W) XiR M6660 VHF 136-174 MHz 45W
 • Hãng:   Motorola
 • Model/ PN:   AZM02JQH9JA2AN
 • Công nghệ:   Kỹ thuật số
 • Số kênh liên lạc:    256
 • Dải Tần Số:   136-174 MHz
 • Màn hình hiển thị :   Màn hình 2 dòng hiển thị
 • Chế độ hoạt động:   Chạy cả 2 chế độ Analog / Digital
 • Số kênh liên lạc trên 1 tần số:   2 Kênh kỹ thuật số trên 1 tần số;  1 Kênh Analog (không cài đặt code DPL hoặc TPL)
 • Số phím lập trình được :    4
 • Chuẩn chống Bụi & Nước:    IP54
 • Khả năng kết nối bộ đàm qua Internet – IP đa điểm:   Liên lạc bộ đàm qua Internet đa điểm (Bộ đàm – Trạm chuyển tiếp – LAN/WAN – Trạm chuyển tiếp – Bộ đàm)
 • Độ bền đáp ứng Tiêu chuẩn quân đội Mỹ (MIL-STD C/D/E/F):   MIL-STD810C/D/E/F/G
 • Các tính năng nổi trội khác của sản phẩm:   Chạy chế độ Trunking Đơn điểm, Trunking đa điểm, Tự động điều chỉnh âm thanh ra loa to nhỏ dựa theo âm thanh nền, Chiếm quyền sử dụng của kênh đang bận, Thông báo bằng giọng nói khi chuyển kênh, Đáp ứng tiêu chuẩn Bộ đàm Kỹ thuật số DMR Tier 2
 • Bảo hành:   2 năm với thân máy, 1 năm với phụ kiện

Xem thêm

 • Sản phẩm:  XiR R8200 UHF HP 40W
 • Hãng:  Motorola
 • Model/ PN:   AZM27QPR9JA7AN
 • Công nghệ:  Kỹ thuật số
 • Số kênh liên lạc:   Có thể Lập trình trước 16 kênh
 • Dải Tần Số:  403-470 MHz
 • Chế độ hoạt động:  Chạy cả 2 chế độ Analog / Digital
 • Số kênh liên lạc trên 1 tần số:  2 Kênh kỹ thuật số trên 1 tần số;  1 Kênh Analog
 •  Khả năng hỗ trợ kết nối bộ đàm qua Ethernet – IP đa điểm:  Là thành phần của hệ thống kết nối Bộ đàm đa điểm qua Ethernet
 • Các tính năng nổi trội khác của sản phẩm: Hoạt động chế độ Trunking đơn điểm, Trunking đa điểm, Đáp ứng tiêu chuẩn Bộ đàm Kỹ thuật số DMR Tier 2
 • Bảo hành:  2 năm với thân máy, 1 năm với phụ kiện

Xem thêm

 • Sản phẩm:  XiR R8200 UHF HP 40W
 • Hãng:  Motorola
 • Model/ PN:   AZM27QPR9JA7AN
 • Công nghệ:  Kỹ thuật số
 • Số kênh liên lạc:   Có thể Lập trình trước 16 kênh
 • Dải Tần Số:  403-470 MHz
 • Chế độ hoạt động:  Chạy cả 2 chế độ Analog / Digital
 • Số kênh liên lạc trên 1 tần số:  2 Kênh kỹ thuật số trên 1 tần số;  1 Kênh Analog
 •  Khả năng hỗ trợ kết nối bộ đàm qua Ethernet – IP đa điểm:  Là thành phần của hệ thống kết nối Bộ đàm đa điểm qua Ethernet
 • Các tính năng nổi trội khác của sản phẩm: Hoạt động chế độ Trunking đơn điểm, Trunking đa điểm, Đáp ứng tiêu chuẩn Bộ đàm Kỹ thuật số DMR Tier 2
 • Bảo hành:  2 năm với thân máy, 1 năm với phụ kiện

Xem thêm

 • Sản phẩm:  (XIR P6620i-V) XiR P6620i VHF TIA4950 136-174MHz 12.5/25KHz 1W to 5W 256
 • Hãng:  Motorola
 • Model/ PN: AZH02JDH9VA1AN
 • Công nghệ:  Bộ đàm Chống cháy nổ theo chuẩn TIA, Kỹ thuật số
 • Số kênh liên lạc :  256
 • Dải Tần Số:  136-174MHz
 • Màn hình hiển thị:  Màn hình 2 dòng hiển thị
 • Chế độ hoạt động:   Chạy cả 2 chế độ Analog / Digital
 • Số kênh liên lạc trên 1 tần số:  2 Kênh kỹ thuật số trên 1 tần số;  1 Kênh Analog
 • Số phím lập trình được:  4
 • Chuẩn chống Bụi & Nước: IP68
 • Khả năng kết nối bộ đàm qua Internet – IP đa điểm:  Liên lạc bộ đàm qua Internet đa điểm (Bộ đàm – Trạm chuyển tiếp – LAN/WAN – Trạm chuyển tiếp – Bộ đàm)
 • Dung lượng pin:  Pin Li-Ion TIA4950 2900T LOW VOLT
 • Độ bền đáp ứng Tiêu chuẩn quân đội Mỹ (MIL-STD C/D/E/F):  MIL-STD810C/D/E/F/G
 • Các tính năng nổi trội khác của sản phẩm: Tuân theo chuẩn TIA 4950 Approvals như sau: LMR Device for HAZ LOC is certified by UL to standards ANSI/TIA 4950 and CAN/CSA C22.2 NO. 157-92. Classification Rating Division 1, Class I, Groups C, D; Class II Group E, F, G; Class III. T3C. Tamb = -25 °C to +60 °C, and Classification Rating Division 2, Class I, Groups A, B, C, D. Intrinsically. Các tính năng nổi trội khác giống như Bộ đàm XiR P6620i
 • Bảo hành:  2 năm với thân máy, 1 năm với phụ kiện

Xem thêm

 • Sản phẩm:  (XIR P6620i-V) XiR P6620i VHF 136-174MHz 12.5/25KHz 1W to 5W 256
 • Hãng:  Motorola
 • Model/ PN: AZH02JDH9VA1AN
 • Công nghệ:  Kỹ thuật số
 • Số kênh liên lạc :  256
 • Dải Tần Số:  136-174MHz
 • Màn hình hiển thị:  Màn hình 2 dòng hiển thị
 • Chế độ hoạt động:   Chạy cả 2 chế độ Analog / Digital
 • Số kênh liên lạc trên 1 tần số:  2 Kênh kỹ thuật số trên 1 tần số;  1 Kênh Analog
 • Số phím lập trình được:  4
 • Chuẩn chống Bụi & Nước:  IP68
 • Khả năng kết nối bộ đàm qua Internet – IP đa điểm:  Liên lạc bộ đàm qua Internet đa điểm (Bộ đàm – Trạm chuyển tiếp – LAN/WAN – Trạm chuyển tiếp – Bộ đàm)
 • Dung lượng pin:  Pin Li-Ion IP68 2900 mAh
 • Độ bền đáp ứng Tiêu chuẩn quân đội Mỹ (MIL-STD C/D/E/F):  MIL-STD810C/D/E/F/G
 • Các tính năng nổi trội khác của sản phẩm: Chạy chế độ Trunking Đơn điểm, Trunking đa điểm, Tự động điều chỉnh âm thanh ra loa to nhỏ dựa theo âm thanh nền, Chiếm quyền sử dụng của kênh đang bận, Thông báo bằng giọng nói khi chuyển kênh, Đáp ứng tiêu chuẩn Bộ đàm Kỹ thuật số DMR Tier 2
 • Bảo hành:  2 năm với thân máy, 1 năm với phụ kiện

Xem thêm

 • Sản phẩm:   (XiR M6660-U-40W) XiR M6660 UHF 403-470 MHz 40W
 • Hãng:   Motorola
 • Model/ PN:   AZM02QPH9JA2AN
 • Công nghệ:   Kỹ thuật số
 • Số kênh liên lạc:    256
 • Dải Tần Số:   403-470 MHz
 • Màn hình hiển thị :   Màn hình 2 dòng hiển thị
 • Chế độ hoạt động:   Chạy cả 2 chế độ Analog / Digital
 • Số kênh liên lạc trên 1 tần số:   2 Kênh kỹ thuật số trên 1 tần số;  1 Kênh Analog (không cài đặt code DPL hoặc TPL)
 • Số phím lập trình được :    4
 • Chuẩn chống Bụi & Nước:    IP54
 • Khả năng kết nối bộ đàm qua Internet – IP đa điểm:   Liên lạc bộ đàm qua Internet đa điểm (Bộ đàm – Trạm chuyển tiếp – LAN/WAN – Trạm chuyển tiếp – Bộ đàm)
 • Độ bền đáp ứng Tiêu chuẩn quân đội Mỹ (MIL-STD C/D/E/F):   MIL-STD810C/D/E/F/G
 • Các tính năng nổi trội khác của sản phẩm:   Chạy chế độ Trunking Đơn điểm, Trunking đa điểm, Tự động điều chỉnh âm thanh ra loa to nhỏ dựa theo âm thanh nền, Chiếm quyền sử dụng của kênh đang bận, Thông báo bằng giọng nói khi chuyển kênh, Đáp ứng tiêu chuẩn Bộ đàm Kỹ thuật số DMR Tier 2
 • Bảo hành:   2 năm với thân máy, 1 năm với phụ kiện

Xem thêm

 • Sản phẩm:  (XIR P6620i-U- TIA) XiR P6620i UHF TIA4950 403-527 MHz 12.5/25KHz 1W to 4W 256
 • Hãng:  Motorola
 • Model/ PN:  AZH02RDH9VA1AN
 • Công nghệ:  Bộ đàm Chống cháy nổ theo chuẩn TIA, Kỹ thuật số
 • Số kênh liên lạc :  256
 • Dải Tần Số:  403-527 MHz
 • Màn hình hiển thị:  Màn hình 2 dòng hiển thị
 • Chế độ hoạt động:   Chạy cả 2 chế độ Analog / Digital
 • Số kênh liên lạc trên 1 tần số:  2 Kênh kỹ thuật số trên 1 tần số;  1 Kênh Analog
 • Số phím lập trình được:  4
 • Chuẩn chống Bụi & Nước:  IP68
 • Khả năng kết nối bộ đàm qua Internet – IP đa điểm:  Liên lạc bộ đàm qua Internet đa điểm (Bộ đàm – Trạm chuyển tiếp – LAN/WAN – Trạm chuyển tiếp – Bộ đàm)
 • Dung lượng pin:  Pin Li-Ion TIA4950 2900T LOW VOLT
 • Độ bền đáp ứng Tiêu chuẩn quân đội Mỹ (MIL-STD C/D/E/F):  MIL-STD810C/D/E/F/G
 • Các tính năng nổi trội khác của sản phẩm: Tuân theo chuẩn TIA 4950 Approvals như sau: LMR Device for HAZ LOC is certified by UL to standards ANSI/TIA 4950 and CAN/CSA C22.2 NO. 157-92. Classification Rating Division 1, Class I, Groups C, D; Class II Group E, F, G; Class III. T3C. Tamb = -25 °C to +60 °C, and Classification Rating Division 2, Class I, Groups A, B, C, D. Intrinsically. Các tính năng nổi trội khác giống như Bộ đàm XiR P6620i
 • Bảo hành:  2 năm với thân máy, 1 năm với phụ kiện

Xem thêm

 • Sản phẩm:  (XIR P6620i-U) XiR P6620i UHF 403-527 MHz 12.5/25KHz 1W to 4W 256
 • Hãng:  Motorola
 • Model/ PN:  AZH02RDH9VA1AN
 • Công nghệ:  Kỹ thuật số
 • Số kênh liên lạc :  256
 • Dải Tần Số:  403-527 MHz
 • Màn hình hiển thị:  Màn hình 2 dòng hiển thị
 • Chế độ hoạt động:   Chạy cả 2 chế độ Analog / Digital
 • Số kênh liên lạc trên 1 tần số:  2 Kênh kỹ thuật số trên 1 tần số;  1 Kênh Analog
 • Số phím lập trình được:  4
 • Chuẩn chống Bụi & Nước:  IP67
 • Khả năng kết nối bộ đàm qua Internet – IP đa điểm:  Liên lạc bộ đàm qua Internet đa điểm (Bộ đàm – Trạm chuyển tiếp – LAN/WAN – Trạm chuyển tiếp – Bộ đàm)
 • Dung lượng pin:   Pin Li-Ion IP67 1650T
 • Độ bền đáp ứng Tiêu chuẩn quân đội Mỹ (MIL-STD C/D/E/F):  MIL-STD810C/D/E/F/G
 • Các tính năng nổi trội khác của sản phẩm:  Chạy chế độ Trunking Đơn điểm, Trunking đa điểm, Tự động điều chỉnh âm thanh ra loa to nhỏ dựa theo âm thanh nền, Chiếm quyền sử dụng của kênh đang bận, Thông báo bằng giọng nói khi chuyển kênh, Đáp ứng tiêu chuẩn Bộ đàm Kỹ thuật số DMR Tier 2
 • Bảo hành:  2 năm với thân máy, 1 năm với phụ kiện

Xem thêm

 • Sản phẩm:  (CP1660-V) CP1660 VHF, 136-174Mhz, 5W 12.5/25Khz, 99C SCR
 • Hãng:  Motorola
 • Model/ PN:  AZH03KEK8AA9
 • Công nghệ:  Analog
 • Số kênh liên lạc:   99
 • Dải Tần Số:  136-174Mhz
 • Màn hình hiển thị:  Chữ và số 8 ký tự
 • Chế độ hoạt động:  Analog
 • Số kênh liên lạc trên 1 tần số:   1 Kênh Analog (không cài đặt code DPL hoặc TPL)
 • Số phím lập trình được:  5
 • Chuẩn chống Bụi & Nước:  IP54
 • Khả năng kết nối bộ đàm qua Internet – IP đa điểm:  Không kết nối qua Internet
 • Dung lượng pin:   Pin Lithium Ion 7,4V 1750mAh
 • Độ bền đáp ứng Tiêu chuẩn quân đội Mỹ (MIL-STD C/D/E/F):  MIL-STD810C/D/E/F
 • Các tính năng nổi trội khác của sản phẩm:  Tính năng VOX (truyền âm thoại không cần bấm phím), bảo mật đơn giản bằng xáo trộn âm thoại, tín hiệu DTMF, lập trình cài đặt máy ngay tại bàn phím. Công nghệ X-Pand làm âm thanh rõ ràng.
 • Bảo hành:  2 năm với thân máy, 1 năm với phụ kiện

Xem thêm