Trang chủ Sản phẩm Thiết bị truyền thôngpage 5

Thiết bị truyền thông

Trang chủ Sản phẩm Thiết bị truyền thôngpage 5
 • Sản phẩm : Phần mềm quản lý Video – ACC 6 (Avigilon Control Center version 6)
 • Vendor: Avigilon
 • Model/ PN: ACC6 Enterprise (dùng cho hệ thống lớn, up to 10,000 Cam)
 • Part number: 8C-ACC6-ENT
 • Miêu tả: ACC 6 Enterprise license for up to 8 camera channels
 • Bảo hành: Lifetime
 • Xuất xứ: Canada

Xem thêm

 • Sản phẩm : Phần mềm quản lý Video – ACC 6 (Avigilon Control Center version 6)
 • Vendor: Avigilon
 • Model/ PN: ACC6 Enterprise (dùng cho hệ thống lớn, up to 10,000 Cam)
 • Part number: 16C-ACC6-ENT
 • Miêu tả: ACC 6 Enterprise license for up to 16 camera channels
 • Bảo hành: Lifetime
 • Xuất xứ: Canada

Xem thêm

 • Sản phẩm : Phần mềm quản lý Video – ACC 6 (Avigilon Control Center version 6)
 • Vendor: Avigilon
 • Model/ PN: ACC6 Enterprise (dùng cho hệ thống lớn, up to 10,000 Cam)
 • Part number: 4C-ACC6-ENT
 • Miêu tả: ACC 6 Enterprise license for up to 4 camera channels
 • Bảo hành: Lifetime
 • Xuất xứ: Canada

Xem thêm

 • Sản phẩm : Phần mềm quản lý Video – ACC 6 (Avigilon Control Center version 6)
 • Vendor: Avigilon
 • Model/ PN: ACC6 Enterprise (dùng cho hệ thống lớn, up to 10,000 Cam)
 • Part number: 1C-ACC6-ENT
 • Miêu tả: ACC 6 Enterprise license for up to 1 camera channels
 • Bảo hành: Lifetime
 • Xuất xứ: Canada

Xem thêm

 • Sản phẩm : Phần mềm quản lý Video – ACC 6 (Avigilon Control Center version 6)
 • Vendor: Avigilon
 • Model/ PN: ACC6 Standard (dùng cho hệ thống nhỏ <48 Cam)
 • Part number: 24C-ACC6-STD
 • Miêu tả: ACC 6 Standard license for up to 24 camera channels
 • Bảo hành: Lifetime
 • Xuất xứ: Canada

Xem thêm

 • Sản phẩm : Phần mềm quản lý Video – ACC 6 (Avigilon Control Center version 6)
 • Vendor: Avigilon
 • Model/ PN: ACC6 Core (dùng cho hệ thống nhỏ <48 Cam)
 • Part number: 16C-ACC6-STD
 • Miêu tả: ACC 6 Standard license for up to 16 camera channels
 • Bảo hành: Lifetime
 • Xuất xứ: Canada

Xem thêm

 • Sản phẩm : Phần mềm quản lý Video – ACC 6 (Avigilon Control Center version 6)
 • Vendor: Avigilon
 • Model/ PN: ACC6 Standard (dùng cho hệ thống nhỏ <48 Cam)
 • Part number: 8C-ACC6-STD
 • Miêu tả: ACC 6 Standard license for up to 8 camera channels
 • Bảo hành: Lifetime
 • Xuất xứ: Canada

Xem thêm

 • Sản phẩm : Phần mềm quản lý Video – ACC 6 (Avigilon Control Center version 6)
 • Vendor: Avigilon
 • Model/ PN: ACC6 Standard (dùng cho hệ thống nhỏ <48 Cam)
 • Part number: 4C-ACC6-STD
 • Miêu tả: ACC 6 Standard license for up to 4 camera channels
 • Bảo hành: Lifetime
 • Xuất xứ: Canada

Xem thêm

 • Sản phẩm : Phần mềm quản lý Video – ACC 6 (Avigilon Control Center version 6)
 • Vendor: Avigilon
 • Model/ PN: ACC6 Standard (dùng cho hệ thống nhỏ <48 Cam)
 • Part number: 1C-ACC6-STD
 • Miêu tả: ACC 6 Standard license for up to 1 camera channels
 • Bảo hành: Lifetime
 • Xuất xứ: Canada

Xem thêm

 • Sản phẩm : Phần mềm quản lý Video – ACC 6 (Avigilon Control Center version 6)
 • Vendor: Avigilon
 • Model/ PN: ACC6 Core (dùng cho hệ thống nhỏ <24 Cam)
 • Part number: 24C-ACC6-COR
 • Miêu tả: ACC 6 Core license for up to 24 camera channels
 • Bảo hành: Lifetime
 • Xuất xứ: Canada

Xem thêm

 • Sản phẩm : Phần mềm quản lý Video – ACC 6 (Avigilon Control Center version 6)
 • Vendor: Avigilon
 • Model/ PN: ACC6 Core (dùng cho hệ thống nhỏ <24 Cam)
 • Part number: 16C-ACC6-COR
 • Miêu tả: ACC 6 Core license for up to 16 camera channels
 • Bảo hành: Lifetime
 • Xuất xứ: Canada

Xem thêm

 • Sản phẩm : Phần mềm quản lý Video – ACC 6 (Avigilon Control Center version 6)
 • Vendor: Avigilon
 • Model/ PN: ACC6 Core (dùng cho hệ thống nhỏ <24 Cam)
 • Part number: 8C-ACC6-COR
 • Miêu tả: ACC 6 Core license for up to 8 camera channels
 • Bảo hành: Lifetime
 • Xuất xứ: Canada

Xem thêm

 • Sản phẩm : Phần mềm quản lý Video – ACC 6 (Avigilon Control Center version 6)
 • Vendor: Avigilon
 • Model/ PN: ACC6 Core (dùng cho hệ thống nhỏ <24 Cam)
 • Part number: 4C-ACC6-COR
 • Miêu tả: ACC 6 Core license for up to 4 camera channels
 • Bảo hành: Lifetime
 • Xuất xứ: Canada

Xem thêm

 • Sản phẩm : Phần mềm quản lý Video – ACC 6 (Avigilon Control Center version 6)
 • Vendor: Avigilon
 • Model/ PN: ACC6 Core (dùng cho hệ thống nhỏ <24 Cam)
 • Part number: 1C-ACC6-COR
 • Miêu tả: ACC 6 Core license for up to 1 camera channels
 • Bảo hành: Lifetime
 • Xuất xứ: Canada

Xem thêm

 • Sản phẩm : Remote workstation phục vụ cho việc giám sát hệ thống từ xa
 • Model/ PN: Avigilon Control Center Professional High Performance Remote Monitoring Workstation
 • Partnumber: HD-RMWS3-4MN
 • Kiểu dáng: Desktop
 • Tốc độ ghi/ xem: Up to 144
 • Số lượng camera quản trị: Up to 10 MB/s
 • Bộ xử lý: Intel Xeon Processor E5-1620
 • RAM: 8 GB DDR4 RAM
 • Hệ điều hành: Microsoft® Windows Embedded Standard 7
 • Khả năng lưu trữ: 4 monitor professional high performance remote monitoring workstation
 • Phần mềm quản trị (ACC): Core / Standard / Enterprise
 • Giao thức: 2 Gigabit Ethernet RJ-45 ports (1000Base-T)
 • Điện năng tiêu thụ/ Nguồn vào: 685 W Single non-redundant 100 to 240 VAC, 50/60 Hz, auto-switching
 • Kích thước: 471 mm x 172.6 mm x 416.9 mm (18.54” x 6.79” x 16.41”)
 • Trọng lượng: 13.50 kg (29.80 lbs)
 • Phụ kiện đ kèm: USB Keyboard
  USB Mouse
  Power cord
  4 DisplayPort to DVI adapter
  2 DVI to VGA adapter
 • Bảo hành: 36 tháng
 • Xuất xứ: Mexico

Xem thêm