Trang chủ Sản phẩm Thiết bị truyền thôngpage 4

Thiết bị truyền thông

Trang chủ Sản phẩm Thiết bị truyền thôngpage 4
 • Hãng:  Avaya
 • Model/ PN: 700505424
 • Công nghệ: IP Phone – 9600 Series
 • Mục đích sử dụng: End Point – điện thoại bàn
 • Loa ngoài:  hỗ trợ
 • Giao thức: H.323 và SIP
 • Nguồn cấp: POE/ Adaptor
 • Bảo hành: 1 năm từ ngày mua

Xem thêm

 • Hãng:  Avaya
 • Model/ PN: 700500254
 • Công nghệ: IP Phone – 9600 Series
 • Mục đích sử dụng: End Point – điện thoại bàn
 • Loa ngoài:  hỗ trợ
 • Giao thức: H.323 và SIP
 • Nguồn cấp: POE/ Adaptor
 • Bảo hành: 1 năm từ ngày mua

Xem thêm

 • Hãng:  Avaya
 • Model/ PN: 700504843
 • Công nghệ: IP Phone – 1600 Series
 • Mục đích sử dụng: End Point – điện thoại lễ tân
 • Loa ngoài:  hỗ trợ
 • Giao thức: H.323
 • Nguồn cấp: POE/ Adaptor
 • Bảo hành: 1 năm từ ngày mua

Xem thêm

 • Hãng:  Avaya
 • Model/ PN: 700504032
 • Dung lượng: hỗ trợ 64 kênh VCM
 • Loại card: Voice Compression Module
 • Bảo hành:  4 năm

Xem thêm

 • Hãng:  Avaya
 • Model/ PN: 700417330
 • Dung lượng: hỗ trợ 8 kênh Digital
 • Loại card: Digital
 • Bảo hành: 2 năm

Xem thêm

 • Hãng:  Avaya
 • Model/ PN: 700504031
 • Dung lượng: hỗ trợ 32 kênh VCM
 • Loại card: Voice Compression Module
 • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm

 • Hãng:  Avaya
 • Model/ PN: 700431778
 • Dung lượng: 2 analog
 • Loại card: Analog
 • Bảo hành:  1 năm

Xem thêm

 • Hãng:  Avaya
 • Model/ PN: 700503164
 • Dung lượng: hỗ trợ 4 trung kế CO
 • Loại card: Trung kế CO
 • Bảo hành:  1 năm

Xem thêm

 • Hãng:  Avaya
 • Model/ PN: 700417231
 • Dung lượng: 8 analog
 • Loại card: Analog
 • Bảo hành:  1 năm

Xem thêm

 • Product: Scopia XT7100
 • Feature: Large room
 • Video: 1080p60
 • Micrcophone POD: 3Premium 3-way/1080p60
 • Optional MCU/SMB: 4 /9 @1080p30
 • Optical/Total Zoom: 10x/40x
 • H.265 support: Yes
 • HDMI inputs: 2 (+3 optional)
 • Recording: Yes
 • Scopia Control: Yes
 • 2nd LAN: Yes
 • 2nd HD output (DV): Yes

Xem thêm

 • Product: Scopia XT5000
 • Feature: Small/Medium room
 • Video: 1080p60
 • Micrcophone POD: 3-way / ++ 2nd 3-way optional
 • Optional MCU/SMB: 4/9 @1080p30
 • Optical/Total Zoom: 10x/40x
 • H.265 support: No
 • HDMI inputs: 1 (+3 optional)
 • Recording: Yes
 • Scopia Control: Yes
 • 2nd LAN: Yes
 • 2nd HD output (DV): Yes

Xem thêm

 • Product: Scopia XT4300
 • Feature: Small/Medium room
 • Video: 1080p60
 • Micrcophone POD: 1-way / + 1x 3-way optional
 • Optional MCU/SMB: 4 @1080p30
 • Optical/Total Zoom: 5x / 15x optional
 • H.265 support: No
 • HDMI inputs: 1
 • Recording: Optional
 • Scopia Control: Optional
 • 2nd LAN: Optional
 • 2nd HD output (DV): Optional

Xem thêm

 • Product: Scopia XT Executive 240
 • Feature: Small room
 • Video: 1080p30
 • Micrcophone POD:
 • Optional MCU/SMB: 4 port MCU options
 • Optical/Total Zoom:
 • H.265 support: H.264 High Profile, SVC
 • HDMI inputs: No
 • Recording: USB recording
 • Scopia Control: Ipad control
 • 2nd LAN:
 • 2nd HD output (DV):

Xem thêm

 • Sản phẩm : Phần mềm quản lý Video – ACC 6 (Avigilon Control Center version 6)
 • Vendor: Avigilon
 • Model/ PN: ACC6 Enterprise (dùng cho hệ thống lớn, up to 10,000 Cam)
 • Part number: 24C-ACC6-ENT
 • Miêu tả: ACC 6 Enterprise license for up to 24 camera channels
 • Bảo hành: Lifetime
 • Xuất xứ: Canada

Xem thêm

 • Sản phẩm : Phần mềm quản lý Video – ACC 6 (Avigilon Control Center version 6)
 • Vendor: Avigilon
 • Model/ PN: ACC6 Enterprise (dùng cho hệ thống lớn, up to 10,000 Cam)
 • Part number: 48C-ACC6-ENT
 • Miêu tả: ACC 6 Enterprise license for up to 48 camera channels
 • Bảo hành: Lifetime
 • Xuất xứ: Canada

Xem thêm