Trang chủ Sản phẩm Avaya Voicepage 2

Avaya Voice

Trang chủ Sản phẩm Avaya Voicepage 2
 • Hãng:  Avaya
 • Model/ PN: 700504843
 • Công nghệ: IP Phone – 1600 Series
 • Mục đích sử dụng: End Point – điện thoại lễ tân
 • Loa ngoài:  hỗ trợ
 • Giao thức: H.323
 • Nguồn cấp: POE/ Adaptor
 • Bảo hành: 1 năm từ ngày mua

Xem thêm

 • Hãng:  Avaya
 • Model/ PN: 700504032
 • Dung lượng: hỗ trợ 64 kênh VCM
 • Loại card: Voice Compression Module
 • Bảo hành:  4 năm

Xem thêm

 • Hãng:  Avaya
 • Model/ PN: 700417330
 • Dung lượng: hỗ trợ 8 kênh Digital
 • Loại card: Digital
 • Bảo hành: 2 năm

Xem thêm

 • Hãng:  Avaya
 • Model/ PN: 700504031
 • Dung lượng: hỗ trợ 32 kênh VCM
 • Loại card: Voice Compression Module
 • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm

 • Hãng:  Avaya
 • Model/ PN: 700431778
 • Dung lượng: 2 analog
 • Loại card: Analog
 • Bảo hành:  1 năm

Xem thêm

 • Hãng:  Avaya
 • Model/ PN: 700503164
 • Dung lượng: hỗ trợ 4 trung kế CO
 • Loại card: Trung kế CO
 • Bảo hành:  1 năm

Xem thêm

 • Hãng:  Avaya
 • Model/ PN: 700417231
 • Dung lượng: 8 analog
 • Loại card: Analog
 • Bảo hành:  1 năm

Xem thêm

 • Hãng:  Avaya
 • Model/ PN: 700451248
 • Chuẩn điện: 5V
 • Thông tin khác: Chuẩn nguồn cắm UK
 • Bảo hành: 3 tháng từ ngày mua

Xem thêm

 • Hãng:  Avaya
 • Model/ PN: 700451230
 • Chuẩn điện: 5V
 • Thông tin khác: Chuẩn nguồn cắm US
 • Bảo hành: 3 tháng từ ngày mua

Xem thêm

 • Hãng:  Avaya
 • Model/ PN:  700508260
 • Công nghệ: IP Phone – 1600 Series
 • Mục đích sử dụng: End Point – điện thoại bàn
 • Loa ngoài:  hỗ trợ
 • Giao thức: H.323
 • Nguồn cấp: POE/ Adaptor
 • Bảo hành: 1 năm từ ngày mua

Xem thêm

 • Hãng:  Avaya
 • Model/ PN: 700510907
 • Công nghệ: IP Phone – 1600 Series
 • Mục đích sử dụng: End Point – điện thoại bàn
 • Loa ngoài:  hỗ trợ
 • Giao thức: H.323
 • Nguồn cấp: POE/ Adaptor
 • Bảo hành: 1 năm từ ngày mua

Xem thêm

 • Hãng:  Avaya
 • Model/ PN:  700508258
 • Công nghệ: IP Phone – 1600 Series
 • Mục đích sử dụng: End Point – điện thoại bàn
 • Loa ngoài:  hỗ trợ
 • Giao thức: H.323
 • Nguồn cấp: POE/ Adaptor
 • Bảo hành: 1 năm từ ngày mua

Xem thêm

 • Hãng:  Avaya
 • Model/ PN:  700508259
 • Công nghệ: IP Phone – 1600 Series
 • Mục đích sử dụng: End Point – điện thoại bàn
 • Loa ngoài:  hỗ trợ
 • Giao thức: H.323
 • Nguồn cấp: POE/ Adaptor
 • Bảo hành: 1 năm từ ngày mua

Xem thêm

 • Hãng:  Avaya
 • Model/ PN:  700417462
 • Dung lượng: 2 đường E1/T1 (60 kênh)
 • Loại card: Trung kế E1
 • Bảo hành:  1 năm

Xem thêm

 • Hãng:  Avaya
 • Model/ PN:  700504556
 • Dung lượng: 6 digital + 2 analog + 4 CO
 • Loại card: Combo (hỗ trợ cổng máy lẻ + trung kế)
 • Bảo hành:  1 năm

Xem thêm