Avaya – Power adapter for 1600 IP Phones 5V UK

  • Hãng:  Avaya
  • Model/ PN: 700451248
  • Chuẩn điện: 5V
  • Thông tin khác: Chuẩn nguồn cắm UK
  • Bảo hành: 3 tháng từ ngày mua