Avaya – Power adapter for 1600 IP Phones 5V US

  • Hãng:  Avaya
  • Model/ PN: 700451230
  • Chuẩn điện: 5V
  • Thông tin khác: Chuẩn nguồn cắm US
  • Bảo hành: 3 tháng từ ngày mua