Avaya – Card Tổng đài IPO IP500 Trnk Pri Unvrsl Dual

  • Hãng:  Avaya
  • Model/ PN:  700417462
  • Dung lượng: 2 đường E1/T1 (60 kênh)
  • Loại card: Trung kế E1
  • Bảo hành:  1 năm