Trang chủ Sản phẩm Sản phẩm Fujitsupage 2

Sản phẩm Fujitsu

Trang chủ Sản phẩm Sản phẩm Fujitsupage 2
 • Hãng: Fujitsu
 • Model/ PN: Fujitsu Scanner fi-7180 / PA03670-B001Máy quét 2 mặt
 • Flabed/ sheet feed:  Khay nạp giấy tự động
 • Hỗ trợ mạng: Không
 • Chất lượng file scan: Color CCDs (Color Charge Coupled Device) . 600dpi
 • Tốc độ:  80 ppm/160 ipm
 • Định dạng file scan: PaperStream IP (TWAIN/ISIS) Driver, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series, 2D Barcode for PaperStream , ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin Agent
 • Kết nối :  USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1
 • Khay nạp giấy: 80 trang A4
 •  Tương thích:  Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows® 8 / 8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista® (32-bit/64-bit), Windows XP® (32-bit/64-bit), Windows Server® 2016 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit), Linux(Ubuntu 16.04 / 14.04 LTS)
 • Trọng lượng : 4.2 kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Xem thêm

 • Hãng: Fujitsu
 • Model/ PN:  Fujitsu Scanner fi-7260 / PA03670-B551Máy quét 2 mặt + flatbed
 • Flabed/ sheet feed:  Máy quét 2 mặt + flatbed
 • Hỗ trợ mạng: Không
 • Chất lượng file scan: Color CCDs (Color Charge Coupled Device) . 600dpi
 • Tốc độ: 60 ppm/120 ipm
 • Định dạng file scan:  PaperStream IP (TWAIN/ISIS) Driver, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series, ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin Agent
 • Kết nối :  USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1
 • Khay nạp giấy:  80 trang A4
 • Tương thích:  Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows® 8 / 8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista® (32-bit/64-bit), Windows XP® (32-bit/64-bit), Windows Server® 2016 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit), Linux (Ubuntu 16.04 / 14.04 LTS)
 • Trọng lượng: 8.8 kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Xem thêm

 • Hãng: Fujitsu
 • Model/ PN: Fujitsu Scanner fi-7240 / PA03670-B601Máy quét 2 mặt + flatbed
 • Flabed/ sheet feed:  Máy quét 2 mặt + flatbed
 • Hỗ trợ mạng:  Không
 • Chất lượng file scan:  Color CCD (Charge-coupled device) x 3 (front x 1, back x 1, flatbed x 1) . 600dpi
 • Tốc độ:  40 ppm, 80 ipm
 • Định dạng file scan: PaperStream IP (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series(12), Scan to Microsoft SharePoint(12), ABBYY FineReader for ScanSnap™(12), Scanner Central Admin Agent
 •  Kết nối:  USB 2.0
 • Khay nạp giấy:  80 trang A4
 • Tương thích: Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows® 8/8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista® (32-bit/64-bit), Windows Server® 2016 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit), Linux (Ubuntu 16.04 / 14.04 LTS)
 •  Trọng lượng: 8.8 kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Xem thêm

 • Hãng : Fujitsu
 • Model/ PN:  Fujitsu Network Scanner N7100 / PA03706-B001Máy quét mạng 2 mặt , Màn hình cảm ứng 8,4″ , Đồng bộ Active Directory/ LDAP. Quét vào thư mục mạng/FTP server, Quét vào E-mail, Quét vào máy in (Gửi tới printer server), Quét vào FAX server, Quét vào SharePoint portal server
 • Flabed/ sheet feed:  Khay nạp giấy tự động
 •  Hỗ trợ mạng: Có , Ethernet
 • Chất lượng file scan:  Color CIS x 2 . 600dpi
 • Tốc độ: 25ppm/50ipm
 •  Định dạng file scan: PDF(Searchable / Password-protected / compressed / Marker Index processed), JPEG, TIFF(single / multi-page), page output in reverse order
 • Kết nối:   10BASE-T, 100BASE-TX, 1000 BASE-T
 • Khay nạp giấy: 50 trang A4
 • Tương thích:  Windows Server , Linux , Solaris
 • Trọng lượng: 6kg
 • Bảo hành:  12 tháng

Xem thêm

 • Hãng: Fujitsu
 • Model/ PN: Fujitsu Scanner fi-7030 / PA03750-B001Máy quét 2 mặt
 • Flabed/ sheet feed: Khay nạp giấy tự động
 • Hỗ trợ mạng: Không
 • Chất lượng file scan:  Color CIS (Contact Image Sensor) x 2 . 600dpi
 • Tốc độ: Simplex: 27 ppm, Duplex: 54 ipm
 • Định dạng file scan:  PaperStream IP (TWAIN/ISIS) Driver, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series(9), Scan to Microsoft SharePoint(9), ABBYY FineReader for ScanSnap(9), Scanner Central Admin Agent
 • Kết nối:   USB2.0 / USB1.1
 • Khay nạp giấy:  50 trang A4
 • Tương thích: Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows® 8 / 8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista® (32-bit/64-bit), Windows Server® 2016 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit), Linux (Ubuntu 16.04 / 14.04 LTS)
 • Trọng lượng:  2.9 kg
 • Bảo hành:  12 tháng

Xem thêm

 • Hãng: Fujitsu
 • Model/ PN: Fujitsu Scanner fi-5530C2 / PA03334-B661Máy quét 2 mặt A3
 •  Flabed/ sheet feed:  Khay nạp giấy tự động
 •  Hỗ trợ mạng: Không
 • Chất lượng file scan: Dual Color Charge Coupled Device (CCD) image sensor . 600 dpi
 • Tốc độ :  Chiều dọc : 35ppm/70ipm . Chiều ngang : 50ppm/100ipm
 • Định dạng file scan :  PaperStream IP (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series(12), Scan to Microsoft SharePoint(12), ABBYY FineReader for ScanSnap™(12), Scanner Central Admin Agent
 • Kết nối: Ultra SCSI / High-speed USB 2.0
 • Khay nạp giấy:  100 trang A4
 • Tương thích: Windows® XP Windows Vista® Windows Server® 2008 Windows® 7 Windows® 8 Windows Server® 2012
 • Trọng lượng:  4.2 kg
 • Bảo hành:  12 tháng

Xem thêm

 • Hãng: Fujitsu
 • Model/ PN: Fujitsu Scanner fi-7160 / PA03670-B051Máy quét 2 mặt
 • Flabed/ sheet feed: Khay nạp giấy tự động
 • Hỗ trợ mạng: Không
 • Chất lượng file scan: Color CCDs (Color Charge Coupled Device) . 600dpi
 • Tốc độ: Simplex: 60 ppm, Duplex: 120 ipm
 • Định dạng file scan:  PaperStream IP (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series(12), Scan to Microsoft SharePoint(12), ABBYY FineReader for ScanSnap™(12), Scanner Central Admin Agent
 •  Kết nối :  USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1
 • Khay nạp giấy: 80 trang A4
 • Tương thích: Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows® 8 / 8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista® (32-bit/64-bit), Windows XP® (32-bit/64-bit), Windows Server® 2016 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit), Linux (Ubuntu 16.04 / 14.04 LTS)
 • Trọng lượng: 4.2 kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Xem thêm

 • Hãng : Fujitsu
 • Model/ PN: Fujitsu Scanner fi-7140 / PA03670-B101Máy quét 2 mặt
 • Flabed/ sheet feed: Khay nạp giấy tự động
 • Hỗ trợ mạng :  Không
 • Chất lượng file scan: Color CCD (Charge-coupled device) x 2 (front x 1, back x 1) . 600dpi
 • Tốc độ:  Simplex: 40 ppm, Duplex: 80 ipm
 • Định dạng file scan: PaperStream IP (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series(12), Scan to Microsoft SharePoint(12), ABBYY FineReader for ScanSnap™(12), Scanner Central Admin Agent
 • Kết nối:   USB 2.0
 • Khay nạp giấy:  80 trang A4
 • Tương thích:  Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows® 8/8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista® (32-bit/64-bit), Windows Server® 2016 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit), Linux (Ubuntu 16.04 / 14.04 LTS)
 • Trọng lượng:  4.2 kg
 • Bảo hành :  12 tháng

Xem thêm

 • Hãng: Fujitsu
 • Model/ PN:P Fujitsu Scanner fi-65F / PA03595-B001Máy quét chứng minh thư, hộ chiếu
 • Flabed/ sheet feed: Simplex / Flatbed
 • Hỗ trợ mạng:  Không
 • Chất lượng file scan:  50-600dpi . Tự động xoay theo chiều ký tự, căn thẳng, cắt lề
 • Tốc độ: AC Adapter : 1s / trang . USB : 2s/trang
 • Định dạng file scan:  
 • Kết nối :  USB 2.0
 • Khay nạp giấy: A6 (105 mm x 148 mm or 5.83 in. x 4.13 in.)
 • Tương thích:  Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows® 8 / 8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista® (32-bit/64-bit), Windows XP® (32-bit/64-bit), Windows Server® 2016 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit)
 •  Trọng lượng:  0.9 kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Xem thêm

 • Hãng: Fujitsu
 • Model/ PN: Fujitsu Scanner SV600 / PA03641-B301Máy quét sách khổ A3
 • Flabed/ sheet feed: Over Head system, simplex scanning
 • Hỗ trợ mạng: Không
 • Chất lượng file scan:  Lens reduction optics / color CCD x 1 .
 • Tốc độ: 3s/ trang
 • Định dạng file scan:  PDF Searchable ,  PDF , JPEG , Word (editable), Excel (editable) ,Business Cards , Chuyển đổi tài liệu Tiếng Việt thành văn bản để chỉnh sửa nội dung
 • Kết nối:   USB 2.0
 • Khay nạp giấy: Không
 • Tương thích: Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows® 8/8.1 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Mac OS X v10.7, Mac OS X v10.8, Mac OS X v10.9
 • Trọng lượng:  3kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Xem thêm

 • Hãng: Fujitsu
 • Model/ PN: Fujitsu Scanner iX500 / PA03656-B301Máy quét 2 mặt
 • Flabed/ sheet feed: Khay nạp giấy tự động , 2 mặt
 • Hỗ trợ mạng:  Wifi
 • Chất lượng file scan: CIS x2 , 600dpi
 • Tốc độ: 25ppm/50ipm
 • Định dạng file scan:  PDF Searchable ,  PDF , JPEG , Word (editable), Excel (editable) ,Business Cards , Chuyển đổi tài liệu Tiếng Việt thành văn bản để chỉnh sửa nội dung
 • Kết nối :  Wifi , USB 3.0
 • Khay nạp giấy: 50 trang A4
 • Tương thích: Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows® 8/8.1 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Mac OS X v10.7, Mac OS X v10.8, Mac OS X v10.9
 •  Trọng lượng: 3kg
 •  Bảo hành:  12 tháng

Xem thêm

 • Hãng:  Fujitsu
 • Model/ PN: Fujitsu Scanner S1300i / PA03643-B001Máy quét 2 mặt
 • Flabed/ sheet feed:  Khay nạp giấy tự động , 2 mặt
 • Hỗ trợ mạng:  Không
 • Chất lượng file scan:  CIS x2 , 600dpi
 •  Tốc độ: 6ppm/12ipm
 • Định dạng file scan: PDF Searchable ,  PDF , JPEG , Word (editable), Excel (editable) ,Business Cards , Chuyển đổi tài liệu Tiếng Việt thành văn bản để chỉnh sửa nội dung
 • Kết nối :  USB 2.0
 • Khay nạp giấy: 10 trang A4
 • Tương thích: Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows® 8/8.1 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Mac OS X v10.7, Mac OS X v10.8, Mac OS X v10.9
 •  Trọng lượng: 1.4kg
 • Bảo hành : 12 tháng

Xem thêm

 • Hãng: Fujitsu
 • Model/ PN: Fujitsu Scanner ix100 / PA03688-B001Máy quét cá nhân cầm tay , tích hợp pin lithium
 • Flabed/ sheet feed: Khay nạp giấy
 • Hỗ trợ mạng: kết nối WIFI
 • Chất lượng file scan:  CIS x 1 , 600 dpi
 • Tốc độ   tốc độ quét:  5.2 giây/trang
 • Định dạng file scan: PDF Searchable ,  PDF , JPEG , Word (editable), Excel (editable) ,Business Cards , Chuyển đổi tài liệu Tiếng Việt thành văn bản để chỉnh sửa nội dung
 • Kết nối :  Wifi , USB 2.0
 • Khay nạp giấy: CDF
 • Tương thích: Windows® 8/8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista® (32-bit/64-bit), Mac OS X v10.7, Mac OS X v10.8, Mac OS X v10.9 , App mobile
 • Trọng lượng:  400g
 • Bảo hành:  12 tháng

Xem thêm

 • Hãng:  Fujitsu
 • Model/ PN: Fujitsu Scanner S1100i / PA03610-B101Máy quét cá nhân cầm tay
 • Flabed/ sheet feed: Khay nạp giấy
 • Hỗ trợ mạng: Không
 • Chất lượng file scan: CIS x 1 , 600 dpi
 • Tốc độ:  (A4 để dọc, màu, 300dpi) : 7.5 ppm
 • Định dạng file scan:  PDF Searchable ,  PDF , JPEG , Word (editable), Excel (editable) ,Business Cards , Chuyển đổi tài liệu Tiếng Việt thành văn bản để chỉnh sửa nội dung
 • Kết nối :  Kết nối USB 2.0.
 • Khay nạp giấy:  CDF (Nạp giấy liên tục), Quét giấy 1 mặt với 2 đường ra giấy (đường thẳng, đường U-turne)
 • Tương thích: Windows® 8/8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista® (32-bit/64-bit), Mac OS X v10.7, Mac OS X v10.8, Mac OS X v10.9
 • Trọng lượng: 350 g
 • Bảo hành:  12 tháng

Xem thêm

 • Hãng: Fujitsu
 • Model/ PN: 
 • Số lượng bộ điều khiển:   1/2
 • Cache:  64GB
 • Số cổng kết nối tối đa/FC/ISCSI/FCOE/Eth:  “Fiber Channel (16Gbit/s, 8Gbit/s)iSCSI (10 Gbit/s [10GBase-SR, 10GBase-CR, 10GBase-T], 1 Gbit/s)Ethernet (10 Gbit/s, 1 Gbit/s)SAS (12Gbit/s)”
 • Số lượng ổ đĩa tối đa: 264
 • Dung lượng tối đa:  4,055 TB
 • Loại thiết bị lưu trữ:   “2.5-inch, SAS, 15,000 rpm (900 GB / 600 GB / 300 GB)2.5-inch, SAS, 10,000 rpm (1.8 TB / 1.2 TB / 900 GB / 600 GB / 300 GB)2.5-inch, SAS (self-encrypting), 10,000rpm (1.2TB)2.5-inch, Nearline SAS, 7,200 rpm (2 TB / 1 TB)2.5-inch, SSD (15.36TB / 7.68TB / 3.84 TB / 1.92 TB / 960GB / 400 GB)2.5-inch, SSD (self-encrypting) (1.92 TB)

  3.5-inch, Nearline SAS, 7,200 rpm (10 TB / 8 TB / 6 TB / 4 TB / 2 TB)

  3.5-inch, Nearline SAS (self-encrypting), 7,200 rpm (4 TB)

  3.5-inch, SSD (3.84TB / 1.92TB / 960GB / 400GB)

  3.5-inch, SSD (self-encrypting) (1.92TB)

  HDDE, SAS, 10,000 rpm (1.2 TB)

  HDDE, Nearline SAS, 7,200 rpm (10 TB / 8 TB / 6 TB / 4 TB / 2 TB)

  HDDE, SSD (3.84TB / 1.92TB)

  HDDE, Nearline SAS(self-encrypting), 7,200 rpm (4TB)”

 • Phân hạng thiết bị :  
 • Công nghệ:     
 • Bảo hành: 3 Year

Xem thêm