Trang chủ Sản phẩm Trạm chuyển tiếp Motorola

Trạm chuyển tiếp Motorola

Trang chủ Sản phẩm Trạm chuyển tiếp Motorola
 • Sản phẩm:  SLR 5300 VHF HP 50W
 • Hãng:  Motorola
 • Model/ PN:  AZR10JCGANQ1AN
 • Công nghệ:  Kỹ thuật số
 • Số kênh liên lạc:   Có thể Lập trình trước 64 kênh
 • Dải Tần Số:  136-174 MHz
 • Chế độ hoạt động:  Chạy cả 2 chế độ Analog / Digital
 • Số kênh liên lạc trên 1 tần số:  2 Kênh kỹ thuật số trên 1 tần số;  1 Kênh Analog
 •  Khả năng hỗ trợ kết nối bộ đàm qua Ethernet – IP đa điểm:  Là thành phần của hệ thống kết nối Bộ đàm đa điểm qua Ethernet
 • Các tính năng nổi trội khác của sản phẩm: Hoạt động chế độ Trunking đơn điểm, Trunking đa điểm, Đáp ứng chuẩn DMR Tier 2, 3
 • Bảo hành:  2 năm với thân máy, 1 năm với phụ kiện

Xem thêm

 • Sản phẩm:  SLR 5300 UHF HP 50W
 • Hãng:  Motorola
 • Model/ PN:  AZR10QCGANQ1AN
 • Công nghệ:  Kỹ thuật số
 • Số kênh liên lạc:   Có thể Lập trình trước 64 kênh
 • Dải Tần Số:  403-470 MHz
 • Chế độ hoạt động:  Chạy cả 2 chế độ Analog / Digital
 • Số kênh liên lạc trên 1 tần số:  2 Kênh kỹ thuật số trên 1 tần số;  1 Kênh Analog
 •  Khả năng hỗ trợ kết nối bộ đàm qua Ethernet – IP đa điểm:  Là thành phần của hệ thống kết nối Bộ đàm đa điểm qua Ethernet
 • Các tính năng nổi trội khác của sản phẩm: Hoạt động chế độ Trunking đơn điểm, Trunking đa điểm, Đáp ứng chuẩn DMR Tier 2, 3
 • Bảo hành:  2 năm với thân máy, 1 năm với phụ kiện

Xem thêm

 • Sản phẩm:  XiR R8200 UHF HP 40W
 • Hãng:  Motorola
 • Model/ PN:   AZM27QPR9JA7AN
 • Công nghệ:  Kỹ thuật số
 • Số kênh liên lạc:   Có thể Lập trình trước 16 kênh
 • Dải Tần Số:  403-470 MHz
 • Chế độ hoạt động:  Chạy cả 2 chế độ Analog / Digital
 • Số kênh liên lạc trên 1 tần số:  2 Kênh kỹ thuật số trên 1 tần số;  1 Kênh Analog
 •  Khả năng hỗ trợ kết nối bộ đàm qua Ethernet – IP đa điểm:  Là thành phần của hệ thống kết nối Bộ đàm đa điểm qua Ethernet
 • Các tính năng nổi trội khác của sản phẩm: Hoạt động chế độ Trunking đơn điểm, Trunking đa điểm, Đáp ứng tiêu chuẩn Bộ đàm Kỹ thuật số DMR Tier 2
 • Bảo hành:  2 năm với thân máy, 1 năm với phụ kiện

Xem thêm

 • Sản phẩm:  XiR R8200 UHF HP 40W
 • Hãng:  Motorola
 • Model/ PN:   AZM27QPR9JA7AN
 • Công nghệ:  Kỹ thuật số
 • Số kênh liên lạc:   Có thể Lập trình trước 16 kênh
 • Dải Tần Số:  403-470 MHz
 • Chế độ hoạt động:  Chạy cả 2 chế độ Analog / Digital
 • Số kênh liên lạc trên 1 tần số:  2 Kênh kỹ thuật số trên 1 tần số;  1 Kênh Analog
 •  Khả năng hỗ trợ kết nối bộ đàm qua Ethernet – IP đa điểm:  Là thành phần của hệ thống kết nối Bộ đàm đa điểm qua Ethernet
 • Các tính năng nổi trội khác của sản phẩm: Hoạt động chế độ Trunking đơn điểm, Trunking đa điểm, Đáp ứng tiêu chuẩn Bộ đàm Kỹ thuật số DMR Tier 2
 • Bảo hành:  2 năm với thân máy, 1 năm với phụ kiện

Xem thêm