Home Product Repeater Motorola

Repeater Motorola

Home Product Repeater Motorola
 • Vendor:   Motorola
 • Model/ PN:  AZR10JCGANQ1AN
 • Technology: Digital
 • Memory Channels: Có thể Lập trình trước 64 kênh
 • Frequency Range:  136-174 MHz
 • Operation mode: Analog / Digital
 • Channel number per channel:  2 Kênh kỹ thuật số trên 1 tần số;  1 Kênh Analog
 •  Ethernet Connector – multi IP:  Là thành phần của hệ thống kết nối Bộ đàm đa điểm qua Ethernet
 • Functions:  Hoạt động chế độ Trunking đơn điểm, Trunking đa điểm, Đáp ứng chuẩn DMR Tier 2, 3
 • Warranty2 years with body, 1 years with accessories

View more

 • Vendor:  Motorola
 • Model/PN:  AZR10QCGANQ1AN
 • Technology: Digital
 • Memory Channels:  Có thể Lập trình trước 64 kênh
 • Frequency Range: 403-470 MHz
 • Operation mode:  Analog / Digital
 • Channel number per channel:   2 Kênh kỹ thuật số trên 1 tần số;  1 Kênh Analog
 • Ethernet Connector – multi IP:  Là thành phần của hệ thống kết nối Bộ đàm đa điểm qua Ethernet
 • Functions: Hoạt động chế độ Trunking đơn điểm, Trunking đa điểm, Đáp ứng chuẩn DMR Tier 2, 3
 • Warranty:   2 years with body, 1 years with accessories

View more

 • Vendor:  Motorola
 • Model/PN:   AZM27QPR9JA7AN
 • Technology:   Digital
 • Memory Channels: Programmable up to 16 channels
 • Frequency Range:   403-470 MHz
 • Operation mode: Analog / Digital
 • Channel number per channel:   2 Kênh kỹ thuật số trên 1 tần số;  1 Kênh Analog
 •  Ethernet connector- multi IP:  Là thành phần của hệ thống kết nối Bộ đàm đa điểm qua Ethernet
 • Functions: Hoạt động chế độ Trunking đơn điểm, Trunking đa điểm, Đáp ứng tiêu chuẩn Bộ đàm Kỹ thuật số DMR Tier 2
 • Warranty:  2 years with body, 1 years accessories

View more

 • Vendor:   Motorola
 • Model/ PN:   AZM27QPR9JA7AN
 • Technology: digital
 • Memory Channels: Programmable up to 16 channels
 • Frequency Range:  403-470 MHz
 • Operation mode: Analog / Digital
 • Channel number per channel: 2 Kênh kỹ thuật số trên 1 tần số;  1 Kênh Analog
 •  Ethernet Connector – multi IP:  Là thành phần của hệ thống kết nối Bộ đàm đa điểm qua Ethernet
 • Function: Hoạt động chế độ Trunking đơn điểm, Trunking đa điểm, Đáp ứng tiêu chuẩn Bộ đàm Kỹ thuật số DMR Tier 2
 • Warranty: 2 years with body, 1 years with accessories

View more