Home Product Product Huawei

Product Huawei

Home Product Product Huawei

Mô-đun SmartPID2000 được lắp đặt trong Tủ điều khiển thông minh để giảm tác động của hiện tượng suy giảm hiệu suất trên tấm pin năng lượng Mặt Trời (PID) và hỗ trợ hệ thống DC 1000 V / 1100 V / 1500 V. Thông minh Đọc dữ liệu và nâng cấp phần mềm qua USB hoặc Web

View more

SmartLogger3000B Không có SmartModule1000A Có SmartModule1000A   Thông minh   Đơn giản   Đáng tin cậy Kết nối tới 150 bộ biến tần, Vận hành với một cú nhấp chuột Cho phép sử dụng trình triển khai, bao gồm cấu hình thông số, kết nối thiết bị Ứng dụng cấp công nghiệp và độ tin

View more

Giải pháp số hóa quang điện để tối ưu giá điện quy dẫn (LCOE)

 • Điện áp DC tối đa: 1500 V
 • Công suất biểu kiến AC tối đa: 185,000 VA
 • 9 MPPT giúp linh hoạt với nhiều loại địa hình
 • Giám sát thông minh trên từng chuỗi và xử lý sự cố nhanh chóng
 • Hiệu suất tối đa 99.03%, Hiệu suất EU 98.69%
 • Cấp bảo vệ IP66

View more

Giải pháp số hóa quang điện để tối ưu giá điện quy dẫn (LCOE)

 • Điện áp DC tối đa: 1500 V
 • Công suất biểu kiến AC tối đa: 185,000 VA
 • 9 MPPT giúp linh hoạt với nhiều loại địa hình
 • Giám sát thông minh trên từng chuỗi và xử lý sự cố nhanh chóng
 • Hiệu suất tối đa 99.03%, Hiệu suất EU 98.69%
 • Cấp bảo vệ IP66

View more

 • Vendor  : Huawei
 • Model/ PN  : OceanStor 5500F V5
 • Specifications: Mid-range all flash storage system
  1. Disk and controller integration in 2U space, Multi-controller scale-out architecture and support disk enclosure expansion.The Max number of disks supported by controllers is 1000.
  2. Supports 64/128 GB of cache per controller.
  3. Supports NAS&SAN unified storage
  4. Supports Smart series software including SmartDedupe & SmartCompression, SmartThin, SmartPartition, SmartMotion, and SmartQoS….

View more

 • Vendor : Huawei
 • Model/ PN: OceanStor 5500 V5
 • Specifications: Mid-range unified storage system
  1. Disk and controller integration in 2U space, Multi-controller scale-out architecture and support disk enclosure expansion.The Max number of disks supported by controllers is 1200.
  2. Supports 64/128 GB of cache per controller.
  3. Supports Smart series software including SmartDedupe & SmartCompression, SmartThin, SmartPartition, SmartTier, SmartMotion, and SmartQoS.
  4. Supports data protection software including HyperSnap, HyperCopy,HyperClone,HyperMirror,HyperReplication….

View more

 • Vendor : Huawei
 • Model/ PN  : OceanStor Dorado3000 V3
 • Specifications: Purpose-built for enterprise applications, Huawei OceanStor Dorado3000 V3 is an entry-level all-flash storage product with enterprise-grade reliability,
  complete features, uncompromising performance and efficiency. The OceanStor Dorado3000 V3 fulfills requirements in database, Virtual Desktop Infrastructure (VDI), Virtual Server Infrastructure (VSI), and SAP HANA scenarios, facilitating the transition to all-flash for customers in the finance, manufacturing, and telecom sectors.

View more

 • Vendor : Huawei
 • Model/ PN  : OceanStor Dorado5000 V3
 • Specifications: Huawei’s OceanStor Dorado V3 all-flash storage is able to achieve end-to-end optimizations and deliver 0.3 ms latency with intelligent chips, NVMe architectures, and Huawei’s FlashLink intelligent algorithms. This helps improve online transaction volumes threefold and reduces report-generation time to one third. It can scale out to 16 controllers and 7,000,565 SPC-1 IOPS to meet growing business requirements in the future.

View more

 • Hãng : Huawei
 • Model/ PN  : USG6305, USG6510E, USG6515E Firewall

View more

 • Hãng : Huawei
 • Model/ PN  : AR2200 Series

View more

 • Hãng : Huawei
 • Model/ PN  : AR1200 Series

View more

 • Vendor : Huawei
 • Model/ PN  : AR1x0 Series

View more

 • Vendor : Huawei
 • Model/ PN  : S6700 Series

View more

 • Vendor : Huawei
 • Model/ PN  : S1700 Series

View more

 • Vendor : Huawei
 • Model/ PN  : S5700 Series

View more