Home Product Motorola

Motorola

Home Product Motorola
 • Product:  (XIR P6620i-V) XiR P6620i VHF 136-174MHz 12.5/25KHz 1W to 5W 256
 • Vendor:  Motorola
 • Model/ PN: AZH02JDH9VA1AN
 • Technologys:  digital
 • Memory Channels :  256
 • Frequency Range:  136-174MHz
 • Control panel:  Màn hình 2 dòng hiển thị
 • Operation mode:   Chạy cả 2 chế độ Analog / Digital
 • Channel number per channel:  2 Kênh kỹ thuật số trên 1 tần số;  1 Kênh Analog
 • Program keys:  4
 • Anti Dust & Gums:  IP68
 • Internet Connector – multi IP:  Liên lạc bộ đàm qua Internet đa điểm (Bộ đàm – Trạm chuyển tiếp – LAN/WAN – Trạm chuyển tiếp – Bộ đàm)
 • Battery:  Pin Li-Ion IP68 2900 mAh
 • Durability meets US Army Standard (MIL-STD C/D/E/F):  MIL-STD810C/D/E/F/G
 • Other outstanding features of the product: Chạy chế độ Trunking Đơn điểm, Trunking đa điểm, Tự động điều chỉnh âm thanh ra loa to nhỏ dựa theo âm thanh nền, Chiếm quyền sử dụng của kênh đang bận, Thông báo bằng giọng nói khi chuyển kênh, Đáp ứng tiêu chuẩn Bộ đàm Kỹ thuật số DMR Tier 2
 • Warranty:  2 years with body, 1 years with accessories

View more

 • Vendor: Motorola
 • Model/ PN:   AZM02JQH9JA2AN
 • Technology:  digital
 • Memory Channels: 256
 • Frequency Range:   136-174 MHz
 • Control panel:  Màn hình 2 dòng hiển thị
 • Operation mode: Chạy cả 2 chế độ Analog / Digital
 • Channel number per channel:  2 Kênh kỹ thuật số trên 1 tần số;  1 Kênh Analog (không cài đặt code DPL hoặc TPL)
 • Program keys: 4
 • Sealing:   IP54
 • Internet Connector – multi IP:   Liên lạc bộ đàm qua Internet đa điểm (Bộ đàm – Trạm chuyển tiếp – LAN/WAN – Trạm chuyển tiếp – Bộ đàm)
 • MIL-STD810C/D/E/F/G
 • Functions:   Chạy chế độ Trunking Đơn điểm, Trunking đa điểm, Tự động điều chỉnh âm thanh ra loa to nhỏ dựa theo âm thanh nền, Chiếm quyền sử dụng của kênh đang bận, Thông báo bằng giọng nói khi chuyển kênh, Đáp ứng tiêu chuẩn Bộ đàm Kỹ thuật số DMR Tier 2
 • Warranty:   2 years with body, 1 years with accessories

View more

 • Vendor: Motorola
 • Model/ PN:   AZM02QPH9JA2AN
 • Technology: digital
 • Memory Channels:   256
 • Frequency Range: 403-470 MHz
 • Control panel:  Màn hình 2 dòng hiển thị
 • Operation mode:  Chạy cả 2 chế độ Analog / Digital
 • Channel number per channel: 2 Kênh kỹ thuật số trên 1 tần số;  1 Kênh Analog (không cài đặt code DPL hoặc TPL)
 • Program keys: 4
 • Sealing: IP54
 • Internet Connector – multi IP: Liên lạc bộ đàm qua Internet đa điểm (Bộ đàm – Trạm chuyển tiếp – LAN/WAN – Trạm chuyển tiếp – Bộ đàm)
 • MIL-STD810C/D/E/F/G
 • Functions:   Chạy chế độ Trunking Đơn điểm, Trunking đa điểm, Tự động điều chỉnh âm thanh ra loa to nhỏ dựa theo âm thanh nền, Chiếm quyền sử dụng của kênh đang bận, Thông báo bằng giọng nói khi chuyển kênh, Đáp ứng tiêu chuẩn Bộ đàm Kỹ thuật số DMR Tier 2
 • Warranty:   2 years with body, 1 years with accessories

View more

 • Vendor: Motorola
 • Model/ PN: AZH02JDH9VA1AN
 • Technology:  Bộ đàm Chống cháy nổ theo chuẩn TIA, Kỹ thuật số
 • Memory Channels:  256
 • Frequency Range:  136-174MHz
 • Control panel: Màn hình 2 dòng hiển thị
 • Operation mode:  Chạy cả 2 chế độ Analog / Digital
 • Channel number per channel:  2 Kênh kỹ thuật số trên 1 tần số;  1 Kênh Analog
 • Program keys: 4
 • Sealing: IP68
 • Internet Connector – multi IP: Liên lạc bộ đàm qua Internet đa điểm (Bộ đàm – Trạm chuyển tiếp – LAN/WAN – Trạm chuyển tiếp – Bộ đàm)
 • Battery: Pin Li-Ion TIA4950 2900T LOW VOLT
 • MIL-STD810C/D/E/F/G
 • Functions: Tuân theo chuẩn TIA 4950 Approvals như sau: LMR Device for HAZ LOC is certified by UL to standards ANSI/TIA 4950 and CAN/CSA C22.2 NO. 157-92. Classification Rating Division 1, Class I, Groups C, D; Class II Group E, F, G; Class III. T3C. Tamb = -25 °C to +60 °C, and Classification Rating Division 2, Class I, Groups A, B, C, D. Intrinsically. Các tính năng nổi trội khác giống như Bộ đàm XiR P6620i
 • Warranty2 years with body, 1 years with accessories

View more

 • Vendor:   Motorola
 • Model/ PN:  AZR10JCGANQ1AN
 • Technology: Digital
 • Memory Channels: Có thể Lập trình trước 64 kênh
 • Frequency Range:  136-174 MHz
 • Operation mode: Analog / Digital
 • Channel number per channel:  2 Kênh kỹ thuật số trên 1 tần số;  1 Kênh Analog
 •  Ethernet Connector – multi IP:  Là thành phần của hệ thống kết nối Bộ đàm đa điểm qua Ethernet
 • Functions:  Hoạt động chế độ Trunking đơn điểm, Trunking đa điểm, Đáp ứng chuẩn DMR Tier 2, 3
 • Warranty2 years with body, 1 years with accessories

View more

 • Vendor:  Motorola
 • Model/PN:  AZR10QCGANQ1AN
 • Technology: Digital
 • Memory Channels:  Có thể Lập trình trước 64 kênh
 • Frequency Range: 403-470 MHz
 • Operation mode:  Analog / Digital
 • Channel number per channel:   2 Kênh kỹ thuật số trên 1 tần số;  1 Kênh Analog
 • Ethernet Connector – multi IP:  Là thành phần của hệ thống kết nối Bộ đàm đa điểm qua Ethernet
 • Functions: Hoạt động chế độ Trunking đơn điểm, Trunking đa điểm, Đáp ứng chuẩn DMR Tier 2, 3
 • Warranty:   2 years with body, 1 years with accessories

View more

 • Vendor:  Motorola
 • Model/PN:   AZM27QPR9JA7AN
 • Technology:   Digital
 • Memory Channels: Programmable up to 16 channels
 • Frequency Range:   403-470 MHz
 • Operation mode: Analog / Digital
 • Channel number per channel:   2 Kênh kỹ thuật số trên 1 tần số;  1 Kênh Analog
 •  Ethernet connector- multi IP:  Là thành phần của hệ thống kết nối Bộ đàm đa điểm qua Ethernet
 • Functions: Hoạt động chế độ Trunking đơn điểm, Trunking đa điểm, Đáp ứng tiêu chuẩn Bộ đàm Kỹ thuật số DMR Tier 2
 • Warranty:  2 years with body, 1 years accessories

View more

 • Vendor:  Motorola
 • Model/ PN:  AZH02RDH9VA1AN
 • Technology:  Bộ đàm Chống cháy nổ theo chuẩn TIA, Kỹ thuật số
 • Memory Channels:   256
 • Frequency Range:  403-527 MHz
 • Control panel:  Màn hình 2 dòng hiển thị
 • Operation mode: Chạy cả 2 chế độ Analog / Digital
 • Channel number per channel:   2 Kênh kỹ thuật số trên 1 tần số;  1 Kênh Analog
 • Program keys: 4
 • Sealing: IP68
 • Internet Connector – multi IP:  Liên lạc bộ đàm qua Internet đa điểm (Bộ đàm – Trạm chuyển tiếp – LAN/WAN – Trạm chuyển tiếp – Bộ đàm)
 • Battery:  Pin Li-Ion TIA4950 2900T LOW VOLT
 • MIL-STD810C/D/E/F/G
 • Functions: Tuân theo chuẩn TIA 4950 Approvals như sau: LMR Device for HAZ LOC is certified by UL to standards ANSI/TIA 4950 and CAN/CSA C22.2 NO. 157-92. Classification Rating Division 1, Class I, Groups C, D; Class II Group E, F, G; Class III. T3C. Tamb = -25 °C to +60 °C, and Classification Rating Division 2, Class I, Groups A, B, C, D. Intrinsically. Các tính năng nổi trội khác giống như Bộ đàm XiR P6620i
 • Warranty: 2 years with body, 1 years with accessories

View more

 • Vendor: Motorola
 • Model/ PN:  AZH02RDH9VA1AN
 • Technology:  digital
 • Memory Channels:  256
 • Frequency Range:  403-527 MHz
 • Control panel:  Màn hình 2 dòng hiển thị
 • Operation mode: Analog / Digital
 • Channel number per channel:  2 Kênh kỹ thuật số trên 1 tần số;  1 Kênh Analog
 • Program keys:  4
 • Sealing:  IP67
 • Internet Connector – multi IP:  Liên lạc bộ đàm qua Internet đa điểm (Bộ đàm – Trạm chuyển tiếp – LAN/WAN – Trạm chuyển tiếp – Bộ đàm)
 • Battery:   Pin Li-Ion IP67 1650T
 • MIL-STD810C/D/E/F/G
 • Function:  Chạy chế độ Trunking Đơn điểm, Trunking đa điểm, Tự động điều chỉnh âm thanh ra loa to nhỏ dựa theo âm thanh nền, Chiếm quyền sử dụng của kênh đang bận, Thông báo bằng giọng nói khi chuyển kênh, Đáp ứng tiêu chuẩn Bộ đàm Kỹ thuật số DMR Tier 2
 • Warranty:  2 years with body, 1 years with accessories

View more

 • Vendor:   Motorola
 • Model/ PN:   AZM27QPR9JA7AN
 • Technology: digital
 • Memory Channels: Programmable up to 16 channels
 • Frequency Range:  403-470 MHz
 • Operation mode: Analog / Digital
 • Channel number per channel: 2 Kênh kỹ thuật số trên 1 tần số;  1 Kênh Analog
 •  Ethernet Connector – multi IP:  Là thành phần của hệ thống kết nối Bộ đàm đa điểm qua Ethernet
 • Function: Hoạt động chế độ Trunking đơn điểm, Trunking đa điểm, Đáp ứng tiêu chuẩn Bộ đàm Kỹ thuật số DMR Tier 2
 • Warranty: 2 years with body, 1 years with accessories

View more

 • Hãng:  Motorola
 • Model/PN:  AZH03KEK8AA9
 • Technology:  Analog
 • Memory Channels:  99
 • Frequency Range: 136-174Mhz
 • Control panel:  Chữ và số 8 ký tự
 • Operation mode:  Analog
 • Channel number per channel:  1 Kênh Analog (không cài đặt code DPL hoặc TPL)
 • Program keys:  5
 • Sealing: IP54
 • Battery: Pin Lithium Ion 7,4V 1750mAh
 • MIL-STD810C/D/E/F
 • Function: Tính năng VOX (truyền âm thoại không cần bấm phím), bảo mật đơn giản bằng xáo trộn âm thoại, tín hiệu DTMF, lập trình cài đặt máy ngay tại bàn phím. Công nghệ X-Pand làm âm thanh rõ ràng.
 • Warranty: 2 years with body, 1 years with accessories

View more