Motorola – SLR 5300 UHF 50W

  • Vendor:  Motorola
  • Model/PN:  AZR10QCGANQ1AN
  • Technology: Digital
  • Memory Channels:  Có thể Lập trình trước 64 kênh
  • Frequency Range: 403-470 MHz
  • Operation mode:  Analog / Digital
  • Channel number per channel:   2 Kênh kỹ thuật số trên 1 tần số;  1 Kênh Analog
  • Ethernet Connector – multi IP:  Là thành phần của hệ thống kết nối Bộ đàm đa điểm qua Ethernet
  • Functions: Hoạt động chế độ Trunking đơn điểm, Trunking đa điểm, Đáp ứng chuẩn DMR Tier 2, 3
  • Warranty:   2 years with body, 1 years with accessories