Motorola – XiR R8200 UHF 40W

  • Vendor:  Motorola
  • Model/PN:   AZM27QPR9JA7AN
  • Technology:   Digital
  • Memory Channels: Programmable up to 16 channels
  • Frequency Range:   403-470 MHz
  • Operation mode: Analog / Digital
  • Channel number per channel:   2 Kênh kỹ thuật số trên 1 tần số;  1 Kênh Analog
  •  Ethernet connector- multi IP:  Là thành phần của hệ thống kết nối Bộ đàm đa điểm qua Ethernet
  • Functions: Hoạt động chế độ Trunking đơn điểm, Trunking đa điểm, Đáp ứng tiêu chuẩn Bộ đàm Kỹ thuật số DMR Tier 2
  • Warranty:  2 years with body, 1 years accessories