Trang chủ Sản phẩm Trạm Chuyển tiếp Hytera

Trạm Chuyển tiếp Hytera

Trang chủ Sản phẩm Trạm Chuyển tiếp Hytera
 • Hãng:  Hytera
 • Model/ PN: RD98XS
 • Công nghệ: Kỹ thuật số
 • Số kênh liên lạc: có thể Lập trình trước 16 kênh
 • Dải tần số: 136-174 MHz
 • Chế độ hoạt động: Chạy cả 2 chế độ Analog / Digital
 • Số kênh liên lạc trên 1 tần số: 2 Kênh kỹ thuật số trên 1 tần số; 1 Kênh Analog trên 1 tần số
 • Khả năng kết nối bộ đàm qua Internet – IP đa điểm: Là thành phần của hệ thống kết nối Bộ đàm đa điểm qua Ethernet
 • Các tính năng nổi trội khác của sản phẩm: Chạy chế độ Trunking Đơn điểm, Trunking đa điểm, Đáp ứng chuẩn DMR Tier 2, 3
 • Bảo hành: 2 năm với thân máy

Xem thêm

 • Hãng:  Hytera
 • Model/ PN: RD98XS
 • Công nghệ: Kỹ thuật số
 • Số kênh liên lạc: có thể Lập trình trước 16 kênh
 • Dải tần số: 400-470 MHz
 • Chế độ hoạt động: Chạy cả 2 chế độ Analog / Digital
 • Số kênh liên lạc trên 1 tần số: 2 Kênh kỹ thuật số trên 1 tần số; 1 Kênh Analog trên 1 tần số
 • Khả năng kết nối bộ đàm qua Internet – IP đa điểm: Là thành phần của hệ thống kết nối Bộ đàm đa điểm qua Ethernet
 • Các tính năng nổi trội khác của sản phẩm: Chạy chế độ Trunking Đơn điểm, Trunking đa điểm, Đáp ứng chuẩn DMR Tier 2, 3
 • Bảo hành: 2 năm với thân máy

Xem thêm