Hytera – Trạm chuyển tiếp RD98XS UHF 50W

  • Hãng:  Hytera
  • Model/ PN: RD98XS
  • Công nghệ: Kỹ thuật số
  • Số kênh liên lạc: có thể Lập trình trước 16 kênh
  • Dải tần số: 400-470 MHz
  • Chế độ hoạt động: Chạy cả 2 chế độ Analog / Digital
  • Số kênh liên lạc trên 1 tần số: 2 Kênh kỹ thuật số trên 1 tần số; 1 Kênh Analog trên 1 tần số
  • Khả năng kết nối bộ đàm qua Internet – IP đa điểm: Là thành phần của hệ thống kết nối Bộ đàm đa điểm qua Ethernet
  • Các tính năng nổi trội khác của sản phẩm: Chạy chế độ Trunking Đơn điểm, Trunking đa điểm, Đáp ứng chuẩn DMR Tier 2, 3
  • Bảo hành: 2 năm với thân máy