Trang chủ Sản phẩm CPU AMD

CPU AMD

Trang chủ Sản phẩm CPU AMD
 • Socket: AM4
 • Số nhân: 2
 • Số nhân của GPU: 4
 • Xung cơ bản: 3.2GHz
 • Xung tối đa: 3.2GHz
 • Bộ nhớ đệm: 5MB
 • Điện năng tiêu thụ: 35W
 • Tản nhiệt: Near Silent (No LED)
 • Bộ nhớ tối đa: 2667Mhz
 • Hỗ trợ bộ nhớ: DDR4
 • Kênh bộ nhớ tối đa: 2
 • Tích hợp đồ họa: Radeon Vega 3 Graphics
 • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm

 • Socket: TR4
 • Số nhân: 32
 • Số luồng: 64
 • Xung cơ bản: 3.0GHz
 • Xung tối đa: 4.2GHz
 • Bộ nhớ đệm: 80MB
 • Điện năng tiêu thụ: 250W
 • Tản nhiệt: không
 • Bộ nhớ tối đa: 2933Mhz
 • Hỗ trợ bộ nhớ: DDR4
 • Kênh bộ nhớ tối đa: 4
 • Tích hợp đồ họa: không
 • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm

 • Socket: AM4
 • Số nhân: 4
 • Số luồng: 8
 • Xung cơ bản: 3.2GHz
 • Xung tối đa: 3.4GHz (Turbo Boost)
 • Bộ nhớ đệm: 10.25MB
 • Điện năng tiêu thụ: 65W
 • Tản nhiệt: Wraith Stealth
 • Bộ nhớ tối đa: 2667Mhz
 • Hỗ trợ bộ nhớ: DDR4
 • Kênh bộ nhớ tối đa: 2
 • Tích hợp đồ họa: không
 • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm

 • Socket: AM4
 • Số nhân: 4
 • Số luồng: 4
 • Xung cơ bản: 3.5GHz
 • Xung tối đa: 3.7GHz
 • Bộ nhớ đệm: 10MB
 • Điện năng tiêu thụ: 65W
 • Tản nhiệt: Wraith Stealth
 • Bộ nhớ tối đa: 2667Mhz
 • Hỗ trợ bộ nhớ: DDR4
 • Kênh bộ nhớ tối đa: 2
 • Tích hợp đồ họa: không
 • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm

  • Socket: AM4
  • Số nhân: 8
  • Số luồng: 16
  • Xung cơ bản: 3.7GHz
  • Xung tối đa: 4.3GHz
  • Bộ nhớ đệm: 20MB
  • Điện năng tiêu thụ: 105W
  • Tản nhiệt: Wraith Prism with RGB LED
  • Bộ nhớ tối đa: 2933Mhz
  • Hỗ trợ bộ nhớ: DDR4
  • Kênh bộ nhớ tối đa: 2
  • Tích hợp đồ họa: không
  • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm

  • Socket: AM4
  • Số nhân: 8
  • Số luồng: 16
  • Xung cơ bản: 3.2GHz
  • Xung tối đa: 4.1GHz
  • Bộ nhớ đệm: 20MB
  • Điện năng tiêu thụ: 65W
  • Tản nhiệt: Wraith Spire with RGB LED
  • Bộ nhớ tối đa: 2933Mhz
  • Hỗ trợ bộ nhớ: DDR4
  • Kênh bộ nhớ tối đa: 2
  • Tích hợp đồ họa: không
  • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm

 • Socket: AM4
 • Số nhân: 6
 • Số luồng: 12
 • Xung cơ bản: 3.6GHz
 • Xung tối đa: 4.2GHz
 • Bộ nhớ đệm: 19.5MB
 • Điện năng tiêu thụ: 95W
 • Tản nhiệt: không
 • Bộ nhớ tối đa: 2933Mhz
 • Hỗ trợ bộ nhớ: DDR4
 • Kênh bộ nhớ tối đa: 2
 • Tích hợp đồ họa: không
 • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm

 • Socket: AM4
 • Số nhân: 6
 • Số luồng: 12
 • Xung cơ bản: 3.4GHz
 • Xung tối đa: 3.9GHz
 • Bộ nhớ đệm: 19MB
 • Điện năng tiêu thụ: 95W
 • Tản nhiệt: Wraith Stealth
 • Bộ nhớ tối đa: 2933Mhz
 • Hỗ trợ bộ nhớ: DDR4
 • Kênh bộ nhớ tối đa: 2
 • Tích hợp đồ họa: không
 • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm

 • Socket: AM4
 • Số nhân: 4
 • Số luồng: 8
 • Số nhân của GPU: 11
 • Xung cơ bản: 3.6GHz
 • Xung tối đa: 3.9GHz
 • Bộ nhớ đệm: 6MB
 • Điện năng tiêu thụ: 45 – 65W
 • Tản nhiệt: Wraith Stealth
 • Bộ nhớ tối đa: 2933Mhz
 • Hỗ trợ bộ nhớ: DDR4
 • Kênh bộ nhớ tối đa: 2
 • Tích hợp đồ họa: Radeon RX Vega 11 Graphics
 • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm

 • Socket: AM4
 • Số nhân: 4
 • Số luồng: 4
 • Số nhân của GPU: 8
 • Xung cơ bản: 3.5GHz
 • Xung tối đa: 3.7GHz
 • Bộ nhớ đệm: 6MB
 • Điện năng tiêu thụ: 45 – 65W
 • Tản nhiệt: Wraith Stealth
 • Bộ nhớ tối đa: 2667Mhz
 • Hỗ trợ bộ nhớ: DDR4
 • Kênh bộ nhớ tối đa: 2
 • Tích hợp đồ họa: Radeon Vega 8
 • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm

 • CPU:  Ryzen 5 1600
 • Microarchitecture:  Zen
 • Processor core   Summit Ridge
 • Manufacturing process:  14nm
 •  Socket:  AM4
 • Multiplier / threading   6/12
 • Clock frequency (Base Clock Speed/Max Turbo Core Speed):   3.2/3.6Ghz
 • Cache:  19MB
 • Max TDP:  65W
 • Support Ram:  2667MHz
 • Memory channel:  2
 • Waranty:  3 years

Xem thêm

 • Socket: AM4
 • Số nhân: 4
 • Số nhân của GPU: 6
 • Xung cơ bản: 3.1GHz
 • Xung tối đa: 3.4GHz
 • Bộ nhớ đệm: 2MB
 • Điện năng tiêu thụ: 65W
 • Tản nhiệt: Near Silent (No LED)
 • Bộ nhớ tối đa: 2499Mhz
 • Hỗ trợ bộ nhớ: DDR4
 • Kênh bộ nhớ tối đa: 2
 • Tích hợp đồ họa: Radeon R7 Series
 • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm

 • Socket: AM4
 • Số nhân: 4
 • Số luồng: 4
 • Xung cơ bản: 3.1GHz
 • Xung tối đa: 3.4GHz
 • Bộ nhớ đệm: 10MB
 • Điện năng tiêu thụ: 65W
 • Tản nhiệt: Wraith Stealth
 • Bộ nhớ tối đa: 2667Mhz
 • Hỗ trợ bộ nhớ: DDR4
 • Kênh bộ nhớ tối đa: 2
 • Tích hợp đồ họa: không
 • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm

 • Socket: AM4
 • Số nhân: 8
 • Số luồng: 16
 • Xung cơ bản: 3.4GHz
 • Xung tối đa: 3.8GHz
 • Bộ nhớ đệm: 20MB
 • Điện năng tiêu thụ: 95W
 • Tản nhiệt: không
 • Bộ nhớ tối đa: 2677Mhz
 • Hỗ trợ bộ nhớ: DDR4
 • Kênh bộ nhớ tối đa: 2
 • Tích hợp đồ họa: không
 • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm

  • Socket: AM4
  • Số nhân: 4
  • Số luồng: 8
  • Xung cơ bản: 3.5GHz
  • Xung tối đa: 3.7GHz (Turbo Boost)
  • Bộ nhớ đệm: 18.25MB
  • Điện năng tiêu thụ: 65W
  • Tản nhiệt: Wraith Spire (No LED)
  • Bộ nhớ tối đa: 2667Mhz
  • Hỗ trợ bộ nhớ: DDR4
  • Kênh bộ nhớ tối đa: 2
  • Tích hợp đồ họa: không
  • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm