Trang chủ Sản phẩm CPU AMD

CPU AMD

Trang chủ Sản phẩm CPU AMD
 • Hãng: AMD
 • Part: YD3000C6FHBOX
 • Model: AMD Athlon™ 3000G
 • Số nhân: 2
 • Số luồng: 4
 • Xung nhịp cơ bản: 3.5 GHz
 • Giải pháp tản nhiệt đi kèm: Tích hợp sẵn
 • TDP / TDP mặc định: 25W
 • CMOS: TSMC 14nm FinFET
 • Phiên bản PCIe: PCIe® 3.0
 • Socket: AM4
 • Bảo hành: 3 năm

[icon name="angle-double-right" class="" unprefixed_class=""]   Xêm thêm

Xem thêm

 • Hãng: AMD
 • Part: YD3200C5FHBOX
 • Model: AMD Ryzen™ 3 3200G
 • Số nhân: 4
 • Số luồng: 4
 • Xung nhịp tối đa: 4GHz
 • Xung nhịp cơ bản: 3.6GHz
 • Giải pháp tản nhiệt đi kèm: Wraith Stealth
 • TDP / TDP mặc định: 65W
 • CMOS: TSMC 12nm FinFET
 • Phiên bản PCIe: PCIe® 3.0
 • Kiến trúc Zen 2
 • Socket: AM4
 • Bảo hành: 3 năm

[icon name="angle-double-right" class="" unprefixed_class=""]   Xêm thêm

Xem thêm

 • Hãng: AMD
 • Part: 100-100000510BOX
 • Model: AMD Ryzen™ 3 4100
 • Số nhân: 4
 • Số luồng: 8
 • Xung nhịp tối đa: 4.0 GHz
 • Xung nhịp cơ bản: 3.8 GHz
 • Giải pháp tản nhiệt đi kèm: Wraith Stealth
 • TDP / TDP mặc định: 65 W
 • CMOS: TSMC 7nm FinFET
 • Phiên bản PCIe: PCIe® 3.0
 • Kiến trúc Zen 2
 • Socket: AM4
 • Bảo hành: 3 năm

[icon name="angle-double-right" class="" unprefixed_class=""]   Xêm thêm

Xem thêm

 • Hãng: AMD
 • Part: 100-100000644BOX
 • Model: AMD Ryzen™ 5 4500
 • Số nhân: 6
 • Số luồng: 12
 • Xung nhịp tối đa: 4.1 GHz
 • Xung nhịp cơ bản: 3.6 GHz
 • Giải pháp tản nhiệt đi kèm: Wraith Stealth
 • TDP / TDP mặc định: 65 W
 • CMOS: TSMC 7nm FinFET
 • Phiên bản PCIe: PCIe® 4.0
 • Kiến trúc Zen 2
 • Socket: AM4
 • Bảo hành: 3 năm

[icon name="angle-double-right" class="" unprefixed_class=""]   Xêm thêm

Xem thêm

 • Hãng: AMD
 • Part: 100-100000147BOX
 • Model: AMD Ryzen™ 5 4600G
 • Số nhân: 6
 • Số luồng: 12
 • Xung nhịp tối đa: 4.2 GHz
 • Xung nhịp cơ bản: 3.7 GHz
 • TDP / TDP mặc định: 65 W
 • CMOS: TSMC 7nm FinFET
 • Phiên bản PCIe: PCIe® 4.0
 • Kiến trúc Zen 2
 • Socket: AM4
 • Bảo hành: 3 năm

[icon name="angle-double-right" class="" unprefixed_class=""]   Xêm thêm

Xem thêm

 • Hãng: AMD
 • Part: 100-100000457BOX
 • Model: AMD Ryzen™ 5 5500
 • Số nhân: 6
 • Số luồng: 12
 • Xung nhịp tối đa: 4.2 GHz
 • Xung nhịp cơ bản: 3.6 GHz
 • Giải pháp tản nhiệt đi kèm: Wraith Stealth
 • TDP / TDP mặc định: 65 W
 • CMOS: TSMC 7nm FinFET
 • Phiên bản PCIe: PCIe® 4.0
 • Kiến trúc Zen 3
 • Socket: AM4
 • Bảo hành: 3 năm

[icon name="angle-double-right" class="" unprefixed_class=""]   Xêm thêm

Xem thêm

 • Hãng: AMD
 • Part: 100-100000927BOX
 • Model: AMD Ryzen™ 5 5600
 • Số nhân: 6
 • Số luồng: 12
 • Xung nhịp tối đa: Lên đến 4.4 GHz
 • Xung nhịp cơ bản: 3.5 GHz
 • Giải pháp tản nhiệt đi kèm: Wraith Stealth
 • TDP / TDP mặc định: 65 W
 • CMOS: TSMC 7nm FinFET
 • Phiên bản PCIe: PCIe® 4.0
 • Kiến trúc Zen 3
 • Socket: AM4
 • Bảo hành: 3 năm

[icon name="angle-double-right" class="" unprefixed_class=""]   Xêm thêm

Xem thêm

 • Hãng: AMD
 • Part: 100-100000252BOX
 • Model: AMD Ryzen™ 5 5600G
 • Số nhân: 6
 • Số luồng: 12
 • Xung nhịp tối đa: Lên đến 4.4 GHz
 • Xung nhịp cơ bản: 3.9 GHz
 • Giải pháp tản nhiệt đi kèm: Wraith Stealth
 • TDP / TDP mặc định: 65 W
 • CMOS: TSMC 7nm FinFET
 • Phiên bản PCIe: PCIe® 4.0
 • Kiến trúc Zen 3
 • Socket: AM4
 • Bảo hành: 3 năm

[icon name="angle-double-right" class="" unprefixed_class=""]   Xêm thêm

Xem thêm

 • Hãng: AMD
 • Part: 100-100000065BOX
 • Model: AMD Ryzen™ 5 5600X
 • Số nhân: 6
 • Số luồng: 12
 • Xung nhịp tối đa: 4.6 GHz
 • Xung nhịp cơ bản: 3.7 GHz
 • Giải pháp tản nhiệt đi kèm: Wraith Stealth
 • TDP / TDP mặc định: 65 W
 • CMOS: TSMC 7nm FinFET
 • Phiên bản PCIe: PCIe® 4.0
 • Kiến trúc Zen 3
 • Socket: AM4
 • Bảo hành: 3 năm

[icon name="angle-double-right" class="" unprefixed_class=""]   Xêm thêm

Xem thêm

 • Hãng: AMD
 • Part: 100-100000263BOX
 • Model: AMD Ryzen™ 7 5700G
 • Số nhân: 8
 • Số luồng: 16
 • Xung nhịp tối đa: 4.6 GHz
 • Xung nhịp cơ bản: 3.8 GHz
 • Giải pháp tản nhiệt đi kèm: Wraith Stealth
 • TDP / TDP mặc định: 65 W
 • CMOS: TSMC 7nm FinFET
 • Phiên bản PCIe: PCIe® 4.0
 • Kiến trúc Zen 3
 • Socket: AM4
 • Bảo hành: 3 năm

[icon name="angle-double-right" class="" unprefixed_class=""]   Xêm thêm

Xem thêm

 • Hãng: AMD
 • Part: 100-100000926WOF
 • Model: AMD Ryzen™ 7 5700X
 • Số nhân: 8
 • Số luồng: 16
 • Xung nhịp tối đa: 4.6 GHz
 • Xung nhịp cơ bản: 3.4 GHz
 • Giải pháp tản nhiệt đi kèm: Không bao gồm
 • TDP / TDP mặc định: 65 W
 • CMOS: TSMC 7nm FinFET
 • Phiên bản PCIe: PCIe® 4.0
 • Kiến trúc Zen 3
 • Socket: AM4
 • Bảo hành: 3 năm

[icon name="angle-double-right" class="" unprefixed_class=""]  Xêm thêm

Xem thêm

 • Hãng: AMD
 • Part: 100-100000651WOF
 • Model: AMD Ryzen™ 7 5800X3D
 • Số nhân: 8
 • Số luồng: 16
 • Xung nhịp tối đa: 4.5 GHz
 • Xung nhịp cơ bản: 3.4 GHz
 • Giải pháp tản nhiệt đi kèm: không bao gồm
 • TDP / TDP mặc định: 105 W
 • CMOS: TSMC 7nm FinFET
 • Phiên bản PCIe: PCIe® 4.0
 • Kiến trúc Zen 3
 • Socket: AM4
 • Bảo hành: 3 năm

[icon name="angle-double-right" class="" unprefixed_class=""]  Xêm thêm

Xem thêm

 • Hãng: AMD
 • Part: 100-100000063WOF
 • Model: AMD Ryzen™ 7 5800X
 • Số nhân: 8
 • Số luồng: 16
 • Xung nhịp tối đa: 4.7 GHz
 • Xung nhịp cơ bản: 3.8 GHz
 • Giải pháp tản nhiệt đi kèm: không bao gồm
 • TDP / TDP mặc định: 105 W
 • CMOS: TSMC 7nm FinFET
 • Phiên bản PCIe: PCIe® 4.0
 • Kiến trúc Zen 3
 • Socket: AM4
 • Bảo hành: 3 năm

[icon name="angle-double-right" class="" unprefixed_class=""]  Xêm thêm

Xem thêm

 • Hãng: AMD
 • Part: 100-100000061WOF
 • Model: AMD Ryzen™ 9 5900X
 • Số nhân: 12
 • Số luồng: 24
 • Socket: AM4
 • Kiến trúc Zen 3
 • Xung nhịp tối đa: 4.8 GHz
 • Tổng cache L2: 6 MB
 • Tổng cache L3: 64 MB
 • TDP / TDP mặc định: 105 W
 • CMOS: TSMC 7nm FinFET
 • Phiên bản PCIe: PCIe® 4.0
 • Giải pháp tản nhiệt: Không bao gồm
 • Bảo hành: 3 năm

[icon name="angle-double-right" class="" unprefixed_class=""]   Xem thêm

Xem thêm

 • Hãng: AMD
 • Part: 100-100000059WOF
 • Model: AMD Ryzen™ 9 5950X
 • Số nhân: 16
 • Số luồng: 32
 • Socket: AM4
 • Kiến trúc Zen 3
 • Xung nhịp tối đa: 4.9 GHz
 • Tổng cache L2: 8 MB
 • Tổng cache L3: 64 MB
 • TDP / TDP mặc định: 105 W
 • CMOS: TSMC 7nm FinFET
 • Phiên bản PCIe: PCIe® 4.0
 • Giải pháp tản nhiệt: Không bao gồm
 • Bảo hành: 3 năm

[icon name="angle-double-right" class="" unprefixed_class=""]   Xêm thêm

Xem thêm