Trang chủ Sản phẩm CPU AMD

CPU AMD

Trang chủ Sản phẩm CPU AMD
 • Số nhân: 32
 • Xung nhịp tối đa: 4.5GHz
 • Tổng cache L1: 3MB
 • Package: sTRX4
 • TDP / TDP mặc định: 280W
 • Số luồng: 64
 • Tổng cache L2: 16MB
 • Mở khoá: Có
 • Phiên bản PCIe: PCIe 4.0
 • Nhiệt độ tối đa: 68°C
 • Xung nhịp cơ bản: 3.7GHz
 • Tổng cache L3: 128MB
 • CMOS: TSMC 7nm FinFET
 • *OS hỗ trợ:
  Windows 10 – 64-Bit Edition
  RHEL x86 64-Bit
  Ubuntu x86 64-Bit
  *Hệ điều hành (OS) hỗ trợ sẽ khác nhau tùy vào nhà sản xuất.

Xem thêm

 • Số nhân: 64
 • Xung nhịp tối đa: 4.3 GHZ
 • Tổng cache L1: 4 MB
 • Package: sTRX4
 • TDP / TDP mặc định: 280W
 • Số luồng: 128
 • Tổng cache L2: 32 MB
 • Mở khoá: Có
 • Phiên bản PCIe: PCIe 4.0
 • Nhiệt độ tối đa: 95°C
 • Xung nhịp cơ bản: 2.9 GHZ
 • Tổng cache L3: 256 MB
 • CMOS: TSMC 7nm FinFET
 • *OS hỗ trợ:
  Windows 10 – 64-Bit Edition
  RHEL x86 64-Bit
  Ubuntu x86 64-Bit
  *Hệ điều hành (OS) hỗ trợ sẽ khác nhau tùy vào nhà sản xuất.

Xem thêm

 • Số nhân: 16
 • Xung nhịp tối đa: 4.7GHz
 • Tổng cache L1: 768KB
 • Package: AM4
 • TDP / TDP mặc định: 105W
 • Số luồng: 32
 • Tổng cache L2: 8MB
 • Mở khoá: Có
 • Phiên bản PCIe: PCIe 4.0 x16
 • Nhiệt độ tối đa: 95°C
 • Xung nhịp cơ bản: 3.5GHz
 • Tổng cache L3: 8MB
 • CMOS: TSMC 7nm FinFET
 • Giải pháp tản nhiệt: Wraith Prism với LED RGB

Xem thêm

 • Số nhân: 24
 • Xung nhịp tối đa: 4.5GHz
 • Tổng cache L1: 2.25MB
 • Package: sTRX4
 • TDP / TDP mặc định: 280W
 • Số luồng: 48
 • Tổng cache L2: 12MB
 • Mở khoá: Có
 • Phiên bản PCIe: PCIe 4.0
 • Nhiệt độ tối đa: 68°C
 • Xung nhịp cơ bản: 3.8GHz
 • Tổng cache L3: 128MB
 • CMOS: TSMC 7nm FinFET
 • *OS hỗ trợ:
  Windows 10 – 64-Bit Edition
  RHEL x86 64-Bit
  Ubuntu x86 64-Bit
  *Hệ điều hành (OS) hỗ trợ sẽ khác nhau tùy vào nhà sản xuất.

Xem thêm

 • Số nhân: 12
 • Xung nhịp tối đa: 4.6GHz
 • Tổng cache L1: 768KB
 • Package: AM4
 • TDP / TDP mặc định: 105W
 • Số luồng: 24
 • Tổng cache L2: 6MB
 • Mở khoá: Có
 • Phiên bản PCIe: PCIe 4.0 x16
 • Nhiệt độ tối đa: 95°C
 • Xung nhịp cơ bản: 3.8GHz
 • Tổng cache L3: 64MB
 • CMOS: TSMC 7nm FinFET
 • Giải pháp tản nhiệt: Wraith Prism với LED RGB
 • *OS hỗ trợ:
  Windows 10 – 64-Bit Edition
  RHEL x86 64-Bit
  Ubuntu x86 64-Bit
  *Hệ điều hành (OS) hỗ trợ sẽ khác nhau tùy vào nhà sản xuất.

Xem thêm

 • Giá: 9,300,000 đ
 • Số nhân: 8
 • Xung nhịp tối đa: 4.5GHz
 • Tổng cache L1: 512KB
 • Package: AM4
 • TDP / TDP mặc định: 105W
 • Số luồng: 16
 • Tổng cache L2: 4MB
 • Mở khoá: Có
 • Phiên bản PCIe: PCIe 4.0 x16
 • Nhiệt độ tối đa: 95°C
 • Xung nhịp cơ bản: 3.9GHz
 • Tổng cache L3: 32MB
 • CMOS: TSMC 7nm FinFET
 • Giải pháp tản nhiệt: Wraith Prism with RGB LED

Xem thêm

 • Số nhân: 8
 • Xung nhịp tối đa: 4.4GHz
 • Tổng cache L1: 512KB
 • Package: AM4
 • TDP / TDP mặc định: 65W
 • Số luồng: 16
 • Tổng cache L2: 4MB
 • Mở khoá: Có
 • Phiên bản PCIe: PCIe 4.0 x16
 • Nhiệt độ tối đa: 95°C
 • Xung nhịp cơ bản: 3.6GHz
 • Tổng cache L3: 32MB
 • CMOS: TSMC 7nm FinFET
 • Giải pháp tản nhiệt: Wraith Prism với LED RGB
 • *OS hỗ trợ:
  Windows 10 – 64-Bit Edition
  RHEL x86 64-Bit
  Ubuntu x86 64-Bit
  *Hệ điều hành (OS) hỗ trợ sẽ khác nhau tùy vào nhà sản xuất.

Xem thêm

 • Số nhân: 6
 • Xung nhịp tối đa: 4.4GHz
 • Tổng cache L1: 384KB
 • Package: AM4
 • TDP / TDP mặc định: 95W
 • Số luồng: 12
 • Tổng cache L2: 3MB
 • Mở khoá: Có
 • Phiên bản PCIe: PCIe 4.0 x16
 • Nhiệt độ tối đa: 95°C
 • Xung nhịp cơ bản: 3.8GHz
 • Tổng cache L3: 32MB
 • CMOS: TSMC 7nm FinFET
 • Giải pháp tản nhiệt: Wraith Spire

Xem thêm

 • Số nhân: 6
 • Xung nhịp tối đa: 4.2GHz
 • Tổng cache L1: 384KB
 • Package: AM4
 • TDP / TDP mặc định: 65W
 • Số luồng: 12
 • Tổng cache L2: 3MB
 • Mở khoá: Có
 • Phiên bản PCIe: PCIe 4.0 x16
 • Nhiệt độ tối đa: 95°C
 • Xung nhịp cơ bản: 3.6GHz
 • Tổng cache L3: 32MB
 • CMOS: TSMC 7nm FinFET
 • Giải pháp tản nhiệt: Wraith Stealth
 • *OS hỗ trợ:
  Windows 10 – 64-Bit Edition
  RHEL x86 64-Bit
  Ubuntu x86 64-Bit
  *Hệ điều hành (OS) hỗ trợ sẽ khác nhau tùy vào nhà sản xuất.

Xem thêm

 • Số nhân: 6
 • Xung nhịp tối đa: 4.1GHz
 • Tổng cache L1: 384KB
 • Package: AM4
 • TDP / TDP mặc định: 65W
 • Số luồng: 6
 • Tổng cache L2: 3MB
 • Mở khoá: Có
 • Phiên bản PCIe: PCIe 4.0 x16
 • Nhiệt độ tối đa: 95°C
 • Xung nhịp cơ bản: 3.6GHz
 • Tổng cache L3: 32MB
 • CMOS: TSMC 7nm FinFET
 • Giải pháp tản nhiệt: Wraith Spire
 • *OS hỗ trợ:
  Windows 10 – 64-Bit Edition
  RHEL x86 64-Bit
  Ubuntu x86 64-Bit
  *Hệ điều hành (OS) hỗ trợ sẽ khác nhau tùy vào nhà sản xuất

Xem thêm

 • Số nhân: 6
 • Xung nhịp tối đa: 4.1GHz
 • Package: AM4
 • TDP / TDP mặc định: 65W
 • Số luồng: 6
 • Mở khoá: Có
 • Phiên bản PCIe: PCIe 4.0 x16
 • Nhiệt độ tối đa: 95°C
 • Xung nhịp cơ bản: 3.6GHz
 • Tổng cache L3: 16MB
 • CMOS: TSMC 7nm FinFET
 • Giải pháp tản nhiệt: Wraith Stealth
 • *OS hỗ trợ:
  Windows 10 – 64-Bit Edition
  RHEL x86 64-Bit
  Ubuntu x86 64-Bit
  *Hệ điều hành (OS) hỗ trợ sẽ khác nhau tùy vào nhà sản xuất.

Xem thêm

 • Số nhân: 4
 • Xung nhịp tối đa: 4.2GHz
 • Tổng cache L1: 384KB
 • Package: AM4
 • TDP / TDP mặc định: 65W
 • Số luồng: 8
 • Tổng cache L2: 2MB
 • Mở khoá: Có
 • Phiên bản PCIe: PCIe 3.0 x8
 • Nhiệt độ tối đa: 95°C
 • cTDP: 45-65W
 • Xung nhịp cơ bản: 3.7GHz
 • Tổng cache L3: 4MB
 • CMOS: 12nm FinFET
 • Giải pháp tản nhiệt: Wraith Spire

Xem thêm

 • Số nhân: 4
 • Xung nhịp tối đa: 4.3GHz
 • Tổng cache L1: 256KB
 • Package: AM4
 • TDP / TDP mặc định: 65W
 • Số luồng: 8
 • Tổng cache L2: 2MB
 • Mở khoá: Có
 • Phiên bản PCIe: PCIe® 4.0
 • Xung nhịp cơ bản: 3.8GHz
 • Tổng cache L3: 16MB
 • CMOS: TSMC 7nm FinFET
 • Giải pháp tản nhiệt: Wraith Stealth

Xem thêm

 • Số nhân: 4
 • Xung nhịp tối đa: 4GHz
 • Tổng cache L1: 384KB
 • Package: AM4
 • TDP / TDP mặc định: 65W
 • Số luồng: 4
 • Tổng cache L2: 2MB
 • Mở khoá: Có
 • Phiên bản PCIe: PCIe 3.0 x8
 • Nhiệt độ tối đa: 95°C
 • cTDP: 45-65W
 • Số nhận GPU: 8
 • Xung nhịp cơ bản: 3.6GHz
 • Tổng cache L3: 4MB
 • CMOS: 12nm FinFET
 • Giải pháp tản nhiệt: Wraith Stealth

Xem thêm

 • Số nhân: 4
 • Xung nhịp tối đa: 3.9 GHz
 • Tổng cache L1: 256KB
 • Package: AM4
 • TDP / TDP mặc định: 65W
 • Số luồng: 8
 • Tổng cache L2: 2MB
 • Mở khoá: Có
 • Phiên bản PCIe: PCIe 4.0
 • Nhiệt độ tối đa: 95°C
 • Xung nhịp cơ bản: 3.6 GHz
 • Tổng cache L3: 16MB
 • CMOS: TSMC 7nm FinFET
 • Giải pháp tản nhiệt: Wraith Stealth

Xem thêm