Trang chủ Sản phẩm Strategic Productpage 2

Strategic Product

Trang chủ Sản phẩm Strategic Productpage 2
 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN:5HU-00410
 • Product Family: SfB Server
 • Product Type: Standard
 • Version: 2019
 • Thời hạn license: Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: 01 Server/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN:YEG-01672
 • Product Family: SfB Server Plus CAL
 • Product Type: Pro Plus
 • Version: 2019
 • Thời hạn license: Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: 01 Người dùng/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm