Trang chủ Sản phẩm Cloud via Open

Cloud via Open

Trang chủ Sản phẩm Cloud via Open
 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: 5S2-00003
 • Product Family: Azure Subscription Services Open
 • Product Type: Monthly Subscriptions-VolumeLicense
 • Version: 2016
 • Thời hạn license: Vĩnh viễn
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: C5E-01307
 • Product Family: Visual Studio Professional
 • Product Type: Professional
 • Version: 2017
 • Thời hạn license:Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: 01 PC/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: R9Z-00003
 • Product Family: Visio Online Plan 2 Open
 • Product Type: Monthly Subscriptions-VolumeLicense
 • Thời hạn license: 1 năm
 • Đơn vị tính: 01 Người dùng/Licensee
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: D86-05710
 • Product Family: Visio Standard
 • Product Type: Standard
 • Version: 2016
 • Thời hạn license: Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: 01 PC/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: D87-07284
 • Product Family: Visio Professional
 • Product Type: Professional
 • Version: 2016
 • Thời hạn license: Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: 01 PC/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: Q4Y-00003
 • Product Family: O365 E1 Open
 • Product Type: Monthly Subscriptions-VolumeLicense
 • Thời hạn license: 1 năm
 • Đơn vị tính: 01 Người dùng/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: Q5Y-00003
 • Product Family: O365 E3 Open
 • Product Type: Monthly Subscriptions-VolumeLicense
 • Thời hạn license: 1 năm
 • Đơn vị tính: 01 Người dùng/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: 9F4-00003
 • Product Family: O365 Business Premium Open
 • Product Type: Monthly Subscriptions-VolumeLicense
 • Thời hạn license: 1 năm
 • Đơn vị tính: 01 Người dùng/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: J29-00003
 • Product Family: O365 Business Open
 • Product Type: Monthly Subscriptions-VolumeLicense
 • Thời hạn license: 1 năm
 • Đơn vị tính: 01 Người dùng/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm