Trang chủ Sản phẩm HPE Proliant Server Gen10 - Giải pháp cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ

HPE Proliant Server Gen10 - Giải pháp cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trang chủ Sản phẩm HPE Proliant Server Gen10 - Giải pháp cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Giải pháp lưu trữ, máy chủ database, hỗ trợ ảo hóa tối ưu nhất, phù hợp với mọi doanh nghiệp có quy mô khác nhau

 • Hãng : HPE
 • Giải pháp: 

– Máy chủ lưu trữ, sao lưu dữ liệu tầm trung.
– Hỗ trợ ảo hóa với nhiều VM.
– Máy chủ database cho các doanh nghiệp vừa hoặc lớn (quy mô hơn 100 người).

 

 

 

Xem thêm

Giải pháp lưu trữ, máy chủ database, hỗ trợ ảo hóa cho doanh nghiệp vừa

 • Hãng : HPE
 • Giải pháp: 

– Máy chủ lưu trữ, sao lưu dữ liệu.
– Hỗ trợ ảo hóa.
– Máy chủ database cho các doanh nghiệp vừa (nhỏ hơn 50 người).

 

 

 

Xem thêm

Giải pháp lưu trữ, máy chủ database, hỗ trợ ảo hóa, phù hợp với mọi doanh nghiệp có quy mô khác nhau

 • Hãng : HPE
 • Giải pháp: 

– Máy chủ lưu trữ, sao lưu dữ liệu tầm trung.
– Hỗ trợ ảo hóa với nhiều VM.
– Máy chủ database cho các doanh nghiệp vừa hoặc lớn (quy mô hơn 100 người).

 

 

Xem thêm

Giải pháp máy chủ database, hỗ trợ ảo hóa, tối ưu và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • Hãng : HPE
 • Giải pháp: 

– Máy chủ lưu trữ, sao lưu dữ liệu, chạy Web, Email
– Hỗ trợ ảo hóa.
– Máy chủ database cho các doanh nghiệp vừa (từ 50 –> 100 người).

 

 

Xem thêm

Giải pháp máy chủ database, hỗ trợ ảo hóa, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • Hãng : HPE
 • Giải pháp: 

– Triển khai ảo hóa trung cấp, cơ sở hạ tầng CNTT/web cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Máy chủ hỗ trợ xử lý nhiều khối lượng công việc.
– Máy chủ database cho các doanh nghiệp vừa (nhỏ hơn 50 người).

 

 

Xem thêm

Giải pháp lưu trữ, máy chủ chi nhánh, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp nhỏ

 • Hãng : HPE
 • Giải pháp: 

– Giải pháp lưu trữ.
– Máy chủ chi nhánh.
– Máy chủ đa dụng: phần mềm kế toán, quản lý kho, quản lý cửa hàng, Internet gateway…cho doanh nghiệp nhỏ, startup (dưới 20 người).

 

 

Xem thêm