Home Product HP Printerspage 2

HP Printers

Home Product HP Printerspage 2
 • Hãng: HP
 • Chức năng: Print
 • Công nghệ in: Laser
 • Size giấy: A4
 • Tốc độ in: Lên đến 27 trang/phút
 • Thời gian in trang đầu tiên: Black (A4, ready): As fast as 9.7 sec; Color (A4, ready): As fast as 11.3 sec
 • Công suất in khuyến nghị: 750 to 4000
 • Độ phân giải: 600 x 600 dpi, Up to 38, 400 x 600 enhanced dpi
 • Số lượng người sử dụng: 3-10 Users
 • Kết Nối: 1 Hi-Speed USB 2.0 port; 1 host USB at rear side; built-in Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX network port
 • Bộ Nhớ: 256 MB NAND Flash, 512 MB DRAM
 • Tray giấy đầu vào: 50-sheet multipurpose tray, 250-sheet input tray
 • Tray giấy đầu ra: 150-sheet output bin
 • Duplex: Automatic
 • Hộp mực: HP 416A Black LaserJet Toner Cartridge (~2,400 pages) – W2040A; HP 416x Black Original LaserJet Toner Cartridge (~7,500 pages) – W2040x
 • HP 416A Cyan LaserJet Toner Cartridge (~2,100 pages) – W2041A; HP 416x Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages) – W2041x
 • HP 416A Yellow LaserJet Toner Cartridge (~2,100 pages) – W2042A; HP 416x Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages) – W2042x
 • HP 416A Magenta LaserJet Toner Cartridge (~2,100 pages) – W2043A; HP 416x Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages) W2043x
 • Kích thước (W x D x H): 412 x 469 x 295 mm
 • Trọng lượng: 18.9 kg
 • Bảo Hành: 1 năm

Tải file Datasheet sản phẩm

View more

 • Hãng: HP
 • Chức năng: Print
 • Công nghệ in: Laser
 • Size giấy: A4
 • Tốc độ in: Up to 43 ppm
 • Thời gian in trang đầu tiên: As fast as 5.8 sec
 • Công suất in khuyến nghị: 1500 to 6000
 • Độ phân giải: 600 x 600 dpi
 • Số lượng người sử dụng: 5-15 Users
 • Kết Nối: Hi-Speed USB 2.0 Host/Device Ports; Fast Ethernet 10Base-T/100Base-Tx, Gigabit Ethernet 1000Base-T
 • Bộ Nhớ: 256MB DRAM
 • Tray giấy đầu vào: 100-sheet multipurpose tray and 550-sheet main cassette
 • Tray giấy đầu ra: Up to 250 sheets
 • Duplex: Manual
 • Hộp mực: HP 87A Black Original LaserJet Toner Cartridge (~8,550 yield) CF287A; HP 87X Black Original LaserJet Toner Cartridge (~18,000 yield) CF287X
 • Kích thước (W x D x H): 418 x 376 x 289 mm
 • Trọng lượng: 11.4 kg
 • Bảo Hành: 1 năm

Tải file Datasheet sản phẩm

View more

 • Hãng: HP
 • Chức năng: Print
 • Công nghệ in: Laser
 • Size giấy: A4
 • Tốc độ in: Up to 43 ppm
 • Thời gian in trang đầu tiên: As fast as 6.0 sec
 • Công suất in khuyến nghị: 2000 to 7500
 • Độ phân giải: Up to 1200 x 1200 dpi
 • Số lượng người sử dụng: 5-15 Users
 • Kết Nối: Hi-Speed USB 2.0 port; built-in Fast Ethernet 10Base-T/100Base-Tx, Gigabit Ethernet 1000Base-T
 • Bộ Nhớ: 512 MB DRAM
 • Tray giấy đầu vào: 100-sheet multipurpose Tray 1, 550-sheet input Trays 2 and 3
 • Tray giấy đầu ra: Up to 250 sheets
 • Duplex: Automatic
 • Hộp mực: HP 87A Black Original LaserJet Toner Cartridge (~8,550 yield) CF287A; HP 87X Black Original LaserJet Toner Cartridge (~18,000 yield) CF287X
 • Kích thước (W x D x H): 418 x 376 x 481 mm
 • Trọng lượng: 15.8 kg
 • Bảo Hành: 1 năm

Tải file Datasheet sản phẩm

View more

 • Hãng: HP
 • Chức năng: Print
 • Công nghệ in: Laser
 • Size giấy: A4
 • Tốc độ in: Up to 43 ppm
 • Thời gian in trang đầu tiên: As fast as 5.8 sec
 • Công suất in khuyến nghị: 1500 to 6000
 • Độ phân giải: 600 x 600 dpi
 • Số lượng người sử dụng: 5-15 Users
 • Kết Nối: Hi-Speed USB 2.0 Host/Device Ports; Fast Ethernet 10Base-T/100Base-Tx, Gigabit Ethernet 1000Base-T
 • Bộ Nhớ: 256MB DRAM
 • Tray giấy đầu vào: 100-sheet multipurpose tray and 550-sheet main cassette
 • Tray giấy đầu ra: Up to 250 sheets
 • Duplex: Automatic
 • Hộp mực: HP 87A Black Original LaserJet Toner Cartridge (~8,550 yield) CF287A; HP 87X Black Original LaserJet Toner Cartridge (~18,000 yield) CF287X
 • Kích thước (W x D x H): 497 x 398 x 466 mm
 • Trọng lượng: 14.5 kg
 • Bảo Hành: 1 năm

Tải file Datasheet sản phẩm

View more

 • Hãng: HP
 • Chức năng: Print
 • Công nghệ in: Laser
 • Size giấy: A4
 • Tốc độ in: Up to 71 ppm
 • Thời gian in trang đầu tiên: As fast as 5.4 sec
 • Công suất in khuyến nghị: 5000 to 30,000
 • Độ phân giải: Up to 1200 x 1200 dpi
 • Số lượng người sử dụng: 10-30 Users
 • Kết Nối: 1 Hi-Speed USB 2.0 Device; 2 Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T network; 1 Hardware Integration Pocket
 • Bộ Nhớ: 512 MB DRAM
 • Tray giấy đầu vào: 100-sheet multipurpose feeder, 550-sheet input feeder
 • Tray giấy đầu ra: 500 sheet output bin
 • Duplex: Automatic
 • Hộp mực: HP 37A Black Original LaserJet Toner Cartridge (11,000 yield) – CF237A; HP 37X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (25,000 yield) – CF237X
 • Kích thước (W x D x H): 431 x 466 x 380 mm
 • Trọng lượng: 21.6 kg
 • Bảo Hành: 3 năm

Tải file Datasheet sản phẩm

View more

 • Hãng: HP
 • Chức năng: Print
 • Công nghệ in: Laser
 • Size giấy: A4
 • Tốc độ in: Up to 43 ppm
 • Thời gian in trang đầu tiên: As fast as 6.0 sec
 • Công suất in khuyến nghị: 2000 to 7500
 • Độ phân giải: Up to 1200 x 1200 dpi
 • Số lượng người sử dụng: 5-15 Users
 • Kết Nối: Hi-Speed USB 2.0 port; built-in Fast Ethernet 10Base-T/100Base-Tx, Gigabit Ethernet 1000Base-T
 • Bộ Nhớ: 512 MB DRAM
 • Tray giấy đầu vào: 100-sheet multipurpose Tray 1, 550-sheet input tray 2
 • Tray giấy đầu ra: Up to 250 sheets
 • Duplex: Manual
 • Hộp mực: HP 87A Black Original LaserJet Toner Cartridge (~8,550 yield) CF287A; HP 87X Black Original LaserJet Toner Cartridge (~18,000 yield) CF287X
 • Kích thước (W x D x H): 418 x 376 x 298 mm
 • Trọng lượng: 11.6 kg
 • Bảo Hành: 1 năm

Tải file Datasheet sản phẩm

View more

 • Hãng: HP
 • Chức năng: Print
 • Công nghệ in: Laser
 • Size giấy: A4
 • Tốc độ in: Up to 43 ppm
 • Thời gian in trang đầu tiên: As fast as 6.0 sec
 • Công suất in khuyến nghị: 2000 to 7500
 • Độ phân giải: Up to 1200 x 1200 dpi
 • Số lượng người sử dụng: 5-15 Users
 • Kết Nối: Hi-Speed USB 2.0 port; built-in Fast Ethernet 10Base-T/100Base-Tx, Gigabit Ethernet 1000Base-T
 • Bộ Nhớ: 512 MB DRAM
 • Tray giấy đầu vào: 100-sheet multipurpose Tray 1, 550-sheet input tray 2
 • Tray giấy đầu ra: Up to 250 sheets
 • Duplex: Automatic
 • Hộp mực: HP 87A Black Original LaserJet Toner Cartridge (~8,550 yield) CF287A; HP 87X Black Original LaserJet Toner Cartridge (~18,000 yield) CF287X
 • Kích thước (W x D x H): 418 x 376 x 298 mm
 • Trọng lượng: 11.8 kg
 • Bảo Hành: 1 năm

Tải file Datasheet sản phẩm

View more

 • Hãng: HP
 • Chức năng: Print
 • Công nghệ in: Laser
 • Size giấy: A4
 • Tốc độ in: Up to 52 ppm
 • Thời gian in trang đầu tiên: As fast as 5.4 sec
 • Công suất in khuyến nghị: 5000 to 20,000
 • Độ phân giải: Up to 1200 x 1200 dpi
 • Số lượng người sử dụng: 10-30 Users
 • Kết Nối: 1 Hi-Speed USB 2.0 Device; 2 Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T network; 1 Hardware Integration Pocket
 • Bộ Nhớ: 512 MB DRAM
 • Tray giấy đầu vào: 100-sheet multipurpose feeder, 550-sheet input feeder
 • Tray giấy đầu ra: up to 500 sheets
 • Duplex: Automatic
 • Hộp mực: HP 37A Black Original LaserJet Toner Cartridge (11,000 yield) – CF237A; HP 37X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (25,000 yield) – CF237X
 • Kích thước (W x D x H): 431 x 466 x 380 mm
 • Trọng lượng: 21.6 kg
 • Bảo Hành: 3 năm

Tải file Datasheet sản phẩm

View more

 • Hãng: HP
 • Chức năng: Print
 • Công nghệ in: Laser
 • Size giấy: A4
 • Tốc độ in: Up to 61 ppm
 • Thời gian in trang đầu tiên: As fast as 5.4 sec
 • Công suất in khuyến nghị: 5000 to 25000
 • Độ phân giải: Up to 1200 x 1200 dpi
 • Số lượng người sử dụng: 10-30 Users
 • Kết Nối: 1 Hi-Speed Device USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX network; Hardware Integration Pocket
 • Bộ Nhớ: 512 MB DRAM
 • Tray giấy đầu vào: 100-sheet multipurpose feeder, 550-sheet input feeder
 • Tray giấy đầu ra: up to 500 sheets
 • Duplex: Automatic
 • Hộp mực: HP 37A Black Original LaserJet Toner Cartridge (11,000 yield) – CF237A; HP 37X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (25,000 yield) – CF237X
 • Kích thước (W x D x H): 431 x 466 x 380 mm
 • Trọng lượng: 21.6 kg
 • Bảo Hành: 3 năm

Tải file Datasheet sản phẩm

View more

 • Hãng: HP
 • Chức năng: Print
 • Công nghệ in: Laser
 • Size giấy: A4
 • Tốc độ in: Up to 52 ppm
 • Thời gian in trang đầu tiên: As fast as 5.4 sec
 • Công suất in khuyến nghị: 5000 to 20,000
 • Độ phân giải: Up to 1200 x 1200 dpi
 • Số lượng người sử dụng: 10-30 Users
 • Kết Nối: 1 Hi-Speed USB 2.0 Device; 2 Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T network
 • Bộ Nhớ: 512 MB DRAM
 • Tray giấy đầu vào: 100-sheet multipurpose feeder, 550-sheet input feeder
 • Tray giấy đầu ra: up to 500 sheets
 • Duplex: Manual
 • Hộp mực: HP 37A Black Original LaserJet Toner Cartridge (11,000 yield) – CF237A; HP 37X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (25,000 yield) – CF237X
 • Kích thước (W x D x H): 431 x 466 x 380 mm
 • Trọng lượng: 21.6 kg
 • Bảo Hành: 3 năm

Tải file Datasheet sản phẩm

View more