Home Product Professional Mobile Radio

Professional Mobile Radio

Home Product Professional Mobile Radio
 • Vendor: Motorola
 • Model/ PN:   AZM02JQH9JA2AN
 • Technology:  digital
 • Memory Channels: 256
 • Frequency Range:   136-174 MHz
 • Control panel:  Màn hình 2 dòng hiển thị
 • Operation mode: Chạy cả 2 chế độ Analog / Digital
 • Channel number per channel:  2 Kênh kỹ thuật số trên 1 tần số;  1 Kênh Analog (không cài đặt code DPL hoặc TPL)
 • Program keys: 4
 • Sealing:   IP54
 • Internet Connector – multi IP:   Liên lạc bộ đàm qua Internet đa điểm (Bộ đàm – Trạm chuyển tiếp – LAN/WAN – Trạm chuyển tiếp – Bộ đàm)
 • MIL-STD810C/D/E/F/G
 • Functions:   Chạy chế độ Trunking Đơn điểm, Trunking đa điểm, Tự động điều chỉnh âm thanh ra loa to nhỏ dựa theo âm thanh nền, Chiếm quyền sử dụng của kênh đang bận, Thông báo bằng giọng nói khi chuyển kênh, Đáp ứng tiêu chuẩn Bộ đàm Kỹ thuật số DMR Tier 2
 • Warranty:   2 years with body, 1 years with accessories

View more

 • Vendor: Motorola
 • Model/ PN:   AZM02QPH9JA2AN
 • Technology: digital
 • Memory Channels:   256
 • Frequency Range: 403-470 MHz
 • Control panel:  Màn hình 2 dòng hiển thị
 • Operation mode:  Chạy cả 2 chế độ Analog / Digital
 • Channel number per channel: 2 Kênh kỹ thuật số trên 1 tần số;  1 Kênh Analog (không cài đặt code DPL hoặc TPL)
 • Program keys: 4
 • Sealing: IP54
 • Internet Connector – multi IP: Liên lạc bộ đàm qua Internet đa điểm (Bộ đàm – Trạm chuyển tiếp – LAN/WAN – Trạm chuyển tiếp – Bộ đàm)
 • MIL-STD810C/D/E/F/G
 • Functions:   Chạy chế độ Trunking Đơn điểm, Trunking đa điểm, Tự động điều chỉnh âm thanh ra loa to nhỏ dựa theo âm thanh nền, Chiếm quyền sử dụng của kênh đang bận, Thông báo bằng giọng nói khi chuyển kênh, Đáp ứng tiêu chuẩn Bộ đàm Kỹ thuật số DMR Tier 2
 • Warranty:   2 years with body, 1 years with accessories

View more