Microsoft – ExchgEntCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL woSrvcs

Price (Full VAT): 1,587,300

  • Hãng: Microsoft
  • Model/ PN:PGI-00879
  • Product Family: Exchange Enterprise CAL
  • Product Type: Enterprise
  • Version: 2019
  • Thời hạn license: Vĩnh viễn
  • Đơn vị tính: 01 Người dùng/License
  • Hình thức cấp license: E-License